Sedan 2001 har tävlingen Sveriges it-kommun arrangerats av Kvalitetsmässan i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting, Vinnova och It- och telekomföretagen. Syftet är att stimulera moderniseringen i kommunerna genom att lyfta fram goda exempel.

– Det är viktigt att lyfta fram de kommuner som kommit längst när det gäller digitalisering och utveckling av e-tjänster. Förhoppningen är att bidra till ökat erfarenhetsutbyte, säger Haron Zafar, som är komunikationsansvarig på Kvalitetsmässan.

Regerande it-kommun är Karlstad, som fick priset 2013. (Där har it-chefen Inge Hansson dock precis sagt upp sig efter revisorskritik.)

I år har intresset för tävlingen varit rekordstort – fler kommuner än någonsin har visat intresse.

CIO Sweden har gjort ett nedslag hos de åtta kommuner som är nominerade och fått en pratstund med de it-ansvariga om vad som är på gång.

Sundsvall: Öppen plattform för e-tjänster

Ökad effektivitet och sänkta kostnader för e-förvaltning hägrar även i Sundsvall. Dessutom håller man sig väl framme inom digitalisering.

– Vi har jobbat väldigt strukturerat här, säger it-chefen Joel Tostar.

Joel Tostar, Sundsvall

Joel Tostar, it-chef i Sundsvall, samarbetar med Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Kramfors, Ånge och Sollefteå kommuner.

Ihop med Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Kramfors, Ånge och Sollefteå har Sundsvall bland annat drivit utvecklingen av en öppen plattform för e-tjänster, Open Eplatform, som nu används i tolv olika kommuner.

– Syftet har varit att skapa en långsiktig och skalbar lösning där vi genom att kombinera transaktionstjänster och personligfierad information får underlag för att ta fram smarta e-tjänster som möter riktiga behov.

Så hur fungerar det i praktiken? 

– När en besökare använder en e-tjänst får han eller hon berätta hur den upplevdes. Den informationen blir underlag i det löpande förbättringsarbetet av kommunens tjänster. Medborgarna är alltså hela tiden med och påverkar utvecklingen.

Det måste vara ett friktionsfritt flöde hela vägen från medborgarna in i kommunens produktion.

– All statistik släpps även som öppna data till grund för nya tjänster. Ett exempel är e-tjänsten för bygglov, där kombinationen av Open Eplatform och Open Emap blir en modern transaktionstjänst som använder information och metadata från exempelvis Lantmäteriet och Boverket.

Vad är roligast med att vara it-chef i en kommun?

– Att det händer väldigt mycket, och att en kommun är en diversehandel till sin natur. Vi har allt från fritidsanläggningar till infrastruktur i form av vatten och avlopp, till förskola, äldrevård, och en flygplats.

Hur kan man hålla sig uppdaterad på alla områden?

– Alla har ju sina unika behov, men det gäller att hitta smarta synergier.Skola och socialtjänst är stora verksamheter, andra är små. Tricket är att dra nytta av de stora investeringarna så att de kan användas på flera områden för att hålla nere kostnaderna.

Vad fokuserar ni på framöver?

– Fortsatt e-tjänsteutveckling och e-samverkan, det är det viktigaste. Det gäller att fortsätta hämta hem verksamhetsnyttan av infrastrukturen. Det måste vara ett friktionsfritt flöde hela vägen från medborgarna in i kommunens produktion. Sedan kommer vi också att fortsätta jobba med ökad effektivitet och konsolidering internt. Vi måste vara effektiva inom it, men också med hjälp av it.

Hur gör ni för att komma nära verksamhetsprocesserna?

– Det handlar mycket om relationsskapande. Vi sitter ju i samma båt; it är en partner till kommunens förvaltningar. Det är viktigt att ha det förhållningssättet – att vi är till för att utveckla kommunens verksamhet.

Vad är den största utmaningen för kommunal it framöver?

– Jag tror att samverkan kommer att vara en stor grej. Kravet på digitalisering ökar mer än resurserna, och det innebär att man måste samarbeta mer över kommungränserna.

Vad är det bästa med Sundsvall?

– Omgivningen! Naturen är fantastisk. Jag är idrottsintresserad och gillar verkligen att vara i naturen, säger Joel Tostar.

Varför ska Sundsvall bli Sveriges it-kommun 2015?

– För att vi har en välutbyggd infrastruktur och levererar e-tjänster i toppklass, som vi gärna delar med oss av. Vi är väldigt innovativa och stöttar gärna andra i deras innovation.

Fakta

Utmärkelsen Sveriges IT-kommun har delats ut sedan 2001 av Kvalitetsmässan, Sveriges kommuner och landsting, Digitaliseringskommissionen, Vinnova och It- & telekomföretagen.

Kommunerna utvärderas vid bland annat platsbesök där företrädare för kommunen intervjuas av experter från Sveriges kommuner och landsting. Vinnaren koras sedan av en jury bestående av

direktör Per Mosseby från Sveriges Kommuner och Landsting, professor Bo Dahlbom från Göteborgs universitet, Anne-Marie Fransson, vd på It- & telekomföretagen, Lena Carlsson, kanslichef på Digitaliseringskommissionen, Madeleine Siösteen Thiel, programansvarig
på Vinnova och Haron Zafar, kommunikationsansvarig på Kvalitetsmässan.

Genom åren har totalt 42 kommuner deltagit i utmärkelsen, vissa ett flertal gånger. Senaste vinnaren var Karlstad (2013).