När sakernas internet nu gått från ”buzzword” till verklighet är det många som vill satsa på den nya tekniken. Men samtidigt känner många CIO:er att man vill ha på fötterna, att man måste kunna motivera för ledningsgrupp och CEO varför ny teknik ska implementeras.

Magnus M
Magnus Melander

Men då det kommer till sakernas internet måste man vända på resonemanget, det menar IoT-experten Magnus Melander.

- Sakernas internet är inte en marknad och inte en speciell teknik, det är ett lager till på internet. Det är svårt att tala om vad varje enskild organisation eller bransch bör satsa på men man måste börja någonstans, nämligen med att experimentera och titta på olika lösningar.

Enligt Magnus Melander har sakernas internet följt samma utvecklingsbana som internet gjorde tidigare, till än början låg fokus på uppkoppling men så småningom kom det att handla om affärsnytta, organisationer och processer.

- Uppkopplingsstadiet har vi redan passerat och de här rapporterna som publiceras med siffror på hur många enheter som är, eller kommer vara, uppkopplade är egentligen inte så relevanta. Det som är viktigt är vilka förändringar utvecklingen kommer att leda till, säger Magnus Melander.

Rent tekniskt finns stora möjligheter att experimentera redan idag och det är något som både större och mindre bolag bör ägna sig åt menar Magnus Melander.

- Idag finns flera enkla verktyg, exempelvis beacons, Texas Instruments SensorTag har en fantastisk liten grej, stor som en tändsticksask med 10 sensorer att laborera med, lättanvända utvecklingsverktyg för IoT-appar som Evothings Studio. Det är bara att sätta igång.

Enligt en IDC-rapport från i våras ansåg de flesta CIO:er att man saknade den kompetens som krävdes för att satsa på den nya tekniken, och kostnaden för att ta in experter på området var en utgift som många drog sig för. Men Magnus Melander tycker att alla bolag borde utse en ”prototypare”, en person som har i uppgift att bygga prototyper på ny teknik som bolaget kan använda för att förstå hur den kan användas.

- Det behöver inte vara en teknikspecialist, eftersom den här tekniken är lätt att använda. Ta en webbutvecklare eller någon annan som är kreativ och nyfiken och låt personen testa och komma med förslag.

Man bör vara medveten om att sakernas internet kommer att leda till djupgående förändringar i organisationen, och det kommer inte ske över en Innan man kan implementera processer och teknik i större skala krävs förstås att man tänkt igenom projekt och gjort ordentliga tester.

Men samtidigt- friskt vågat är hälften vunnet! De organisationer som vågar experimentera, ifrågasätta och laborera med system och processer, är de som kommer att upptäcka möjligheterna och plocka konkurrensfördelar från de som avvaktar tills allt känns tryggt och säkert.