En studie från svenska analyshuset Radar Ecosystem Specialists visar ett tydligt samband mellan hur stor del av it-kostnaderna som går till förändring och innovation och organisationers förmåga att prestera högre lönsamhet än genomsnittet i branschen.

Läs mer: Bottennapp för outsourcing

– De it-organisationer som lyckats bäst med att bidra till förändring i verksamheten har en högre outsourcinggrad. De använder sig också av molnet i större utsträckning, säger Radars vd Hans Werner.

Hans Werner

För att skapa en en effektiv och produktiv it-leverans bör alltså nästan all it outsourcas och mycket läggas i molnet.

– Endast en mindre del bör behållas in-house om man vill ha möjlighet att förflytta pengar, och på så sätt bidra till ökad innovationskraft, säger Hans Werner.

Kan det inte vara så att de organisationer satsar på de här hybridleveransmodellerna redan från början är mer innovativa?
 

– Nej, i så fall skulle väldigt många av organisationerna i undersökningen vara väldigt innovativa. Det handlar snarare om att man måste börja i rätt ände. Har man klarat av att jobba igenom sin produktions- och leveransstrategi kan man sedan bidra till innovationsstrategin, säger Hans Werner.

Läs mer: Visst kan du outsourca projektledning

– Många verksamheter kräver mycket innovation av it, men it förbrukar i stort sett alla medel på att producera, och då klarar man inte den här rörelsen. För att klara av att möta verksamhetens krav och bidra till innovation måste man först vara proaktiv och se över sin leveransmodell, säger Hans Werner.

Han lägger till att it-organisationer generellt sett inte fått mer pengar att röra sig med.

– I bästa fall har man inflationstäckning, men ofta har man inte ens det, eftersom pengarna som it-verksamheten har till sitt förfogande minskar i realvärde. 


Missa inte Cloud Confession 22 oktober!

Möt Dropbox, Ericsson och IDC och Sveriges tyngsta it-beslutsfattare på Cloud Confessions 22 oktober - Boka din plats här >> 

Fakta

Sedan tre år tillbaka genomför Radar Ecosystem Specialists varje år undersökningen ”It och lönsamhet”. Undersökningen bygger på data från 800 svenska verksamheters it-nyckeltal, samt på intervjuer med ungefär 10 procent av verksamheterna. Resultatet av undersökningarna har ställts mot bolagens årsredovisningar.