Som CIO kan du ge dina med­arbetare mer råg i ryggen genom att skapa en trygg organisation. En trygg organisation är en organisation där det finns förutsägbarhet, där de vet vad som väntas av dem, och där det finns en tolerans för misslyckanden.

– Modiga organisationer ger modiga medarbetare, rädda organisationer ger rädda medarbetare. Om en inte vet vad som förväntas eller tror att en ska få skäll om något går fel är det naturligt att inte ta egna initiativ, säger Malin Trossing, ledarskapskonsult i egna bolaget Dare 2 Lead.

Malin Trossing, Dare 2 Lead

I en ängslig organisation kan ditt eget mod göra skillad. Forskning visar att människor upplever stor känslomässig press när de känner sig tvingade att göra saker som strider mot de egna värderingarna. Därför finns det all anledning att stå upp för sig själv och sin personal även när utgången känns osäker, säger Malin.

Men för att ditt mod ska kunna göra skillnad, måste du ha något.

Så hur arbetar du upp det egna modet? Det går att jobba med det. Malin Trossing har tre tips:

  1. Syna dina rädslor. Vad är det som är obehagligt? Och varför? Exakt vad består motståndet i? Våga gå in i rädslan, och undersöka den.
  2. Tänj på din ”comfort zone” och utmana dig själv. Men gå försiktigt fram. Om du går för fort fram är risken stor att det blir för jobbigt och du backar ur. 
  3. Tänk långsiktigt. Vad är bäst för organisationen, vad är bäst för dig, och vad är bäst för dina medarbetare i längden? Det är ett bra stöd när du behöver fatta svåra beslut.

Och det kan låta kontraintuitivt, men genom att sluta stoppa huvudet i sanden, och sluta undvika det som är jobbigt, kan du slippa en hel del ångest och stress.

– Ofta är det de konflikt­rädda cheferna som har flest konflikter i sina team. De som inte är konflikträdda ser till att lösa problemen direkt när de uppstår, säger Malin.

När vi blir stressade utvecklar vi tunnelseende, det blir svårt att se nyktert på situationen och sätta saker i perspektiv.

– Då är det också svårt att vara modig. De mo­diga besluten, som att våga prioritera och se till att du får den tid du behöver till eftertanke, måste fattas innan stressen blir allt för stor, säger Malin.

– Många chefer är för reaktiva. De säger aldrig nej. Allt som dimper ner i knät känner de att de måste ta hand om. De vågar aldrig stanna upp och fråga sig vad som egentligen är viktigt för organisationen, säger Malin Trossing.

Hjärnan tycker om kortsiktiga belöningar, och därför är det lättare att göra det som känns enkelt. Går du på alla möten och svarar på alla mejl, då blir folk omkring dig nöjda. Men Malin Trossing betonar vikten av att våga prioritera det som är bäst på lång sikt – för organisationen, för dig själv och för dina medarbetare.

– Om jag fattar ett jobbigt beslut idag så kanske inte belöningen kommer förrän om två månader – men då har jag gjort något som verkligen gör skillnad, istället för att reflex­mässigt pricka av på att-göra-listan, säger hon.