Polisen har haft några stormiga år med det hårt kritiserade, och nu nedlagda systemet PUST Siebel. Men nu har man lagt PUST bakom sig. Den första januari i år slogs 21 länsvisa polismyndigheter ihop med Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium till en nationell polismyndighet.
It-chef för den nya myndigheten blev Tomas Landeström, som sedan 2012 arbetat med it-frågor i den genomförandekommitté som tillsattes inför ombildningen.

Polisens CIO

– Jag ledde arbetet med omställningen av de hundratal olika system som påverkas när vi går från 23 myndigheter till en, berättar Tomas Landeström som tror att valet av honom till it-chef beror på att han tidigare jobbat med liknande förändringsarbete, bland annat när den nya Pensionsmyndigheten bildades 2010.

Bland de system som berörs av sammanslagningen av Polisen finns lönesystem och personalplaneringssystem men också rapporterings- och ärendehanteringssystem, det vill säga de system som skandalomsusade PUST var tänkta att ersätta innan Rikspolisstyrelsen lade ner projektet i april 2014. Idag har man gått tillbaka till två äldre system som användes innan PUST, Rar och Durtvå, berättar Tomas Landeström.

– Vi insåg att det fanns två gamla system i garderoben så vi behövde inte bygga något nytt, vi kunde fortsätta använda det som redan fanns i tjänst.

– Det är något vi gör i linjen. Vi jobbar i releasecykler och som med all mjukvaruutveckling kommer uppgraderingar med löpande intervall. I år har vi tre eller fyra releaser för Rar och Durtvå. Det innebär löpande kostnader, men det är bara en bråkdel av det som lades ner på PUST.

Men om Rar-Durtvå fungerade bra, varför bestämde man sig för att byta ut dem?

– Jag var inte med då så jag kan inte uttala mig om det, men det är lite märkligt. I genomförandekommittén som jobbande med bildandet av den nya myndigheten sa vi redan från början att vi inte litade på PUST. Redan vid planläggningen 2013 sa vi: ”PUST kommer inte finnas där så vi måste se till att Rar och Durtvå fungerar”. När man beslutade att lägga ner PUST fortsatte vi på den inslagna vägen.

Enligt Tomas Landeström har missnöjet runt PUST nu lagt sig och det är inte längre något som diskuteras internt. Nu handlar arbetet istället om att modernisera Rar, anmälningssystemet som byggdes i början av 90-talet, och bygga in det i Durtvå.

– Vi behöver modernisera de här systemen så att de kommer till nytta för de som jobbar i den polisiära verksamheten. Det måste fungera att köra över material från mobila enheter och vi förbättrar gränssnitten och användarvänligheten, säger Tomas Landeström som menar att det finns mycket på it-sidan som måste moderniseras.

-Generellt sett kan man säga att det polisens it är lite eftersatt. Vi måste
få in mer moderna verktyg till de som jobbar inom den polisiära verksamheten. De ska få mobiltelefoner, plattor och sådan utrustning som de inte tidigare haft. Framförallt handlar det om att erbjuda applikationer som de behöver för sin tjänstgöring ute i fält så att de kan slå på personer och fordon, hantera ordningsböter och kunna se en lägesbild på sina paddor.
 
Hur ser it-organisationen ut dag?

– Hela myndigheten har ju stöpts om sedan första januari. Vi har
rationaliserat vissa delar och de som jobbade med it i de gamla myndigheterna tillhör nu den nya it-avdelningen. Den övergången har gått bra och nu gäller det att få myndigheten att funka.

Det gör man bland annat genom att ha ordning och reda säger Tomas Landeström.

- Vi ska inte hålla på med en massa stora, dyra projekt. A och O är att pengarna används effektivt och att de tjänster som erbjuds bidrar till att öka effektiviteten och kvaliteten i det arbete som utförs av de som jobbar i den polisiära verksamheten.

– Vi har en leveransplan med tjänster som kommer komma ut och som vi utvecklat tillsammans med poliser. För tillfället har vi en sådan prototyp där vi kör en pilot med ett antal poliser i Stockholm. Vi hoppas och tror att den kommer att tas emot väldigt väl, men innan vi vet det breddar vi inte användningen. Först när vi fått tummen upp så breddar vi.

Nu fortsätter Tomas Landeströms arbete i enlighet med de riktlinjer som man drog under förra året. Fokus ska ligga på användarna, men också på medborgarna och därför kommer man nu att storsatsa på e-tjänster.

– Det här är ett område är Polisen legat en bra bit efter myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan men nu ska vi se till att vi får upp ordentliga tjänster för att underlätta för medborgarna.