Cio

Den första maj tillträdde före detta Skandiabanks-it-chefen Christoffer Eile tjänsten som försäkringsserviceföretagets Foras CIO.

– Tanken är att vi ska ha en affärsintegrerad strategi för it där vi verkligen levererar digital förbättring. Det håller jag på att jobba med tillsammans med företagsledningen och det känns väldigt spännande, säger han.

Hur långt har du kommit?

– Just nu är jag i en fas där jag ska sätta mig in i utmaningarna för it och affären. Min första tid har gått åt att studera hur Fora styr sin it, vad man har för krav och förväntningar på it och hur strategierna ser ut, vilka planer som finns för verksamheten framöver och hur it ska bidra. Det är sådant jag måste ha klart för mig innan jag inför affärsplanering och föreslår förbättringar.

– De första månaderna ska man dra nytta av att man ser saker med nya ögon.

Läs mer: Mattias Forsberg blir CIO på SAS

Vilka förbättringar är det framför allt ni tittar på?

– Fora är ganska traditionellt då det gäller användningen av it. Även om mycket är datoriserat och automatiserat finns mycket kvar att göra för att förenkla för våra kunder och uppdragsgivare genom att använda den digitala tekniken och tänka digitalt. Det gäller till exempel sådana saker som att ytterligare förenkla för företag att lämna in löneuppgifter digitalt och hur vi ska skicka ut information.

Varför lämnade du din tjänst på Skandia?
– Jag kände att jag hade gjort mitt i min roll på Skandia och då var alternativen att byta tjänst där eller att se mig om efter något helt nytt. När jag började föra dialog med Fora blev jag väldigt intresserad av deras vision för it. Fora har sedan länge påbörjat processorienteringen och det man jobbar med nu är att öka digitaliseringen. Det tyckte jag lät väldigt spännande.

Läs mer: Nu kommer bank 2.0

Fakta

  • Innan Fora jobbade Christoffer Eile på Skandia i nio år, i olika funktioner och roller.
  • 2007 bildade Skandia en nordisk it-enhet och han fick uppdraget att  byggda upp it-produktionen med processer för att hantera affärens krav, leverantörshantering, drift- och it-processer.
  • Efter ett par år blev han it-chef för en enterprise it-funktion som samlade arkitektur, teknikutveckling it-projektledning och metodutveckling.
  • Därefter gick han över till Skandiabanken och blev it-beställaransvarig från bankens sida när all it lades ut.