I undersökningen där 3600 företagsanställda runt om i världen intervjuats om sin arbetssituation uppger nära två tredjedelar att den ökade digitaliseringen gjort det betydligt svårare att lyssna och fokusera på arbetsplatsen.

I undersökningen, som genomförts av Accenture uppger 98 procent av de tillfrågade att de multitaskar. 66 procent menar att det gör att de får mer gjort under arbetsdagen, medan 36 procent menar att avbrott i arbetet hindrade dem från att göra sitt bästa. De som multitaskade mest var 80- och 90-talister (64 procent).

De vanligaste avbrotten i arbetet orsakades av: telefonsamtal 79 procent, 72 oväntade besök, chatmeddelanden 30 procent och sms 28 procent.

80 procent av de svarande uppger att de brukar göra andra saker under telefonkonferenser, 66 procent hanterar jobbmejls, 35 procent chattar, 34 procent läser personliga mejl, 22 procent ägnar sig åt sociala medier, 21 procent läser nyheter på nätet.

55 procent av de tillfrågade räknar ”information overload” bland de tio största utmaningarna på arbetsplatsen. 52 procent anser att det är svårt att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. 62 procent av kvinnorna anser att tekniken kan göra att chefer blir för tillgängliga, motsvarande siffra för männen är 54 procent.