Sedan en tid tillbaka pågår en debatt på temat ”EA är fullständigt trasigt”. Fullständigt trasigt. Funkar inte alls.

Argumenten är, något förenklat, följande:

1. EA har på 25 år aldrig lyckats leverera något värde över huvud taget.

Att mäta det värde man skapar är ett problem för hela EA-disciplinen. Hur mäter du skillnaden på en väl designad arkitektur jämfört med om samma verksamhet hade skötts ad hoc?

Min upplevelse är att när organisationer försöker ad-hoca blir det inte så bra. Ingen tänker på förvaltningsbarheten i applikationer och så vidare. Arkitektur och arkitekter gör nytta.

2. Arkitekter sitter bara maniskt och modellerar i enlighet med stora EA-ramverk. De åstadkommer ingenting av värde.

Well, det är sant att det finns en sådan sjuka, med överdrivet fokus på ramverk och dokumentation. Ramverksfetischisterna, arkitekturens rättshaverister, finns på riktigt. Och de är inte roliga att tas med, men de är samtidigt i minoritet.

Och dessutom: de allra flesta arkitekter har inte tid att modellera för modellerandets skull, även om de skulle vilja, så problemet bör vara rätt litet.

3. Allt är TOGAF:s fel.

Det går att skoja mycket om TOGAF (boken är runt 800 sidor – bara en sådan sak!), men det finns ändå något fundamentalt bra i TOGAF:s Architecture Definition Method. Varje snurra börjar med att man ska lösa en konkret uppgift, inget modellerande för modellerandets skull. Det är mer än vad till exempel Zachmans ramverk säger.

Dessutom är TOGAF tydligt med att det måste anpassas efter organisationens krav, att arkitekterna måste välja och sovra bland idéerna. Och vet ni vad, det fattar arkitekter – åtminstone alla som jag träffat.

4. EA är ”felbrandat”. För att arkitekter ska få vara med och bidra borde det tydliggöras att EA är mer ett stöd i transformationer än något så odynamiskt som ”arkitektur”. Mer Ville Vessla än Colosseum, således. 

Det här är en intressant tanke. Arkitekter har inte mycket existensberättigande om de inte stödjer organisationer i transformationer på ett eller annat sätt, och den aspekten kanske borde göras tydligare.

Men för att inte skapa fler oändliga definitionsdiskussioner bör det i så fall brandas om försiktigt. Jag tänker osökt på Vänsterpartiet, som gick från att vara VP(K) till bara V. Kanske EA ska bli EA(T) - Enterprise Architecture (Transformation)?

Läs mer: Fler krönikor om enterprise architecture

Sammanfattningsvis: EA är inte trasigt. Arkitekter bidrar med nytta varje dag i massor av organisationer, ramverksfetischister är ett mindre problem, allt är inte TOGAF:s fel. Men kanske en försiktig rebranding vore på sin plats.