Harvard Business Review oktober 2015
Oktobernumret av Harvard Business Review bjuder på dyster läsning för storföretagen.

Så var det skrivet: storföretagen tappar mark och Europa har gått in i en digital recession. Dessa teman har behandlats på sistone i Harvard Business Review, och är väl värda lite närmare eftertanke.

Det första tas upp i oktobernumret, av Richard Dobbs, Tim Koller och Sree Ramaswamy från McKinsey. Deras artikel ”The Future and How to Survive It” fokuserar på att vi nu har sett slutet på växande avkastning för stora globala bolag. Författarna driver en tes baserad på spännande data som visar att vi passerat zenit när det gäller lönsamhet som procentuell andel av bruttonationalprodukten.

Lönsamheten har ökat markant från 1980-talet och fram till 2013, men förväntas nu falla, och vara tillbaka på 80-talets nivåer år 2025. Under samma period har variationen i avkastning på investerat kapital ökat från 57 procent (1965–1980) till 93 procent (2000–2013) med en oklar framtida utveckling. Det vill säga: riskbilden har förändrats radikalt sedan millennieskiftet. Båda dessa utvecklingar går väl i linje med Thomas Pikettys argument om att vi nått en tid då avkastningen på kapital övert­räffar tillväxten.

Enligt författarna beror det förväntade tappet i konkurrenskraft på att tillväxtkraft och produktionskostnader nu nått botten (resulterande i 800 miljarder dollar mindre i vinst under den kommande tioårsperioden), att konkurrenter från tillväxtmarknader förändrar spelreglerna (ytterligare 800–900 miljarder dollar) och det de kallar för ”internet of threats” (ytterligare 600–700 miljarder dollar mindre i vinst).

Det var dåliga nyheter för multinationella företag, och det fortsätter med mer besk medicin för Europa i stort. Enligt en webbartikel av Bhaskar Chakravorti och Ravi Shankar Chaturvedi från Tufts University, ”Europe’s Digital Receission”, har vi nu klivit in i vad som kan kallas en digital recession för Europa. Genom att samköra siffror från digitaliseringsevolutionsindex med förändring i samma index över tid målar författarna upp bilden av en stagnerande världsdel. Ett Europa som passerat zenit.

Inte nog med att vi ligger efter, vi backar dessutom. Sverige har tappat tätpositionen när det gäller generellt digitaliseringsindex, och står idag evolutionsmässigt stilla. Grannarna Finland, Norge och Danmark har börjat backa i index. Länder som Nederländerna och Tjeckien utmärker sig genom att backa snabbt. Och av de så kallade ”enhörningarna” (riskkapital­finansierade företag värderade till mer än en miljard dollar) är bara 8 procent europeiska – 67 procent finns i USA.

Läs mer: Microsofts CIO dödförklarar enhörningar – 9 av 10 lär gå under

Orsaken till denna recession står enligt författarna att finna i brist på harmonisering av e-handelskedjorna (det verkar fortfarande vara enklare att flytta människor än data över gränserna), protektionism gentemot innovationsdrivande (läs amerikanskt) bruk av användardata, låg nivå av forskning och utveckling i relation till bnp, samt bristande riskkapitalstrukturer.

När jag försjunkit i siffrorna i båda dessa artiklar står det klart för mig att vi står inför nya tider. Jämförandet av äpplen och päron till trots är det uppenbart att medvinden håller på att mojna – att det är dags att kavla upp ärmarna igen, och greppa årorna. Eller så är det redan kört för Europa. För som Barack Obama nyligen uttryckte det: ”Vi [USA] har ägt internet. Vi skapade det, byggde ut det, och förbättrade det på sätt som gör att de andra inte kan konkurrera.”

Högmod går väl å andra sidan alltid före fall.

Läs mer: USA:s CIO älskar molnet – ”lika säkert som en bank”