Gartner beskriver en framtid där varje anställd är en ”digital medarbetare”. It-kompetensen finns överallt och it-avdelningar måste omfamna de initiativ som användarna tar, istället för att försöka behålla kontrollen och begränsa dem.

- Dagens medarbetare har god digital kunskap. De opererar själv sina trådlösa nätverk hemifrån, de lägger till och hanterar olika enheter, appar och webbtjänster, konstaterar Gartners researchchef Matt Cain som menar att detta gör att all fler också förstår behovet av digitalisering och digitala affärsmodeller på sin arbetsplats.

För it-organisationerna gäller det att hänga. För att bättre bli på att utnyttja och stödja medarbetarnas digitala kompetens ger Gartner följande råd:
 
1. Implementera en digital arbetsplatsstrategi

Genom att skapa en digital arbetsplats som för tankarna till konsumentmarknaden kan CIO:er uppmuntra användarna att arbeta mer agilt och engagerat. Idag saknar många organisationer en tydlig strategi för hur man ska närma sig konsumentmarknaden och det resulterar i spretiga initiativ där man inte väver samman exempelvis mobilt och sociala medier.

Väldigt få organisationer har en strategisk vision där man analyserar affärsnyttan av processen, och där olika initiativ implementeras på ett metodiskt sätt som ger synergieffekter inom hela organisationen.

Genom att användarna i högre utsträckning behandlas som kunder med större valfrihet kan man öka engagemanget, självkänslan och känslan av ägarskap hos de anställda. En digital arbetsplatsstrategi bör därför kopplas samman med HR-initiativ så att man kan identifiera faktorer som kan öka tillfredsställelsen, och därmed även engagemanget och produktiviteten hos de anställda.

2. Omfamna skugg-it

De närmsta åren kommer en allt större del av de pengar som läggs på it att finnas utanför it-budgeten.

Många CIO:er anser att skugg-it är en ineffektiv riskfaktor och ser det som en del av sitt uppdrag att förhindra dess spridning. Men den här inställningen är inte bara omöjlig att upprätthålla, den bidrar också till att man förslösar användarnas kompetens menar Gartner.

Enligt bolagets researchchef Matt Cain kommer skugg-it att fortsätta att öka i takt med att utvecklingen av nya appar och tjänster som hjälper företagen att dra nytta av den digitala marknaden blir allt fler, samtidigt som it-avdelningar misslyckas med att möta organisationernas behov av likvärdiga produkter.
Parallellt med detta kommer molntjänsterna att mogna och ett generationsskifte kommer att göra att allt fler teknikkunniga, unga människor kommer göra entré på arbetsmarknaden. Dessa kommer inte att acceptera it-avdelningarnas låga tempo utan kommer hellre att leta upp egna lösningar.

Istället för att slåss mot strömmen bör it-organisationer utveckla ramverk och dra upp riktlinjer för när det är lämpligt för affärsenheter och individer att använda sina egna tekniklösningar, och när it ska ta täten. It bör positionera sig som en affärspartner och konsult, inte som en enhet som kontrollerar alla teknikbeslut inom organisationen menar Gartner.
 
3. Tillämpa ett "bimodalt" angreppssätt

För att möta de krav som en snabbföränderlig marknad ställer på arbetsplatser bör it-organisationer anta ett bimodalt angreppssätt.

Genom att dela upp verksamheten i traditionell it som skiljs från de snabba processer som är nödvändiga på den digitala marknaden kan man tillfredsställa de ständigt ökande kraven från teknikkunniga affärsavdelningar, samtidigt som kritisk infrastruktur och tjänster förblir stabila och inte utsätts för risker.

Organisationer som klarar av att omfamna och utnyttja sina anställdas digitala kompetens kommer att hävda sig i konkurrensen och bli mer lönsamma. Men det är viktigt att initiativen kommer från användarna själva, teknik ska inte tvingas på de anställda avslutar Gartner.


Missa inte CIO Governance 16 september!

Spännande talare och nätverkande i världsklass. På scenen möter du bland andra Stockholm stads it-chef, Ann Hellenius - Boka din plats idag >>