Siavash Ghorbani är en av de fyra grundarna av Tictail – det svenska succéföretaget som erbjuder en enkel plattform för att bygga webbutik. Sedan en tid är han också CTO, en funktion som växte fram i takt med att Tictails behov förändrades.

Siavash Ghorbani
Siavash Ghorbani, CTO på Tictail, arbetar hårt för att rekrytera folk med så bred teknikkompetens som möjligt.

– Till en början hade vi ingen CTO. Jag och Birk Nilson, den andra grundaren med teknikbakgrund, satt och skrev kod. Sedan började teamet växa. Det skedde organiskt, och det tog egentligen rätt lång tid innan vi insåg att vi borde ha någon med övergripande ansvar för den tekniska utvecklingen, berättar han.

Siavash började ta ett större ansvar för att sätta samman teknikteamet, en roll som påminde mycket om det jobb han tidigare haft på Blocket.

– Jag såg till att vi tog in rätt funktioner, och sakta men säkert fick jag en mer administrativ roll. Idag ligger mitt primärfokus på att hålla koll på hur tekniken ser ut, och vad den ska ha för roll på företaget.

På it-avdelningen, som på Tictail kallas ”teknikavdelning”Vi, arbetar 35 personer. Siavash Ghorbani har arbetat hårt för att hitta folk med så bred teknikkompetens som möjligt.

– De första 14–15 personerna vi anställde är så pass breda att de skulle kunna utveckla längs hela den tekniska stacken, de kan allt från att hantera servrar till att implementera design och fatta designbeslut, säger han.

Sådan bredd bland de anställda, menar Siavash, underlättar väsentligt för ett nystartat företag.

– I början finns det så mycket att ta tag i. Har man personer som kan axla flera roller är det mycket lättare.

De som anställts på Tictail är dynamiska människor som lär sig snabbt, och som tycker om att ta på sig nya roller och utmaningar.

– Det är en stor fördel i och med att vi förändras väldigt fort. Det är få roller som består och ser ut som de gjorde från början, så det är viktigt att man trivs med förändring.

I takt med att Tictail växer blir kommunikationen en större utmaning. Siavash Ghorbani måste titta på hur olika tekniska discipliner förhåller sig till varandra och hur teamen kommunicerar, men också blicka framåt, fundera över infrastrukturfrågor – hur produkten ska se ut i framtiden och hur man bygger teknik som tillgodoser framtidens behov. Att jobba i molnet är en självklarhet.

– Tictail har aldrig haft en fysisk server. Jo, förresten, vi hade en Minecraft-server, men det är den enda. Sedan start har vi varit baserade på molnet, det har varit en förutsättning för att vi finns och hela vår infrastruktur.

Tictails plattform bygger på Amazon Web Services, och där hostar man idag 100 000 butiker.

– Molnet är absolut en grundstomme för oss. Bolag som vårt har otroligt mycket att vinna på att hantera infrastruktur som mjukvara. Vi kan skala upp och ner som vi vill, och göra förändringar i infrastrukturen precis som vi gör i kod, och rulla ut förändringar i våra datahallar som vi gör i kod. Det gör oss flexibla.

– Sedan har vi en massa mjukvara.För alla komponenter som inte är vår affärsverksamhet använder vi open source, säger Siavash Ghorbani och berättar att Tictail i sin tur försöker ge tillbaka till communityn genom att dela med sig av saker man byggt.

Läs mer: Så jobbar Tictail med commynity building

Den våg av teknikdrivna företag som sett dagens ljus de senaste åren är enligt Siavash Ghorbani en direkt konsekvens av molnet. De har kunnat växa snabbt utan stora investeringar i människor och hårdvara, och er­bjuda tjänster till en bred massa.

Det skulle över huvudtaget inte kunnat fungera på annat sätt, om man behövde ha en egen it-avdelning med medarbetare som skötte driften, menar Siavash Ghorbani.

– Om man är ett team på fyra personer fungerar det inte att ha en person som sitter i en datahall istället för att bygga kod, då förlorar man ju 25 procent av sin kapacitet när det gäller produktutveckling.

Nya, små företag har samtidigt en enorm fördel gentemot stora gamla.

– På ett sätt är det nästan lite fuskigt, för vi hade inget tungt bagage när vi började, vi behövde aldrig göra en molnmigration. Att bygga infrastruktur i molnet på det här sättet var inte heller möjligt bara för några år sedan, det är ju teknikinnovation som vi byggt vidare på, säger han.

På ett sätt är det nästan lite fuskigt, för vi hade inget tungt bagage när vi började, vi behövde aldrig göra en molnmigration. Att bygga infrastruktur i molnet på det här sättet var inte heller möjligt bara för några år sedan

På Tictail har man hela tiden arbetat med att bryta ner processer och projekt i mindre delar, och det är en av förklaringarna till att man kunnat röra sig snabbt framåt trots en snabb tillväxt, menar Siavash.

– Vi ser teamen i bolaget som små startups i sig själva, och vi vill att varje arbetslag ska vara väldigt agilt.

– Om du är ett team på max sju–åtta personer blir det mycket lättare att kommunicera och fatta beslut. Därför delar vi upp team som blir för stora, och det gör att vi kan fortsätta var flexibla och snabbrörliga.

Teamen förhåller sig till bolagets mål, men sätter också sina egna mål och visioner. De har egna nyckeltal de jobbar mot. Många traditionella företag tycker att produktlanseringar är läskiga, men på Tictail har man försökt göra lanseringar till en enkel sak med begränsade risker.

– Vi rullar ut kod eller förändrin­gar till våra användare, även internt, och sedan iakttar vi effekterna av det innan vi skalar ut till fler användare. Så jobbar vi i alla led, inte bara i utvecklingen utan även i beskrivnin­gen av det vi vill förmedla, hur vi gör tester och så vidare.

En sak som skiljer Tictail från mer traditionella bolag är uppdelningen av de tekniska rollerna i företaget, menar Siavash Ghorbani.

– Hos oss är alla anställda djupt involverade i produktutvecklingsbeslut, och det är bra för att vi ska förstå hur vi vill och kan bygga saker.

Nästan alla idéer kommer från små initiativ, hypoteser, som sedan ligger till grund för en första version.

– Och den testar vi sedan på ett mindre segment av våra användare för att se hur det påverkar deras beteende. Om det visar sig stämma överens med vår hypotes rullar vi ut det till fler användare – gör det inte det tar vi tillbaka det till ritbordet.

Läs mer: Tictails vd: ”Man kan visst starta företag med sina vänner”

Sedan starten har Siavash Ghorbani och hans kollegor haft ambitionen att Tictail ska vara en global produkt.

– Det är en intressant utmaning, varje land har sitt sätt att göra saker och värderar olika saker i en produkt. Vi ser det som vårt ansvar att möta våra användare halvvägs – vi kan förvänta oss att de använder vårt gränssnitt, men inte att de lär sig engelska eller går och köper en dator för att använda vår produkt, säger han.

Tjänsten måste utvecklas så att den möter användarnas förutsättningar.

– För att människor i hela världen ska kunna starta en Tictail-butik måste vi dels översätta den till många språk, dels se till att det går att starta och driva en butik från enkla, billiga telefoner. Det ska bli spännande att se vad som händer när människor i utvecklingsländer får tillgång till den.

Fakta

  1. Optimera för autonomi. En autonom organisation frigör beslutsfattare att fokusera på att driva igenom det som är viktigast istället för att fastna i detaljer. 
  2. Basera beslut på data, inte åsikter. Ge alla tillgång till data som beslutsunderlag.
  3. Gör lanserings- och rollback-procedurer triviala. Ett bra test är om en ny utvecklare kan lansera en produktförändring under sin första dag.