Att ordna hackaton har blivit ett allt populärare sätt att hitta lösningar på nya och gamla problem. Vid Open Hack som går av staplen i Malmö 4-6 december är målet att skapa en bättre värld.

– Vårt syfte är att visa hur man kan använda öppen källkod och teknik för att hjälpa hjälparbetare och offer för humanitära katastrofer, säger Johan Linåker som är projekledare och som tror att många av årets deltagare kommer att inrikta sig på den pågående flyktingkrisen.

Open Hack är ett öppet hackaton där studenter, entreprenörer och stora företag kan bidra och utveckla egna idéer eller förslag från exempelvis hjälporganisationer

Johan Linåker

Idén till tävlingen kom ursprungligen från organisationen Ingenjörer utan gränser. I dag har Open Hack vuxit till ett community som består av olika universitet och organisationer i regionen.

– Organisationer som Sida, Läkare utan gränser och Action Aid kommer att finnas på plats under helgen. De hjälper till med domänkunskap och har även bidragit med utmaningar och problemformuleringar de ser i sitt arbete.

Läs också: Så gjorde de succé med hackathons

Under tävlingen har man även bjudit in två befintliga öppen-källkodsprojekt. Det ena är Ushahidi, ett projekt som utvecklades i Kenya 2008 när konflikter kopplade till presidentvalet rasade i landet.

– Det är en molnplattform där folk genom olika kanaler kan skicka in information som sedan sammanställs och analyseras för att man bättre ska kunna distribuera resurser efter behov.

Tanken är dels att tävlingsdeltagarna ska inspireras av Ushahidi till att utveckla nya idéer, men man har också möjlighet att jobba vidare på den befintliga plattformen och skapa nya koncept.

Det andra projektet som bjudits in, Node-RED, underlättar kommunikation och hopkoppling mellan hårdvara och mjukvara, och dataflöden från olika källor.

– Läkare utan gränser vill exempelvis få hjälp med att synkronisera information ute i fält men även med insamlingar och informationsspridning till flyktingar.

– Sida, i sin tur, har efterfrågat lösningar som kan hjälpa dem att underlätta att spåra att den hjälp de finansierar faktiskt når fram till målen och att det får den förväntade effekten, berättar Johan Linåker.

Deltagarna anmäler sig till tävlingen med en idé, men den kan förändras under tidens gång berättar han.

Läs också: Så kan prototyping och hackathons lyfta kreativiteten

– De kommer att bygga prototyper och koncept. Det kan vara i form av appar, sms-plattformar eller hemsidor. Det som produceras under helgen kommer att bygga på öppen källkod. Vem som helst i hela världen kommer att kunna bygga vidare på det här och det är ju det som är tjusningen med det.

Runt ett hundratal deltagare förväntas delta och de kan vinna priser i kategorier som Most Impactful For A Humanitarian Crisis, Best Open Source Contribution eller Peoples Choice Award.

– Det är inte bara programmeringskunniga utan även kreativa och designkunniga människor, säger Johan Linåker som menar att hackatons är ett bra sätt att komma upp med nya lösningar på komplicerade problem.

– Det är intressant att se vad som kommer fram när kreativa, engagerade människor samlas. När man jobbar med öppen källkod kommer lösningarna till nytta för en bred allmänhet som dessutom kan bygga vidare på projekten.

Fakta

Open Hack består i dag av Neo4j, Jayway, IBM, VentureLab, Mobile Heights, Malmö Startups, Ingenjörer Utan Gränser, LUFOSS, Lunds Universitet, Copenhagen Business School, Malmö Högskola, Malmö Univerity for Refugees, IBM Bluemix, Malmö Yrkeshögskola, Danmarks Tekniske Universitet, Swedsoft, Code@LTH, Köpenhamns Universitet, IT University of Copenhagen, THINK, Läkare Utan Gränser, ActionAid och Danish Refugee Council.