Peter Haglind, CIO, Försvarsmakten: ”vi inom it har gått lite i bräschen”

Peter Haglind, Försvarsmakten

”Försvarsmakten i stort består av ungefär 13 procent kvinnor. På it-sidan är det lite bättre, med ungefär 20 procent kvinnor. Personligen är jag inte nöjd med det”, säger CIO Peter Haglind.
Försvarsmakten har fått ställa om sig från allmän värnplikt till frivillig rekrytering. Då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare – och rekrytera brett.

– Vi behöver en så bred kunskaps- och erfarenhetsbas som möjligt när vi ska lösa komplicerade uppgifter. Inom Försvarsmaktens it har vi en mångfald av arbetsuppgifter inom telekom med fasta nät, satellitkommunikation och radiosystem, it-infrastruktur och applikationer. Vi jobbar också med allt från utveckling med stort tekniskt djup till mer administrativa uppgifter inom förvaltning, utveckling och förändringsledning. Att öka den samlade kompetensen är viktigt för att vi ska möta våra utmaningar på bästa sätt, säger CIO:n Peter Haglind.

Försvarsmaktens it är en integrerad del av en stor organisation, som bedriver ett aktivt jämställdhets- och jämlikhetsarbete.

– Det arbetet grundar sig på tre perspektiv. För det första ett rättighetsperspektiv, som bygger på alla människors lika värde. Vi är ju en statlig myndighet med uppdrag att skydda demokratin, och där är ju principen om människors lika värde och rättigheter en grundpelare, säger Peter Haglind.

– För det andra ett nyttoperspektiv. Med en bred rekryteringsbas ökar möjligheterna att skapa en resursstark personal. Mångfald ökar också trovärdigheten i det vi gör.

– Slutligen finns perspektivet som har sin utgångspunkt i operativ effekt, förmågan att kunna hantera fler och bredare uppgifter. Det gäller inte minst i internationella insatser, där kvinnliga officerare, soldater och sjömän kan verka på ett annat sätt än de manliga. I Afghanistan, till exempel, kan kvinnlig personal prata med kvinnor på ett sätt som manliga kollegor inte kan.

– Jag är dessutom personligen helt övertygad om att en arbetsplats som har mångfald blir mycket trevligare och effektivare, i och med att den har en bredare erfarenhetsbas och kan ta sig an betydligt fler typer av uppgifter, säger han.

Hur jobbar du för att öka mångfalden i it-organisationen?

– Rent praktiskt tillämpar vi inom Försvaret positiv särbehandling vid nyrekrytering och tillsättning av tjänster. Sedan har vi ju rätt ofta kampanjer i media för att nå ut till nya grupper. Vi har faktiskt vunnit en del utmärkelser för våra rekryteringskampanjer i media och på webbplatser.

– Men Försvarsmakten är fortfarande väldigt mansdominerad. Av drygt 52 000 medarbetare är idag ungefär 13 procent kvinnor. På it-sidan är det lite bättre. Här är det ungefär 20 procent kvinnor. Personligen är jag inte nöjd med det. Det är en bra bit kvar tills vi speglar befolkningen i stort. Men vi som verkar inom it har ändå gått lite i bräschen inom Försvarsmakten, i och med att vi har den enda kvinnliga generalen [Lena Hallin] som chef för ledningssystemsområdet, och dessutom flera andra höga chefer som är kvinnor.
 
Varför är det svårt att rekrytera kvinnor till it-jobb, tror du?

– Generellt sett så tror jag att det finns en grabbig kultur kopplad till it, och jag tror det är något vi behöver jobba med långt ner i åldrarna. Jag försöker pusha min äldsta dotter som går på högstadiet att satsa på it, eftersom jag tror att det skulle passa henne, men när vi talar om det får jag känslan av att det finns en rädsla för att bli ensam tjej i grabbarnas värld. När jag ser på mina yngre barn däremot, så är min son och min yngsta dotter lika intresserade av datorer, appar och liknande. Det är när de blir äldre som det händer något, och det skulle vi behöva ta tag i och försöka förändra.

Hur ser det ut med den etniska mångfalden på it-avdelningen?

– En begränsning för Försvarsmakten är ju att alla som arbetar här måste vara svenska medborgare. Men så länge de är det, så ser vi det enbart som positivt att det finns en etnisk mångfald. Det gäller för övrigt även HBTQ, som är en annan diskrimineringsgrund.

Hur arbetar ni med HBTQ-representation? Att fråga folk om deras läggning är väl inte aktuellt?

– Nej, det kan och bör vi inte fråga om. Det vi kan göra är att gå ut och tala om, och visa i aktiv handling, att alla är välkomna oavsett sexuell läggning, etnisk bakgrund eller kön.

Vad kan göras för att kvinnor och andra ska trivas i en organisation som domineras av män med svensk bakgrund?

– Mycket handlar om att föregå med gott exempel och jobba aktivt med de här frågorna, något som vi också har i uppdrag att göra från centralt håll. Det finns också olika nätverk för underrepresenterade grupper inom Försvarsmakten.

Elisabeth Stjernstoft, CIO, Apoteket: ”mäter oss mot SCB:s etniska statistik”

Elisabeth Stjernstoft

På Apoteket finns över 80 nationaliteter representerade. ”Om vi har likvärdiga kandidater väljer vi den som tillhör en underrepresenterad grupp”, säger CIO Elisabeth Stjernstoft.

Apoteket styrs av tydliga hållbarhetsmål, där mångfald är ett av fem nyckelområden. ”Det som mäts blir gjort”, säger CIO Elisabeth Stjernstoft.

– För oss är mångfald en jätteviktig affärsfråga. Mångfald leder till utveckling, och till att vi får in nya perspektiv. När vi speglar Sveriges befolkning kan vi hjälpa våra kunder mycket bättre, och ge dem bättre service. Därför har vi till exempel en kompetensdatabas där de anställda flaggar för vilka språk de kan, så att fler kunder kan bli betjänade på sitt modersmål. Vi har också tydliga hållbarhetsmål som är beslutade av styrelsen, där mångfald är ett av fem nyckelområden för ett hållbart företagande inom Apoteket, säger Elisabeth Stjernstoft, CIO på Apoteket.
 
Hur ser det ut med mångfalden på Apotekets it-avdelning idag?

– I ledningsgruppen för it har vi 33 procent som har annan bakgrund än svensk, men vi tittar inte bara på etnicitet utan även på flera andra mångfaldsparametrar. När vi rekryterar tittar vi givetvis på kompetens i första hand, men om vi har två likvärdiga kandidater väljer vi den som tillhör en underrepresenterad grupp. På Apoteket i stort arbetar fler kvinnor än män, men på it-avdelningen är det cirka 40 procent kvinnor.
 
Hur arbetar ni för att öka mångfalden?

– Vi har en inspirationsgrupp där anställda med olika bakgrund diskuterar hur företaget kan bli en bättre arbetsplats för alla. Där förs det väldigt berikande diskussioner. Sedan hoppas och tror jag att Apotekets varumärke bidrar till att locka människor med olika bakgrund. Vi har till exempel rekryterat indier med starka it-kompetenser som är lockade av att bo och arbeta i Sverige. Då ställer vi som krav att de måste lära sig svenska med tiden, även om engelska ofta fungerar bra som arbetsspråk i it-yrken.

– Men det handlar inte bara om heterogenitet, utan också om att få människor att känna att det hör hemma i företaget. Mångfald är ett jätteviktigt område för alla företag och delar av en organisation, för Sverige kommer ju inte se likadant ut om tio år.

Med 40 procent kvinnor är nog din it-avdelning mer blandad än de flesta. Vad tycker du om situationen på it-området i stort?

– Kanske är vi bättre på etnisk mångfald, men väl gäller könsrepresentationen är det fortfarande illa ställt i it-sektorn. Nyligen var jag på en innovationskonferens för CIO:er i Tyskland, där det inte fanns en enda kvinna bland talarna. Det reagerade jag väldigt starkt på. Hur kan det vara så att det inte går att hitta en enda kvinnlig innovationstalare? Det luktar enfald, kan jag tycka.
 
Många inom it upplever att det är svårt att rekrytera kvinnor men ni verkar ha lyckats ganska bra, hur har ni gjort?

– Jag tror det är viktigt att ha kvinnor i ledningen. Vi har en kvinnlig vd och en kvinnlig vice vd – det signalerar att det är möjligt för kvinnor att göra karriär hos oss. Att titta på hur det ser ut i företagsledningen är för övrigt mitt tips till kvinnliga talanger i början av sin karriär. Är det inga kvinnor i ledningen skulle jag aldrig ta jobbet, eftersom det måste innebära att det är svårt för kvinnor att göra karriär i det företaget. De högre nivåerna måste föregå med gott exempel. Mångfald inom ledningsgruppen är A och O.
 
Vad har du för andra tips för att öka mångfalden på it-avdelningen?

– Det gäller att arbeta mot ett tydligt mål, på samma sätt som när det gäller omsättning, rörelseresultat och så vidare. Det som mäts blir gjort. Sätt ett mångfaldsmål och leverera mot det. På Apoteket mäter vi mot SCB:s etniska statistik. Sist vi mätte hade 20 procent av de anställda annan bakgrund än svensk. Över 80 nationaliteter fanns representerade, och tillsammans talar vi dryft 67 språk. Det tycker jag är jättekul!