Det började i liten skala 2006, med ett private cloud-upplägg för produktionssystemet i Sverige och Norge. Nu har molnet mognat och modet växt – och Securitas Europa håller som bäst på att växla upp till en heleuropeisk multicloud-lösning.

– När vi började sågs vi som nytänkare. Många ville helst ha sina system inom en armslängds avstånd. Nu går vi in i en hybridmodell, en kombination av privata och publika moln och tjänster, berättar CIO Lars Franzon, som har drivit projektet från starten.

Att just Securitas går i bräschen för molnet är kanske lite otippat. Säkerhetsbranschen är relativt konservativ, regelstyrd och – av naturliga skäl – säkerhetsmedveten. Det var långt ifrån självklart att svinga sig ut i molnet så tidigt som Securitas gjorde.

Men så var molnet inget självändamål heller, berättar Lars Franzon.

– Utgångspunkten var inte att göra en molnsatsning, utan att hitta en bra lösning för att byta ut och centralisera ett av våra produktionssystem.

Närmare bestämt det system som användes för att bemanna uppdrag och hantera väktarnas scheman.

Den tidigare lösningen låg utspridd på flera olika ledningscentraler, vilket var opraktiskt och dyrt. När det nya systemet infördes ville man ha en central installation för Sverige och Norge – som var flexibel, skalbar, lättskött och kostnadseffektiv.

Valet föll på en variant av privat moln där Securitas äger hårdvaran och nätverket samtidigt som drift, arkitektur och tjänster sköts av olika partners – Verizon för hosting, Net­house för drift, övervakning och arkitektur, och applikationsleverantörer, som Saab Technologies, för tjänster.

– Flera partners och en steg-för-steg-approach passar vår företagskultur bättre än en stor upphandling och en partner, säger Lars Franzon.

Flera partners och en steg-för-steg-approach passar vår företagskultur bättre än en stor upphandling och en partner

Erfarenheten gav mersmak, och steg för steg har nu allt fler system i flera länder – kundportal, väktarrapportering, säljstöd med mera – inlemmats i den centrala plattformen.

– Idag levereras 10–15 system till ett 30-tal länder från vårt interna corporate cloud, berättar Lars Franzon.

Att kunna centralisera leveransen på ett hyfsat enkelt sätt är den största fördelen med upplägget, tycker han.

– Vi har gått från en silostruktur, där varje land hade sin separata it-kultur, till en gemensam molnleverans med god kontroll och hög säkerhet. Det är väldigt framgångsrikt.

Verksamheten har fått en gemensam vy, it-avdelningen en enhetlig och mer lättskött systemflora. Vilket sparar tid och pengar för alla.

– Dessutom kan vi nyttja vår personal på ett bättre sätt. Vi har frigjort tid till kundnära it, produktionsnytta och till och med försäljning.

Hittills är det alltså de verksamhetsnära produktionssystemen som har hamnat i molnet centralt. Säkerhets- och kontrollmässigt har resan hit underlättats av det faktum att Securitas Europa har ett eget moln i ett eget europeiskt nätverk som kontrolleras av den egna it-avdelningen.Men så kommer det inte riktigt att se ut framåt. I nästa steg är det kontorsprogrammens tur – och nu går man steget längre och väljer en publik plattform, Microsofts Azure med Of­fice 365, så att totallösningen blir öppnare i ett så kallat hybridmoln.

– I och med detta ska vi se över säkerheten och stärka kontrollen över vissa delar, säger Lars Franzon.

Men det är inget som oroar honom nämnvärt. Säkerheten kring molnet har mognat sedan 2006.

– Idag är diskussionen mycket lugnare. Och det är en fördel att vi har tränat internt, nu när vi går in i en lösning där vi inte har samma ägande.

Valet av Azure hänger ihop med att flera av Microsofts övriga produkter redan används inom Securitas Europa, inte bara Windows och Of­fice utan även MS SQL och Biztalk.

– Och med tanke på att det kommer nya EU-regler är en leverantör som har och garanterar hosting i EU, i Irland och Nederländerna, bra för oss.

Lars Franzons råd till dem som överväger att migrera till molnet är att ta det systematiskt, steg för steg. Red ut var alla systemen hamnar och håll kommunikationen levande.

– Vi tar alla frågor genom en europeisk it-styrelse. Vi har också ett utvecklingsprogram där lokala superanvändare träffas regelbundet och tar med sig sina frågor. På så sätt sprider vi kunskap i länderna och kan ta itu med saker som inträffar efter hand på ett lugnt och strukturerat sätt.

Visst finns det utmaningar med att byta leveransmodell från egenägd it till olika grader av molntjänst. Självklart har det dykt upp svårigheter på vägen. Men Lars Franzon tycker främst att det är en mognadsfråga.

– Det är en läroprocess där man hela tiden måste öka kunskapsnivån. Det behövs organisatorisk mognad för att kunna ta till sig och konsumera saker på det här sättet.

Överlag tycker han att det är viktigt att avdramatisera molnet.

– Istället för att blåsa upp fenomenet bör man prata om den affärsnytta systemen ger, och vilken hävstång molnet ger. Men det är inte lätt. Det är en stor utmaning att leverera molntjänster utan att prata moln.

Varför måste man göra det, då?

– För att det inte är molnet som är det viktiga. Det viktiga är affärsnytta, kostnader och hastighet. Snabbhet, effektivitet och kundnytta. Molnet är aldrig målet, utan medlet!