Mellanchefer känner sig ofta förbisedda på jobbet, enligt en undersökning av ledarskapskonsultfirman Zenger Folkman. Konsultfirman har tittat på data från omkring 320 000 medarbetare och därefter identifierat de fem procent av dessa som känner sig mest olyckliga, missnöjda och oengagerade på jobbet.

Majoriteten av dessa visade sig vara mellanchefer med fem till tio års anställningstid, medelbra prestationsnivå och medelhög utbildning.

Dåligt ledarskap från sin egen chef är den främsta anledningen till mellanchefernas missnöje. Andra orsaker är bland annat meningslösa arbetsuppgifter, inga karriärmöjligheter och en ineffektiv organisation.

Därför är mellancheferna missnöjda
1. Dåligt ledarskap från sina egna, överordnade chefer
2. Ser inga karriär- eller befordringsmöjligheter
3. Tycker att arbetsuppgifterna saknar mening och syfte
4. Känner sig orättvist behandlade i jämförelse med andra
5. De känner sig inte uppskattade på jobbet
6. Tycker inte att de får gehör i organisationen för frågor de tar upp.
7. De är utarbetade
8. Tycker att organisationen är ineffektiv
9. Upplever att andra i företaget inte uppskattar och värderar deras personlighet och särprägel