Fortum

Fortum Värme: Öppen fjärrvärme

Datahallar kan sälja restvärme till Fortum Värmes fjärrvärmenät.

Öppen Fjärrvärme är ett initiativ för att ta till vara på spillvärme från bland annat datahallar istället för att den bara ska fläktas ut i luften.

Projektet har lett fram till en världsunik handelsplats för överskottsvärme samt utvecklingen av avancerade it-processer för att hantera decentraliserad produktion av fjärrvärme från exempelvis datahallar.

Ett tiotal datahallar i Stockholmsområdet är idag anslutna till Öppen Fjärrvärme. Om alla befintliga datahallar i Stockholm skulle återvinna sin restvärme skulle de tillsammans kunna värma 60 000 lägenheter. Ett mål är att attrahera investeringar av nya datahallar till Stockholmsområdet.

Idén sprider sig även till andra städer och projektet är drivande för hela branschen och har rönt stor uppmärksamhet även internationellt.


FreelWay

Freelway GO

Portal där privat­personer kan hjälpa varandra med transporter.

Freelway GO är en portal där privatpersoner kan hjälpa varandra med transporter. Målgruppen är främst landsbygden, där även vardagens ärenden kan innebära mycket körande.

Freelway skapar också ut- och inlämningshubbar kopplade till tjänsten. Projektet har lett till ett annat projekt för att hjälpa kommuner koordinera sina interna transporter.

I maj 2015 hade Freelway drygt 700 användare, och hade sparat cirka 1300 körmil.


MälarEnergi

Mälarenergi / Greenely: Greenely

En app mäter elförbrukning och tipsar om hur den kan minskas.

Greenely är ett startup-företag som tagirt fram en app som mäter elförbrukning och ger tips om hur den kan minskas, helt utan extra hårdvara i hemmet.

Mälarenergi har erbjudit appen till sina kunder i ett pilotprojekt. Indikationerna visar på användarna minskar sin förbrukning med tio procent och blir mer lojala Mälarenergi-kunder.

700 kunder deltar i piloten. Potentiellt kan Greenely skalas upp till cirka 100000 kunder hos Mälarnergi.


Shifo

Shifo: MyChild System

E-hälsosystem som låter vårdpersonal registrera och följa upp barn. Används i Uganda.

Shifo har tagit fram ett stödsystem där sjuksköterskor enklare kan registrera barn och följa upp deras individuella vaccinationsscheman. MyChild System har implementerats på 48 vårdcentraler i Uganda, som täcker ett område med ungefär 150 000 barn. Det underlättar uppföljning av vaccinationsprogram och barns utveckling, och kan ta fram rapporter som kan visa beslutsfattarna vilka stödinsatser som behövs på olika platser.

Shifo har också börjat arbeta i Afghanistan och bildar partnerskap för att införa systemet i andra länder.

Till dags dato har över 30000 barn registrerats, och över 9000 har blivit fullt immuniserade med alla nödvändiga vacciner.

Bakom Shifo ligger ett team som tidigare har jobbat i Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset och KTH.


Uppsalahem / Ica

Uppsalahem/Ica: Klimaträtt

En app räknar ut dina koldioxidutsläpp och föreslår förbättringar.

Klimaträtt är en app dit användare kopplar kontoutdrag, lokaltrafikkort, ICA-kvitton och så vidare, och varje vecka får en sammanställning av sina koldioxidutsläpp.

Det hela drivs som en pilot i ett flerbostadshus i Uppsala (ett 60-tal användare), och målsättningen är att på kommersiella villkor minska koldioxidutsläppen med 40 procent, vilket verkar kunna realiseras. Runtomkring finns stödfunktioner som till exempel klimatsmarta recept från ICA.

Läs mer: Årets hållbara projekt 2014 blev Dr Maombi Project, som tar fram it-stöd för sjukvård i Afrika.