Fujitsu har låtit undersöka digitaliseringen i Sverige, Storbritannien, Spanien och Tyskland – och resultatet indikerar att Sverige hamnat på efterkälken, enligt Karin Schreil Jonsson, Sverigechef på Fujitsu.

Karin Schreil Jonsson
Karin Schreil Jonsson, sverigechef på Fujitsu.

– Sverige är ju ett ganska tekniskt avancerat land, med infrastruktur och kommunikationsteknik som skapar förutsättningar för digitala lösningar, säger hon.

Men Sverige saknar andra förutsättningar för att digitaliseringen ska ta fart:

– Framför allt är det kompetens och struktur som saknas. Samtidigt
finns det en misstro mot den mänskliga faktorn, det går igen i många av svaren, och det gäller både företagsledning och personal.

Läs också: Digitalisera och innovera: 5 tips inför det nya CIO-året

Medan 95 procent av de svarande i Sverige tycker sig ha nått en digital mognad är det bara en fjärdedel som beskriver sin mognadsgrad som mycket hög, och det är klart lägre än övriga länder i studien.

Kan inte det bero på att svenskar är mer blygsamma?

– Det kan förstås finnas en kulturell skillnad i hur man svarar på den här typen av frågor, men här handlar det om så pass många svar, från så pass många sidor av organisationer inom olika branscher att vi tycker att man kan tala om en trend, säger hon,

De svenska it-ledarna ser också färre fördelar med digitaliseringen än sina europeiska kollegor, berättar Karin Schreil Jonsson.

– Svenskar tror i mindre utsträckning att digitaliseringen är en signifikant faktor för bland annat ökad produktivitet.

Den största skillnaden märks på frågan om digitalisering leder till ökad konkurrenskraft. 12 procent av svenskarna svarar ja – i övriga länder ligger siffran på 16–34 procent.

Analytiker bekräftar den här bilden av Sverige, säger Karin Schreil Jonsson,

– Vi vet inte exakt vad det här beror på, men en teori är att den svenska marknaden är relativt liten. Vi har inte lika många företag som är aktiva på marknaden, och det gör att pressen att skaffa sig konkurrensfördelar genom digitaliseringen inte är lika stark.

Läs också: Digitaliseringen skakar om bankvärlden. Har storbankerna någon chans att överleva?

– Vi kan se att svenska företag som är ute i världen och möter en internationell konkurrens har kommit längre än medelstora företag som inte är lika aktiva på andra marknader.

De allra flesta svenskar i studien skulle dock önska att digitaliseringen gick snabbare.

– 87 procent skulle vilja se en snabbare utvecklingstakt. Det finns en tro på att digitaliseringen kommer att vara till nytta, även om man inte riktigt är där än, säger hon.

Fakta

Studien beställdes av Fujitsu och genomfördes av undersökningsföretaget Censuswide under oktober 2015. Studien omfattar en enkät med 643 svarande (it-beslutsfattare från detaljhandel, finansbransch, industri och offentlig sektor) och djupintervjuer med 16 vd:ar.

Fujitsu har publicerat resultaten under rubriken ”Walking the Digital Tightrope”.