Det finns inget egenvärde i it – värdet uppstår i nästa steg när Volvo som företag har nöjda kunder, tjänar mer pengar och visar på en sund tillväxt. Samtidigt är it idag en helt integrerad del i allt vi gör – utan it stannar Volvo.

Det konstaterar Klas Bendrik som sedan 2010 är Volvo Cars CIO. Det är bara fyra år, men sedan dess har både rollen och organisationen förändrats fundamentalt, inte minst vad gäller it-uppdraget.

Då låg fokus på den it-mässiga skilsmässan från Ford. Nu driver Klas Bendrik en it-funktion som spelar en strategisk roll i Volvos affär och går i täten för tillväxt: Allt från global expan­sion och nya säljkanaler, till virtuella krocktester och uppkopplade bilar har bäring på CIO-rollen.

– Vi har it för att sälja bil, serva bil, tillverka och utveckla bil, samt för att hålla våra kontorsfunktioner uppe. Och allt detta ryms inom vår vision för it på Volvo Cars, som är att it ska vara en konkurrensfördel för Volvo. Det skiljer sig väldigt starkt från hur det var förr, säger Klas Bendrik.

Den organisation Klas Bendrik leder idag består av 500 it-anställda globalt. De betjänar 28 000 Volvo-anställda i världen, men indirekt också återförsäljare och partners.

Ett av de stora uppdragen efter skilsmässan från Ford har varit att etablera den nya it-organistionen, med allt vad det innebär av styrning, ramverk och processer, och att formulera en it-strategi. Fast egentligen finns det ingen it-strategi, poängterar Klas. Istället utgår man från Volvo Cars övergripande strategi och drar ut konsekvenserna för it ur den.

– Vår strategi adresserar fyra områden: att öka kundlojaliteten, att säkra att våra återförsäljare blir lönsamma av att serva och sälja Volvo, att reducera ledtiderna vid utveckling och försäljning samt att effektivisera processerna internt. I samtliga fall går det att knyta denna strategi direkt till it.

Ett exempel är målet om att halvera ledtiderna vid utvecklingen av en bil fram till 2020. För att realisera det behöver Volvo Cars öka andelen virtuell utveckling och virtuella tester.

– Det innebär i sin tur att vi kommer att behöva mer avancerad mjuk- och hårdvara, mer beräkningskapacitet, och att vi kommer att behöva köra 
ett antal affärsutvecklingsprojekt. Det visar hur it-strategin bygger upp mot ett affärsmål – att reducera ledtider, förklarar Klas Bendrik.

Vilka andra utmaningar står Volvo Cars inför där it kan bidra?

– Ytterst handlar det om att skapa lönsamhet, men utöver det kan vi urskilja ett antal områden. En fråga rör globaliseringen. Våra produkter säljs och tillverkas över hela världen, bland annat har vi öppnat flera nya fabriker i Kina, och det kräver konstant utveckling av it. En annan fråga adresserar vår förmåga att utveckla fler bilar parallellt. Slutligen handlar det om vad vi fyller våra bilar med för innehåll, och hur vi säljer bilarna. En spännande utveckling är att it blir en allt större del av erbjudandet till slutkunden, nu när våra bilar och kunder blir uppkopplade. Det banar väg för helt nya produkter och tjänster.

Kan du ge exempel på det?

– Absolut! I fjol genomförde vi ett pilot som har fått stor uppmärksamhet i media. Genom att skapa en digital engångsnyckel till bilen, kopplad till en app i mobilen, gjorde vi det möjligt för Bring och e-handelföretaget Linas matkasse att leverera kassar direkt till bilen. Det är ett exempel på hur smart användning av ny teknik på ett rätt enkelt sätt kan generera nytt affärsvärde. I framtiden kan vi tänka oss samma upplägg för kemtvätt, färskt bröd eller tunga varor.

– Vi är också aktiva inom utvecklingen av självkörande bilar, där bilen är uppkopplad mot andra bilar och infrastrukturen i samhället.

Vilka kommer att vara de största skillnaderna i framtiden?

– När bilen och kunderna blir uppkopplade ställs helt nya krav, exempelvis på it-säkerhet.

Vilka stora projekt har ni genomfört de senaste åren?

– Vi har nästan 200 projekt på årsbasis, så det finns ju några att ta av! Men ett bra exempel är att vi har sjösatt två fabriker som byggts från scratch i Kina, och där har vi säkerställt att de har rätt it-stöd för att leverera bilar och motorer. Ett annat är insourcingen av hela vår logistiklösning på ingående material och utgående bilar. Och så är vi mitt uppe i utvecklingen av uppkopplade bilar.

Vilken är din främsta bedrift som CIO på Volvo Cars hittills?

– Det finns många saker jag är stolt över, men jag väljer tre. Separationen från Ford, där vi på 18 månader separerade all infrastruktur och alla applikationer utan att den operationella verksamheten stördes. Vårt arbete med uppkopplade kunder och bilar, som pilotprojektet med Linas Matkasse, då vi förde in ett nytt affärs- och innovationstänk. Och det faktum att it-funktionen numera rankas som 
en av koncernens mest motiverade medarbetarskaror i våra medarbetar­enkäter. Det är väldigt positivt!

Hur arbetar du för att utveckla dina medarbetare?

– Jag lägger mycket kraft på att säkerställa vår riktning. Vi lever i en föränderlig värld och måste kunna anpassa oss, men riktningen ska vara gemensam och tydlig för alla. Jag visar vart vi ska, sedan är det upp till de individer vi har i managementteamen att förhålla sig till förändringar och säkra sin leverans på bästa sätt. Vi ser en positiv effekt just nu av att ha rekryterat personer från olika indust­rier. Det främjar nytänkande. Jag är mån om att hitta en governance-struktur som undanröjer flaskhalsar. Det är också viktigt att föra en positiv kommunikation kring det vi uppnår.

Vad är det roligaste med att vara CIO på Volvo Cars?

– Att vara med och bryta ny mark, utveckla ett företag, en verksamhet, och en bransch och samtidigt ha en fast bas i en existerande leverans­modell – det tycker jag är en fantastiskt fin kombination!

Klas Bendrik, Volvo Cars

Klas Bendrik, CIO, Volvo Cars.

”Klas har ett modernt ledarskap”

– Klas får väldigt bra betyg, inte bara av it utan generellt av sin organisation! Han framstår som modern och har ett modernt ledarskap i den bemärkelsen att han delegerar. Han har tagit tag i de här stora förändringarna och delegerar för att kunna genomföra dem. Han balanserar på ett bra sätt, säger Hans Oscarsson, CFO på Volvo Cars.

Vilka är hans främsta styrkor som ledare?

– Jag tycker att han kan förklara saker på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Han kan även lyfta frågeställningarna på ett tydligt sätt. Och han är synlig.

Vilken roll spelar it?

– It har en enorm inverkan på Volvo Cars idag och Klas är med på alla fronter – i vår Product Board som beslutar om framtida produkter, och i vårStrategic Board. Tidigare hade it-sidan en konsultliknande roll, responsiv och aningen passiv. Klas har omvandlat det här, vilket är positivt, och gjort it till en styrande och ställande verksamhet istället för en som jobbar på uppdrag.

– Klas som CIO är extremt viktig för hela koncernen, säger Nicklas Raask, tidigare IT-direktör för infrastruktur på Volvo Cars och numera Senior Director China IT och Klas högra hand i Asien. Förutom att han leder arbetet, målsätter och prioriterar för oss på it-sidan, så är han vår speaking partner på toppnivån in mot vår koncernledning som kan guida våra kollegor där på rätt väg när det gäller it.

Hur skulle du beskriva er CIO som ledare?

– Klas är en trevlig person med rätt bakgrund. Han är en av de bästa chefer jag haft förmånen att arbeta för. Han har ett businessfokus, förstår verksamheten och prioriterar.Han har en förmåga som få har, att lyfta människor, både in i rätt roller och att sätta scenen för dessa personer. Han coachar även på ett bra sätt utan att detaljstyra och är en bra förebild.

Vilka är er CIO:s främsta ledarskapsmässiga styrkor?

– Businessfokuset. Sedan vill jag även lyfta fram hans tempo. Det går fort, men inte för fort. Han prioriterar och får rätt saker gjorda både för egen del och genom oss andra.

Fakta

CIO på Volvo Cars sedan 2010

Rapporterar till: CFO Hans Oscarsson

Antal anställda på it: 100

Budget: 2,3 procent av om­sättningen är it-kostnader

På fritiden: Havet!

En skilsmässa, en nystart och en spännande framtidsresa är ut­maningar Klas Bendrik har klarat med bravur. Med sin unika förmåga att lyfta rätt människor i rätt roller samt leverera resultat, har han lyckats hålla kursen mot ett rörligt mål och iscensätta visionen ”Making a difference in the world”. Idag förstår hela verksamheten att utan it stannar Volvo.

Varje år sedan 2005 ordnar CIO Sweden i december månad CIO Awards, en galakväll där Årets CIO, Årets projekt och Årets hållbara projekt koras. Vinnarna tas fram i en rigorös utvärderingsprocess som löper över mer än ett halvår.

Före sommaren är nomeringen öppen och vem som helst kan nominera CIO:er och projekt. Detta kombinerat med andra tips och egna efterforskningar mynnar ut i en kortlista på kandidater.

De CIO:er som går till final djupintervjuas i cirka 45 minuter, med öppna frågor kring värdeskapande, leverans, ledarskap, innovation, miljö och csr. En representant från it-avdelningen och en från affärssidan på samma företag djupintervjuas också.

För varje projekt som går till final intervjuas en eller två representanter utifrån kriterierna omfattning, värdeskapande, komplexitet, innovationshöjd och hållbarhetsaspekter.

Vinnarna utses slutligen av en jury bestående av styrelseproffs, vd:ar, CIO:er, experter och forskare.

Läs mer på cio.idg.se/awards

Stephan Carlquist, tidigare vd på Xynteo och CIO på Electrolux

Alexandra Heymowska, chefredaktör, CIO Sweden

Johanna Kjellberg, CIO på Grant Thornton. Årets CIO 2010, då på Kapp­ahl.

Birgitta Klasén, Styrelseproffs. Tidigare CIO på Pharmacia och EADS

Jens Lidholm, Nordic managing director, Accenture

Niclas Lundblad, director of public policy & government relations, Europe, Google

Johan Magnusson, Handelshögskolan i Göteborg

Magnus Mähring, Handels­högskolan i Stockholm

Dennis Pamlin, klimatexpert

Research: Safak Altunbucak & Sara Malmström, Accenture