BYOD och den konsumentanpassade teknikens insteg på arbetsplatsen kommer att leda till ökade säkerhetsrisker redan nästa år. Det menar
Good Technology, ett företag som erbjuder mobila säkerhetslösningar.

Anledningen är enligt företagets CTO Nicko van Someren att konsumentenheter och konsumentcentrerad teknik är designade att ”läcka” information, då de
är byggda för att göra det enkelt för användarna att dela data.

Populära konsumentappar kan lätt flytta data utanför företagets kontroll
utan användares vetskap och detta innebär stora säkerhetsproblem som många organisationer ännu inte uppmärksammat.

Än så länge vet man väldigt lite om hur säker ny teknik som wearables är. Men enligt Nicko van Someren är det möjligt att en hackare som hackat en smart klocka skulle kunna göra transaktioner från Apple Pay, och dessutom komma åt känslig information från användarens smartphone. Hur man ska hantera wearables på arbetsplatsen är något företag kommer att behöva diskutera under de närmaste åren menar Good Technology.