Eftersom finansdata är så känsliga och hårt reglerade valde Discover att ersätta sin plattform med en nyare mjukvara, från en annan leverantör, men som fortfarande ligger internt.

– Den nya mjukvaran har väldigt öppen arkitektur, så vi kunde koppla in våra applikationer från kort- och låneverksamheterna och banktjänsterna på samma plattform. På så vis kunde vi skapa en sömlös upplevelse över alla kanaler. Dessutom blev det möjligt att enkelt lägga till och ändra funktioner och skapa nya produkter.

Än så länge ligger plattformen på dedikerade servrar. Men målet är att få över den till molnet. Enligt Glenn Schneider är planerna långt gångna. Men det är ett privat moln, i det egna datacentret som gäller – än så länge.

– Det spar pengar jämfört med det vi hade tidigare. Men inte så mycket som vi skulle kunna spara i ett publikt moln, säger han.

Läs mer: Snabbhet viktigare än hastigheten är Scandic flyttar till molnet

Men när mjukvaran väl är uppe i molnet blir det lättare att flytta den till ett publikt moln, om fördelarna en dag bedöms överväga nackdelarna.

– Då kan du enkelt plocka upp den och lägga den i vilket moln du vill, säger Glenn Schneider.

Det största hindret mot att byta ut gamla system är inte tekniskt, utan mänskligt. Som Andrew Horne säger: legacysystem skapar legacybeteenden. Så varje ansats att byta ut föråldrad teknik måste ta med i beräkningen hur det påverkar ingrodda verksamhetsprocesser och hur folk bär sig åt för att göra sina jobb.

Det sägs ju ofta att användare inte gillar förändring. Så förändringar i arbetsflöden på grund av att man byter system kan stöta på patrull. Hur ska CIO:n handskas med frågan?

Tricket är att se till att alla nya tillämpningar med gränssnitt mot slutanvändare och slutkund är intuitiva, tycker Brian Flynn, global CIO på Crawford & Company, en oberende leverantör av skaderegleringstjänster.

Det nya måste vara betydligt bättre än det gamla, så att användarna ska vilja använda det

– Jag brukar säga till mina utvecklare: När ni tar hem en app från App Store, förväntar ni er att ni ska behöva utbildning på den? Knappast. Den användarvänligheten är vad vi behöver leverera, och det nya måste vara betydligt bättre än det gamla, så att användarna ska vilja använda det.

Det är också viktigt att ha starkt och uttalat stöd från ledningen och chefer på affärssidan, säger Andrew Horne på CEB. Han råder också att hålla ett öga på den totala förändringstakten,

– Du måste förstå hela mängden av förändring som är på gång i företaget och hur mycket förändring folk kan hantera på en gång. Om du byter ut flera system, så ta det i etapper!

Men det kanske allra viktigaste är att personal som påverkas av ett systembyte förstår varför det måste ske.

Peter Markos
Rotarys nya it-stöd är bättre på många sätt. Men för dem som ska mata in data tar det hela tre gånger så lång tid i det nya systemen. CIO Peter Markos får förklara för användarna att det är för organisationens bästa.

På Rotary har den mesta moderniseringen varit lätt att sälja in eftersom användarna märker att det nya går snabbare och ger mer funktionalitet.

– Verksamheten har haft så mycket problem, så för det mesta har de varit eld och lågor, säger Peter Markos.

Undantaget är dataregistreringen.

– Vi hade ett gammalt system som var helt optimerat för dem som ska mata in data – inte för den bredare organisationen, säger Peter Markos.

Nu tar det tre gånger längre tid att föra in data. Men i gengäld blir informationen oerhört mycket mer användbar för Rotary som helhet.

– Medarbetarna accepterade det för att vi visade dem hela sammanhanget. Vi sade att vi vet att ni vill kunna jobba snabbare, men vi fokuserar på att göra ert jobb mer värdefullt för hela Rotary. Och det köpte de, så länge betinget justerades ner.

Det här går att ta ett steg längre genom att göra vissa slutanvändare till evangelister för de nya systemen.

Läs mer: Rulla ut it som proffsen – experternas bästa tips

– Synen på förändringsarbete förändras just nu. Från något som kommer uppifrån och ner till något som sker i nätverk, säger Andrew Horne.

– När något ändras vill folk ha information. Tidigare har den kommit uppifrån. Men nu ser vi hur företag börjar ge merdarbetarna tillgång till grupper i sociala media och på webben där de kan få sin egen förståelse.

Även it-personal bör ingå i nätverk, såväl som folk som kan förklara varför förändringen är nödvändig.

– Det kan vara så enkelt att tekniken är för gammal, men ofta finns det strategiska affärsskäl till att ett system ska bytas ut, säger Andrew Horne.

Då brukar de anställda fatta galoppen bättre, och väntar inte på något stormöte om förändringen.

– På köpet bygger du upp en agil och förändringsberedd organisation. Och när du har det kan förändringen komma. Folk kan hantera den.