Ledarskap– Muminpappan sa en gång ”Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd”. Alla chefer tycker att det är jobbigt att ta svåra samtal, vissa vill ha kontroll och tycker inte om att delegera arbetsuppgifter. Men att vara chef handlar inte bara om att göra det som är glassigt och roligt utan även om att fatta beslut som är impopulära, säger Malin Trossing.

Malin Trossing är civilingenjör, ledarskapsexpert och författare. Hon har arbetat som chef och ledare i 15 år på företag som Ericsson, Saab och Svenska Spel, men också på mindre start ups. För fem år sedan startade hon det egna bolaget ”Dare to lead” och precis som hennes företagsnamn antyder anser hon att nyckeln till ett gott ledarskap är mod.

Hon menar att man måste utmana sina egna rädslor för att växa som chef.

– Det som är fascinerande är att det ofta är de chefer som är mest konflikträdda som har flest konflikter. Det man fruktar mest är det man får. Men om man inte tycker om konflikter måste man lära sig att hantera dem. När man tagit några svåra samtal så är det inte så läskigt längre.

Svåra samtal är det många chefer som backar inför, detta trots att arbetsmiljölagen säger att man som chef och arbetsgivare har ansvar att hantera fysisk och psykisk ohälsa, konflikter och så vidare.

– Jag har tagit många svåra samtal med medarbetare genom åren och ofta märker jag att den anställde haft problem länge, många känner till det men ingen har sagt något. Då kommer det ju lite som en chock för medarbetaren.

Hur ska man göra för att bli en modig chef?

– För det första bör man vara medveten om, och känna igen, sina rädslor. Sedan måste man bestämma sig för att inte backa för dem utan göra det man ska trots att man är rädd. Vill man övervinna hinder så är det bra att ta det i små steg, det är dumt att börja med det svåraste. Mod är som en muskel som måste tränas upp, om man tar för stora steg är chansen stor att det känns oövervinnerligt.

– För att man ska våga utmana sina rädslor måste arbetsklimatet också vara sådant att man känner sig trygg och vågar röra sig utanför sin comfort zone. Som chef är det din uppgift att skapa den trygga och förutsägbara miljön för dig och dina medarbetare. Det måste vara tydligt vad som förväntas, vilka ramar och regler man förhåller sig till och så vidare. Om det finns en tydlighet är det lättare att ta ut svängarna och våga vara modig.

– När man väl gjort någonting modigt känner man sig ofta väldigt stolt över att man vågade, att man överlevde! Det är viktigt att ta med sig den känslan för den kan man använda nästa gång man står inför en jobbig situation.

Men rädslor fyller väl också en funktion? Finns det inte en risk att man blir en väldigt hård chef om man arbetar bort alla sina rädslor?

– Jag brukar säga att det finns tre egenskaper som utmärker en riktigt bra chef, modet att agera, självinsikten som gör att man vet hur man reagerar i olika situationer och varför. Och slutligen, respekten för andra människor och deras kompetens. Har man de tre bitarna så riskerar man inte att bli övermodig eller kliva på andra människor.

Malin Trossings första ledarskapsbok ”Våga leda effektivt” handlade om stress och effektivitet. Hon var frustrerad över att det fanns så många stressade chefer och att det inom många organisationer ansågs lite fint att jobba för mycket.

– Vill man bli effektiv som chef måste man våga släppa kontrollen, delegera och ägna sig åt det som faktiskt är ens uppgift, att leda andra och titta på vad gruppen behöver i form av mål och feedback, för att klara av sitt arbete.

Många chefer känner sig bekräftade när de jobbar mycket och klarar allt själv, och det är en av anledningarna till att man inte vågar lämna ifrån sig arbetsuppgifter. Men att chefen är den som alltid ”styr upp” situationen kan ha en negativ påverkan, både på företaget och övriga anställda.

När hon är ute och föreläser om sin senaste bok ”Våga leda modigare” träffar Malin Trossing många chefer som är erfarna, och som tror sig kunna det mesta om ledarskap. Men det är stor skillnad på teori och praktik menar hon.

– Om de säger ”Det där kan jag redan” så svarar jag med motfrågan ”Varför gör du inte det då?” Ledarskap är lätt i teorin men i praktiken handlar det om att ta mod till sig och faktiskt ha jobbiga samtal, våga fatta svåra beslut och prioritera, även om det känns jobbigt.