sakernas internet

Omogen teknik, tveksam affärsnytta och kompetensbrist. Det är bromsklossarna som hindrar sakernas internet, internet of things, från att ta fart enligt en studie som amerikanska rekryteringsfirman TEK-systems har gjort bland 200 CIO:er och affärschefer i USA.

Här framgår att mindre än en fjärdedel av organisationerna kommit så långt att IoT börjat påverka verksamheten. Men att intresset finns och ligger och bubblar är ändå tydligt. 42 procent uppger att deras IoT-projekt befinner sig på diskussionsstadiet och 17 procent säger sig ha lanserat någon form av pilotprojekt. Hos 22 procent finns processer, tjänster och produktutveckling som drivs med hjälp av IoT på plats.

Läs också: Gartner: Här är de 10 viktigaste tekniktrenderna 2016

De flesta tycks också vara övertygade om att sakernas internet kommer att ha stor påverkan framöver – 42 procent svarar att det kommer få en "revolutionerande påverkan" och 43 procent att det kommer få "viss påverkan". Endast 2 procent tror inte att det kommer påverka alls.

Majoriteten verkar också ha en klar bild av hur man vill dra nytta av sakernas internet. 64 procent menar att det huvudsakliga användningsområdet är att förbättra användar- och kundupplevelsen, 56 procent tror att IoT kommer att driva innovation, medan andra menar att det kommer att effektivisera affärsprocesser och hjälpa till att reducera kostnader.

Men, det är som sagt en bit kvar. Enligt TEK-systems rapport upplever många att det är svårt att visa på tydliga vinster och bra buisness case när man ska diskutera IoT-projekt med ledningsgruppen. Det gör det svårt att få stöd och resurser. Andra uttrycker osäkerhet över en teknik som befinner sig i ”ett tidigt stadium”, och hur den ska integreras med befintliga system.

Majoriteten tror inte att affärssidan är redo för den nya tekniken. Bara 9 procent uppger att de har fullt förtroende och att affären är redo, medan 12 procent menar att den absolut inte är det. På frågan om kommunikationen mellan it och affären var tillräckligt bra för att man skulle lyckas med en IoT-implementering förhöll sig majoriteten neutrala eller svagt positiva.

Läs också: Fullt fokus på cybersäkerhet. Så hanterar svenska CIO:er den allt mer angelägna frågan om informationskydd

Bristen på rätt kompetens tycks också utgöra ett hinder. De flesta tillfrågade säger sig ha problem att hitta rätt säkerhetsfolk (45 procent) big data-analytiker (34 procent) och it-arkitekter (27 procent). I sin rapport drar TEK-systems slutsatsen att en tredjedel av de it-projekt som bedrivs av organisationer idag kräver externa resurser och att det kan vara en av förklaringarna till att man inte heller tror sig ha tillräcklig kompetens för att driva ett IoT-projekt.

Rapporten visar också att större organisationer är mer positivt inställda till sakernas internet, samt att de som redan initierat IoT-projekt är mer positiva än de som inte gjort det.

IDG News