kostnad

Leverantörerna tycker ofta att de är väl rustade kompetensmässigt för att bli innovativa partners till sina kunder. En del av knyter till sig startuppföretag, andra utvecklar egen kompetens. Men 62 procent av beställarna outsourcar främst för att få ner konstnaderna, enligt en undersökning från PA Consulting Group.

Det är synd, tycker Mikael Dahlstedt, sourcingexpert på PA Consulting Group.

– Vi har intervjuat ett antal leverantörer, och många av dem gör väldigt intressanta saker. Innovationen skiljer sig väldigt mycket mellan de olika leverantörerna, och som kund kanske du inte alltid märker av det. Det är sällan vi ser att leverantörerna är med och hjälper företaget med innovation som riktar sig till slutkunderna och verksamheten. Företagen är dåliga på att fånga upp leverantörernas innovationskraft, säger han.

Läs också: FRA oroas av all outsourcing – vill att staten skapar eget moln

Varför det?

– Kunderna fokuserar inte på det här området. När de förbereder för outsourcing handlar det ofta om att sänka kostnaderna med 10–15 procent. Det är det det pekas på i kontrakt och governance-modeller. Innovation får väldigt lite utrymme.

– Leverantörerna känner också att kunderna inte har förtroende för dem, att de inte vill släppa in dem i verksamheten, där de verkligen skulle kunna se vilka behov som finns. Leverantörerna känner att de blir stoppade av it-organisationen.

Har svenska företag inte förtroende för sina leverantörer?

– Många vill inte ha sina leverantörer springande i sina kunders korridorer. De är rädda att det ska bli problem om de låter leverantörerna ha direktkontakt med kunden. De vill gärna äga den relationen själva.

Leverantörer säger ofta att innovation inte är något som beställarna efterfrågar, att de inte vill betala för det.

– Men det handlar också om att företag inte är beredda att betala för innovation, eller bistå med de resurser som krävs. När vi pratar med leverantörer säger de ofta att innovation inte är något som beställarna efterfrågar, att de inte vill betala för det. Leverantörerna tycker att de har rätt kompetens, men de får ingen chans att visa det.

Läs också: Debatt: ”Därför har FRA fel om outsourcing och molntjänster”

När blir innovation den starkaste outsourcing-drivaren på svenska it-avdelningar?

– Det är svårt att säga. Några av de företag vi intervjuat har den här typen av samarbeten, men då är det i ganska liten skala. De börjar testa någonstans och låter leverantörerna jobba direkt med det kundföretagen levererar, och försöker föra in ny teknik.