Martin Althén

Martin Althén, CIO, Husqvarna Group

Martin Althén är CIO i Husqvarna Group sedan år 2008. Under den tiden har han lyft it från en lågt prioriterad funktion till något affärsdrivande. Han är med och utvecklar smarta produkter och tjänster, digitaliserar, och bygger in it i nya fabriker. Han har levererat många stora projekt, till exempel för masterdata, och jobbar strukturerat med budget och scope.

Under hans tid har it-avdelningen gått från 14 till 100 anställda. It-avdelningen får höga betyg i medarbetarenkäter.

Här kan du läsa en intervju med honom från 2009.

Innan han blev CIO i Husqvarna Group har han bland annat varit it-chef på Astrazeneca.

Mia Forsäng

Mia Forsäng, it-chef, Vara kommun

Mia Forsäng är it-chef i Vara kommun i Västergötland sedan år 2011. När hon tillsattes fungerade inte it-avdelningen, och it var på väg att outsourcas. Några år senare hade Mia vänt den trenden och Vara nominerades till Sveriges it-kommun år 2015. Idag har it nära kontakt med verksamheten, och Mia jobbar på olika sätt för att hålla it-personalen kundfokuserad.

På agendan står bland annat en stor fiberutbyggnad i kommunen.

Mia har sin bakgrund utanför it: hon är utbildad grundskollärare och arbetade med projektledning innan hon blev it-chef. Du kan läsa en intervju med henne här.

Jonas Hansson

Jonas Hansson, CIO, Axis Communications

Jonas Hansson är CIO på Axis sedan år 2000, och under de senaste tio åren har Axis växt med över 400 procent. Jonas levererar it som möjliggör företagets distribuerade affärsmodell, och ser till att alla kan jobba globalt (Axis finns idag i 49 länder).

Jonas Hansson jobbar innovativt med ny och gammal teknik, och proaktivt med förändring och förbättring. Han har en genomtänkt strategi för kulturen på it-avdelningen.

Innan han blev CIO har han bland annat varit redaktör på Nationalencyklopedin. Som CIO har han skrivit krönikor för Techworld här på IDG; du hittar några av dem här.

Mats Hultin

Mats Hultin, CIO, SAAB

Mats Hultin är CIO på SAAB sedan år 2010. Under den tiden har han konsoliderat it-avdelningen, virtualiserat arbetsmiljön och skapat forum för innovation. Under sitt första år som CIO sparade han 300 miljoner kronor på it-driften.

SAAB Technologies kan idag sälja lösningar även till externa parter.

Mats har arbetat på SAAB i mer än 20 år. Med en bakgrund som reservofficer i flygvapnet började han på utvecklingsavdelningen på SAAB Aeronautics. Han har ansvarat för att bygga om delar av Gripens it-system, varit projektledare inom flygverksamheten och suttit som stabschef i ledningsgruppen.

Peder Sjölander

Peder Sjölander, CIO, Pensionsmyndigheten

Peder Sjölander är CIO på Pensionsmyndigheten sedan år 2010. Han har automatiserat majoriteten av myndighetens beslut, och arbetar fram nya samarbeten med andra myndigheter och nya gemensamma tjänster.

Han har varit tidigt ute med olika typer av arbetssätt, såsom continuous delivery, och leder en utredning om hur svenska myndigheter ska kunna dra nytta av it i molnet. Han har en systematisk projektuppföljning enligt bland annat PM3.

Innan han kom till Pensionsmyndheten har han bland annat varit CIO på Skanska Sverige.Här läser du en intervju med honom från 2014.

Läs mer: Årets CIO 2014 blev Klas Bendrik, Volvo Cars.

Innan finalisterna blev klara arbetade juryn med en kortlista över elva CIO:er. Här kan du läsa vilka som var nära att gå till final.