Sakernas internet är i sin linda. Teknik och tjänster är omogna, och säljs av omogna leverantörer. Att bygga för den omognaden, och hantera riskerna med den, blir en svår utmaning framöver. Det säger Gartners analytikern Nick Jones.

– Sakernas internet kräver en hel del ny teknik och ny kompetens som många organisationer inte har idag, säger han.

Gartner listar tio aspekter av sakernas internet som är omogna idag, och kommer att bli utmaningar framöver.

1. Säkerheten

Med sakernas internet kommer ett stort antal nya säkerhetsutmaningar. Det handlar om utrustning, plattformar, operativsystem, kommunikation och de system som IoT-utrustningen är sammankopplad med. Data måste krypteras, batterierna får inte dö – och det kommer att krävas ny säkerhetsteknik för att skydda utrusning och plattformar från både digitala och fysiska attacker.

Det som komplicerar är att många slutpunkter i sakernas internet bara har enkla processorer och operativsystem, som kanske inte stödjer de mest sofistikerade säkerhetsmetoderna.

– Det är ont om erfarna säkerhetsexperter som kan hantera sakernas internet, och de lösningar som finns idag är fragmenterade mellan olika leverantörer, säger Nick Jones.

– Nya hot kommer att segla upp de närmaste åren, allt eftersom hackare hittar nya sätt att angripa utrustning och protokoll på sakernas internet. Så om ”saker” ska vara med ett tag kanske de måste kunna uppdatera både hård- och mjukvara under sin livstid, säger han.

Läs också: ”Nu orkar jag inte höra mer snack om internet of things”

2. Nya sorters analys

Informationen som alla dessa ”saker” samlar in kan analyseras på många sätt – för att se kundbeteenden, för att leverera tjänster, för att förbättre produkter och upptäcka affärsmöjligheter. Men dagens analysmetoder räcker inte på sakernas internet, menar Gartner. Nya verktyg och algoritmer behövs redan idag – och de närmaste åren kan behoven bli ännu mer annorlunda.

3. Enhetshantering

Enheter som ska vara med i sakernas internet ett tag måste övervakas och administreras. Mjukvara och firmware måste uppdateras, men det kommer också att behövas allt från diagnostik till rapportering. Här måste vi hitta sätt att skala upp administrationen till tusentals eller miljoner enheter, skriver Gartner.

4. Mycket lokala nätverk

Nätverkstekniskt måste sakernas internet kompromissa mellan räckvidd, batteritid och bandbredd samt kostnad för utrustning, hantering och operatör. Fram till 2025, tror Gartner, kommer sakernas internet att domineras av energisnåla nätverk med liten räckvidd. Men det kommer inte att finnas någon allenarådande standard, och det kommer att uppstå olika ekosystem kring olika tekniker.

5. Energisnåla WAN

Dagens mobilnät är inget perfekt alternativ för sakernas internet. Det vi behöver på lång sikt är:

  • stor räckvidd 
  • bandbredder från 0,1 kilobit per sekund upp till några tiotal kilobit per sekund
  • en hårdvarukostnad runt fem dollar per nätverksenhet
  • basstationer som kan hantera hundratusentals uppkopplingar
  • batteritider som mäts i åratal – alltså riktigt energisnålt nätverkande.

Den här nätverkskategorin kallas LPWAN, low-power wide-area network, och utgörs idag av proprietära satsningar. På sikt, spår Gartner, får vi standarder som NB-IoT, narrow-band internet of things.

6. Processorer

Även vad gäller processorer och arkitektur handlar det om kompromissade. Säkerhetsmöjligheter och avancerad mjukvara måste vägas mot strömförsörjning och pris. Processorvalet blir därför väldigt tekniskt krävande.

7. Operativsystem

Dagens operativsystem är alldeles för krävande för små uppkopplade enheter. Det som gäller är nya system som är utvecklade för ändamålet.

8. Extrema dataströmmar

Vissa tillämpningar på sakernas internet kommer att generera extremt snabba dataströmmar, som måste analyseras i realtid. Tiotusentals händelser per sekund är inget ovanligt – inom telekom och telemetri kan det handla om miljoner.

Nu seglar distribuerade plattformar för ”stream computing” upp för att hantera de mängderna. (”Stream computing” analyserar stora dataflöden genom att analysera data direkt när de kommer in, utan att först lagra dem.) De brukar använda parallellarkitektur för att hantera extremt snabba dataströmmar, till exempel för realtidsanalys och mönsterigenkänning.

Läs också: Teknikjättar enas om en öppen kodbas för hela internet of things

9. IoT-plattformar

Plattformar för sakernas internet buntar ihop olika infrastrukturkomponenter till en enda produkt. Främst handlar det om tre olika sorters plattformar:

1. Kontroll och drift av enheterna – kommunikation, övervakning och administration, säkerhet och uppdateringar.
2. Datainsamling, databehandling och datahantering.
3. Applikationsutveckling – med händelsedriven logik, visualisering, analys och kopplingar till företagssystem.

10. Standarder och ekosystem 

För att sakerna ska kunna prata med varandra på sitt internet behöver de standarder och api:er. Här spår Gartner att det uppstår flera olika ekosystem – ett för smarta hem, ett för smarta städer, ett för vårdapparaten och så vidare.

Om du tänker ta fram produkter för sakernas internet råder Gartner dig att fundera på att stödja mer än en standard – och se till att produkterna kan uppdateras under livscykeln, allt eftersom standarder utvecklas och nya kommer till.