Jubileumspriset på tioårsfirande CIO Awards 2014, årets digitala inspiratör, gick till skolans värld. Läraren Karin Nygårds och frilanspedagogen Terese Raymond kammade hem utmärkelsen med sitt initiativ Teacherhack.

– Det känns väldigt fint, av två skäl. Dels är det fint att få bli omnämnd som digital inspiratör generellt, men det är även kul att skolan får synas i ett sådant här sammanhang. Det pågår mycket positivt i skolan, men det är inte alltid det uppmärksammas. Att fler får upp ögonen för det och lyssnar på vad vi gör är jättekul, säger Karin Nygårds.

Teackerhack samlar och delar lektions- och workshopmaterial som tydliggör möjligheterna att jobba med digital kompetens inom alla ämnen i läroplanen. Syftet med initiativet Teacherhack är att skapa förutsättningar för ett digitalt lärande i skolan genom att sprida programmering och få in programmering på läroplanen.

Idén till projektet föddes då Karin Nygårds träffade Terese Raymond som också hade ett stort intresse för ämnet. Med en insikt om programmeringens betydelse för förståelsen av det digitala samhället bestämde de sig för att starta Teacherhack.

– Vi är den digitala dimensionen av läroplanen, men programmering har ju blivit grunden i det. Därför kretsar mycket kring det.

Det långsiktiga målet med projektet är att få till en bestående förändring med digitala kunskaper hos både skolpersonal och elever. Samtidigt vill inte Karin Nygårds måla ut lärare som en specifik grupp med behov av digital kunskap.

– Jag tror att det är farligt att svartmåla lärare. Personalen i skolan har egentligen ungefär lika stor digital kompetens som den övriga befolkningen, och den kompetensen är generellt sett är ganska låg. Vi som befolkning har blivit digitaliserade men glömt att titta på hur vi kan uppgradera våra kunskaper, säger Karin Nygårds.

Stagnerade kunskaper

Hon menar också att kan vara svårt att få gehör för de här frågorna, just på grund av att den generella digitala kunskapsnivån stagnerat.
– Även politiker kan behöva uppgradera sina digitala kunskaper. Men det är många, exempelvis politiker, som inte känner till problematiken med låga digitala kunskaper hos allmänheten eftersom de själva har en låg kunskapsnivå.

Karin Nygårds tror att vuxna kan lära sig av barns inlärningssätt och inställning till digitala verktyg och programmering.

– Jag jobbar med barn i alla åldrar och den största skillnaden mellan barn och vuxnas inlärning är att barn vågar prova mer och har mindre respekt för det digitala. De blir inte lika skrämda som vuxna.

Nybörjare har också lättare att ta till sig kunskapen och kan lära sig snabbare än de som redan kan litegrann, eftersom de inte har några förutfattade meningar.

Har ni stött på några utmaningar i arbetet med Teacherhack?
– Det svåraste är att få folk att förstå den större bilden. Det finns ett förändrat synsätt och en förändrad förståelse för digitaliseringen i samhället, men det är lätt att man stannar på det ytliga planet. I skolan är det ett problem att få lärare att använda digitala verktyg. Det stannar ofta vid användandet, där man använder datorn enbart som en skrivmaskin. Därför känns det jätteviktigt att få sådan här uppmärksamhet och se att det finns ett behov av det vi gör, säger Karin Nygårds.