För att ett företag ska kunna prestera bra är det viktigt att bemästra både strategidesign och strategiimplementation. Nyckelfrågan i detta är hur it och verksamhet ska kunna mötas, och många lösningsförslag har lagts fram.

Inom EA har detta också börjat bli ett allt tydligare fokus. Som exempel kan jag nämna att det runt modelleringsspråket Archimate har kommit flera påbyggnader som relaterar till just strategimodellering, bland annat en ”Motivation Extension”, en mappning mot ”Business Model Canvas”, och förslag kring koncepten ”Resource” och ”Capability”. In en artikel publicerad och presenterad på ACM SAC (Symposium on Applied Computing) 2015 har forskare från Twente tillsammans med Bizzdesign tittat på om Archimate och dess påbyggnader är mogna nog för att klara av att modellera strategi på ett bra sätt.

Ansatsen är enkel: Kan de koncept som finns i Archimate modellera de vanligaste strategikoncepten på en tillfredsställande nivå? Om inte, hur kan Archimate förbättras för att stödja strategimodellering?

Författarna kommer fram till en rad saker, bland annat att i dagsläget är inte Archimate tillräckligt bra för strategimodellering men med förlängningar av koncept kring resurs och förmåga är det möjligt att få med de flesta centrala strategikoncept. De visar också att det finns en möjlighet att strategimodellering med Archimate kan hjälpa till att länka strategi till 1) portföljhantering, 2) förmågebaserad planering, och 3) organisationsarkitektur.

Många tycker fortfarande att EA – och speciellt då kanske modellering med Archimate och andra liknande språk – är för IT-fokuserat. I den nämnda artikeln görs en ansats till att minska det gapet, och jag tycker att det ser lovande ut.