DinEl

DinEl: DC7

Systembyte, storskalig implementation av SAP HANA.

Projekt DC7 (DinEl CRM version 7) är ett komplett systembyte där DinEl har gått från föråldrade system till top-of-the-line på all sin mjukvara och hårdvara.

Det SAP HANA-system de gått över till har aldrig tidigare implementerats i så stor utsträckning någonstans i världen, men projektet har ändå gått i mål på tid och budget, och gett avsevärda prestandavinster. Teamet har jobbat bra tillsammans, och nu knackar världen på dörren och undrar hur de bar sig åt.

Projektet levererades till cirka 150 medarbetare, under pågående verksamhet. Fyra leverantörer har varit inblandade. Och projektet kan räknas hem på kortare tid än planerat.

DinEl är ett dotterbolag till Göteborg Energi.

RIGES

Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors, Örnsköldsvik: RIGES

Fem kommuner i Västernorrland samverkar om e-tjänster för bygglov och detaljplaner.

RIGES står för Regional innovativ GIS- och e-tjänstesamverkan, och är ett samarbete mellan fem kommuner i Västernorrland för att ta fram en gemensam e-tjänst för bygglov samt digitalisering av detaljplaner. De fem kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik.

Projektet har också levererat en öppen plattform för e-tjänster, och uppskattas mycket av näringslivet i regionen. Många andra kommuner vill nu ta efter.

100 personer har arbetat med RIGES, och projektet gick i land under budget.


Keolis

Keolis: Den uppkopplade bussen

Realtidsinformation i alla blå bussar i Stockholms innerstad.

Under 2015 avslutades projektet Den uppkopplade bussen, som implementerat realtidsinformation i alla blåbussar i Stockholms innerstad. Många system behövde integreras för att få relatidsdata från flera olika aktörer. Skärmarna visar även information om anslutande trafik.

Det är ett drygt hundratal bussar har fått skärmarna installerade.

En miljon människor i veckan reser med de blå bussarna i Stockholm.


Shareville powered by Nordnet

Nordnet: Shareville

Nordens största sociala handelsplats för aktier och fonder.

Shareville är en handelsplats för aktier och fonder på en social plattform. Användarna kan se varandras depåer, följa framgångsrika sparare, få uppdateringar i realtid och handla direkt via Nordnet.

Ett unikt projekt som krävt mycket arbete för att integrera banksystem med en ny tjänst utan att tumma på säkerheten. Projektet slog målen och har rönt stora framgångar.


Telia

Telia Healthcare

Telia utvecklar vårdlösningar för hem, vårdplatser och vårdgivare.

Pilotsatsningen Telia Healthcare är ett samarbetsprojekt mellan kommunal omvårdnadspersonal i Region Västerbotten och fem kommuner i Västerbotten. Projektet startade hösten 2014.

I Telia Healthcare ingår Homecare (en box som kommunicerar med vårdgivare), Procare (en uppsättning tjänster för mobilt arbetssätt i vården), Careview (en vidareutveckling av den gamla patienttelefonen) och informationsguiden Careguide.

Läs mer: Årets projekt 2014 blev Karolinska Institutets sms-livräddning.