Att strulande it orsakar frustration på arbetsplatser är sedan länge känt. Men att fungerande it är det som svenska tjänstemän faktiskt värderar högst av allt, till och med högre än lönen, är lite nytt.

I en undersökning som gjorts av TNS Sifo på uppdrag av TDC ser topplistan ut så här som svar på frågan om vad man värderar högst.

1. Välfungerande, strulfria it-system (87%)
2. Hög lön (82%)
3. Tekniska lösningar för att jobba på distans (79%)
4. Företag i teknisk framkant (68%)
5. Friskvårdsbidrag (68%)
6. Effektiva lösningar för möten och samarbete, t ex videokonferens (53%)
7. Eget rum (53%)
8. Mobil jag väljer själv (47%)
9. Bärbar dator jag väljer själv (38%)
10. Prestationsbaserat bonussystem (28%)
11. Attraktiv adress (19%)
12. Förmånsbil (16%)

När samma undersökning gjordes 2011 låg ”hög lön” på delad första plats tillsammans med ”välfungerande, strulfria it-system”, men nu har väl fungerande it alltså gått om. Enligt Louise Anderberg, hr-direktör på TDC Sverige, speglar resultatet samhället i stort.

Louise Anderberg
Louise Anderberg, hr-direktör på TDC Sverige

– De senaste årens teknikintåg har gjort att betydelsen av fungerande teknik har fått större betydelse för att vi ska trivas på jobbet, säger hon.

Fakta

Undersökningen genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av TDC Sverige under perioden 10–23 mars 2015. Totalt intervjuades 1 027 personer ur TNS Sifos webbpanel. Målgruppen var kvinnor och män i Sverige mellan 25 och 64 år. Samtliga deltagare har mobiltelefon och bärbar dator via arbetsgivaren och arbetar i ett företag eller organisation med minst 10 anställda.