För att vara modig måste du vara rädd. Det behövs ju inget mod för att göra något du inte är rädd för till att börja med.

Och alla är vi rädda för det ena eller det andra. Ofta är det obehagligt att över huvud taget tänka på sina rädslor. Men om du gör det, om du blir mer medveten om dem, så kan du jobba med att trotsa dem och få saker gjorda trots att du tycker de är läskiga. Du vidgar din ”comfort zone” och blir en modigare människa. Det menar ledarskapsexperten Malin Trossing som hjälper ledare och organisationer att bli modigare och därmed mer effektiva.

– Många chefer är rädda för att släppa kontrollen, andra är rädda för att inte bli omtyckta, och en del är oroliga för att ledningen ska bli missnöjd med dem. Oavsett vilka rädslor du har är det viktigt att du utmanar dem, säger hon.

Läs mer: ”Mod är nyckeln till ett gott ledarskap”

Ofta vet vi när vi borde fatta svåra beslut, men skjuter upp dem för att vi inte vågar. Det kan få allvarliga konsekvenser. Malin Trossing säger att många katastrofer i historien beror på att mellanchefer inte vågat vara obekväma, sätta sig emot ledningen och uppmärksamma problem.

– Jag brukar ta regalskeppet Wasa och Nasas rymdfärjor som exempel. I båda fallen fanns det chefer och ingenjörer som var väl medvetna om riskerna, men inte vågade ta upp problemen med sina chefer.

Här pratar vi mod med CIO:erna på nischbanken Avanza och mediekoncernen Schibsted.

Peter Strömberg, Avanza

Peter Strömberg, CIO, Avanza: ”Avanza skapar förutsättningar för att folk ska våga”

Avanzas historia sedan starten har hela tiden handlat om att ligga i framkant. It har alltid varit en del av affären, och it-innovation har varit en förutsättning för att utvecklas och växa. När Peter Strömberg tog över CIO-rollen efter Ronnie Bodinger, som varit med och byggt upp bolaget, blev han chef för en organisation där mod premieras – varje misstag är en möjlighet att lära sig något nytt.

– Jag har otrolig respekt för Avanzas historia och it-historia, säger Peter Strömberg.

– It-avdelningen har varit extremt effektiv i livscykelarbetet. Otroligt modig vad gäller att rensa ut i bakkant. Skaffat sig så god förståelse för kostnad och strategi att man kunnat fatta gemensamma beslut om att hela tiden plocka bort saker, säger han.

I en it-värld full av långa cykler med tidskrävande planeringsfaser, och mycket fokus på att hålla tid och budget, är Avanzas inställning både modig och uppfriskande. Och i en modig organisation är det inte heller svårt att vara en modig ledare, menar Peter Strömberg.

– Mod är en förutsättning för att du ska lyckas som chef på Avanza – men jag skulle också säga att företaget har skapat de förutsättningar som krävs för att folk ska våga vara modiga.

Vad är det för förutsättningar?

– Om du misslyckas med något så innebär det inte att du åker ut från det här företaget. Tvärtom.

Kopplat till det är det en grundvärdering på Avanza att var och en, oavsett om en är chef eller inte, måste våga ställa sig upp och säga ifrån om något gått snett.

– Det förväntas man göra direkt. Man får inte vänta eller försöka sopa några problem under mattan, säger Peter Strömberg.

Men om vi bortser från det mod som sitter i företagskulturen – vad är en modig ledare för dig?

– Mod är fundamentalt i ledarskap och till viss del även i chefsskap. Som ledare är det ditt ansvar att peka ut en riktning. Sedan händer det en massa saker på vägen, och vissa av dem kan du inte påverka, men för att vara en effektiv ledare måste du ha modet att fatta beslut ändå.

– Jag hamnar ofta i situationer där jag önskar att jag hade mer tid eller mer information, men det får man inte alltid. Då måste man våga fatta beslut utifrån de givna ramarna – trots att man inser att det kanske kan vara fel beslut. Göra det man tror är bäst, och vara beredd att ändra inriktning senare om det inte fungerar.

Vad är du mest rädd för i rollen som CIO?

– Att tappa engagemanget hos med-arbetarna, hos teamet. Skulle vi fatta fel tekniskt beslut vore det inte så farligt, men skulle medarbetarna tappa glöden, modet att komma med bra idéer – då är vi illa ute.

– Därför är det så viktigt att vi hela tiden eldar på våra medarbetare och ser till att de vågar vara modiga. Alla ska ha chansen att misslyckas, och alla ska ha chansen att lyckas.

Så hur gör du för att skapa modiga medarbetare?

– Jag och företaget låter dem komma med idéerna. På riktigt.

– Vår förra utvecklingschef Björn Lindkvist drog igång ett initiativ som han kallade för ”Brainy Days”. Det gick ut på att it-avdelningen skulle dra igång egna initiativ och utmana resten av organisationen. Tanken är att utvecklarna ska komma med idéer på nya saker som ska kunna lanseras på en vecka.

– Det viktigaste är inte att alla de förslagen implementeras, utan att vi pratar om dem på allvar. När det kommer idéer från utvecklarsidan måste vi prata om dem. Det är sådant som inspirerar människor att komma med nya idéer, om och om igen.

Det kommer aldrig ett perfekt tillfälle att vara innovativ och affärsutveckla. Idéer infinner sig när du minst anar det.

Den sortens initaitiv är ett bra stöd för det Peter Strömberg kallar ”vardagsinnovation”, något han ser som väldigt viktigt:

– Det kommer aldrig ett perfekt tillfälle att vara innovativ och affärsutveckla. Idéer infinner sig när du minst anar det. Det kan vara när du pratar med någon vid kaffeautomaten. Då måste det gå att säga: ”Fasen, det var en bra idé! Det provar vi!”, säger han.

Peter Strömberg återkommer hela tiden till att företagskulturen på Avanza inte är någon slump, utan resultatet av ett idogt arbete.

– Till exempel har vi ett väldigt nära samspel mellan it och affär, något som inte alla företag lyckas med. Då kan vi få höra: ”Jamen det är ju lätt för er. Ni är bara 300 anställda, och alla sitter på samma kontor.”

– Och visst är det så, men det är ju ingen slump utan ett medvetet val. Vi har valt att jobba på det sättet, och det går inte en vecka utan att vi pratar om hur viktigt det är att bibehålla vår kultur med nära samarbeten och mycket risktagande, säger han.

Avanzas it-strategi bygger helt och hållet på att det är tillåtet att experimentera – och att det finns de rätta förutsättningarna.

– Vi releasar den här banken var nionde dag. Då har vi chansen att göra ett misstag var nionde dag. Men vi har också chansen att göra tre jättelyckade grejer var nionde dag.

Ett sätt att minimera riskerna är att göra testlanseringar till små användargrupper i taget.

– Det innebär att vi kan experimentera fram ny funktionalitet som ibland visar sig inte alls fungera. Som CIO måste jag övertyga affären om att vi ska vara uthålliga och jobba på det här sättet, eftersom det i längden är det som är bäst för våra kunder.

– Vi är också modiga i att vi chansar på lösningar som många skulle se som ”cutting edge”, eller till och med ”bleeding edge” i vissa fall. Det finansierar vi genom att kapa saker i bakkant. Det är inte allt som blir lyckat – men så länge två tredjedelar lyckas så är det en bra strategi för oss!

3 tips från Peter Strömberg: Så blir du modigare

  1. Testa något okänt i det lilla på en onsdag, bygg vidare på er­farenheten. Det perfekta tillfället finns inte – satsa när som helst. 
  2. Lita på människors vilja och förmåga, det kommer alltid något gott av det. Om något går fel på vägen kan man hantera det över tid. 
  3. Bestäm vem du är modig för – dina kunder, kollegor, företaget eller dig själv. Och i vilken ordning.