alt
Louise Bagewitz är IT director på Nobia.

För sex år sedan började nyutexaminerade civilekonomen Louise Bagewitz som management-trainee på Nobia, Europas största kökskoncern, som står bakom varumärken som Marbodal och Poggenpohl. Idag har hon titeln ”IT director”, och nyligen hamnade hon på Veckans Affärers lista över svenska supertalanger 2016.

”Som ansvarig för business intelligence är det upp till henne att se till att det börsnoterade storbolaget tar smarta beslut. Hon har dessutom en stor del av bolagets IT-beslut på sitt bord”, skrev Veckans affärer.

– Det känns väldigt roligt, inte minst för att det inte är så ofta som representanter från it uppmärksammas i vanlig affärspress, säger hon.

Men att hon skulle komma att bli en representant för it var långt ifrån självklart när hon tog sin examen från Handelshögskolan.

Läs också: Vattenfall-CIO blir konsult och investerar i startups

– Jag hade flera roller på Nobia innan jag fick ansvaret för ett projekt under it. Då fick jag upp ögonen för att man kan jobba med it även om man inte kommer från tekniksidan. Jag tyckte det var roligt, och insåg att it spänner över alla viktiga affärsprocesser, vilket gjorde det till en attraktiv funktion för mig, säger hon.

Då fick jag upp ögonen för att man kan jobba med it även om man inte kommer från tekniksidan. Jag tyckte det var roligt.

– Jag hade också fantastiska förebilder runt mig, och fick tidigt möjligheten att själv börja utvecklas som ledare. Min roll idag är en mix av många olika saker, där tekniken självklart är en men ledarskapet är störst. Det är väldigt roligt, och har gett en stor bredd, och insikter i mycket. Jag sitter i ledningsgruppen för it och har bland annat jobbat med it-strategi, budget och controlling, it-revision, leverantörsrelationer med mera.

Jobbet har bara blivit roligare i takt med att ansvaret ökat, och i framtiden siktar hon på att själv bli CIO.

– Absolut. Det är min plan. Jag tycker om att ansvara för en helhet, sätta en strategi framåt och ha mandat att fatta beslut. Att få ta ett ledarskapsansvar är viktigt för mig. Jag drivs av att skapa resultat för min funktion, men också av att ge människor omkring mig möjlighet att utvecklas.

Finns det fördelar med att komma från ekonomisidan istället för it?

– Jag upplever att det finns många fördelar. En affärsnära funktion behöver ju framför allt vara en riktigt bra partner till verksamheten. Då behövs det personer som förstår båda sidorna och kan röra sig obehindrat i gränslandet. Personligen älskar jag också tekniken, men jag ser att i ledarskapsrollen är det integrationen med affärssidan som är viktigast.

– Ekonomisk bakgrund är även bra att ha i kommersiella relationer, som det ju finns gott om inom it.

Hur stödjer IT verksamheten på Nobia?

– Som i alla andra moderna företag speglas våra affärsprocesser i olika system som vi är helt beroende av. Utveckling och förändring av affärsprocesserna kräver motsvarande förändringar i våra tekniska miljöer, så det är avgörande att vi arbetar sida vid sida med verksamheten för att hitta de bästa lösningarna. Med den digitala utvecklingen möter vi också plötsligt våra kunder på helt nya sätt, som då måste knytas ihop med resten av värdekedjan. För kunden måste det upplevas som en helt integrerad upplevelse genom hela flödet, hela kundresan. Allt det här ställer krav på att it kan agera affärspartner och vågar leda förändring, säger hon.

– Vid sidan om rollen som affärspartner finns det också den traditionella rollen, där it ansvarar för att det tekniska landskapet fungerar, ger support och så vidare. Att våra drygt 6 000 användare är nöjda och känner att it underlättar deras vardag, det är jätteviktigt för mig.

Vilken är it-avdelningens största utmaning?

– När man lyckas i rollen som affärspartner blir man delaktig i det mesta som händer i företaget. Det är såklart det som är målet, och det är det som gör det roligt, men ibland upplever jag att tillgången på resurser inte riktigt hinner med.

– Många på it blir genom sin kunskap i systemen ofta också väldigt duktiga på verksamhetsprocesserna, och då behövs de personerna i ännu fler projekt. Det är ju precis den situationen man strävar efter, men man kan ibland se en resursproblematik.

Bör företag bli bättre på att rekrytera brett när man söker folk till it-avdelningen?

– Ja, det tror jag. Tekniska specialister kommer såklart alltid att vara en av de kärnkompetenser it behöver, men det finns så många fler roller att fylla, där till exempel ren projektledning är en. Man behöver en kombination av olika kompetenser för att kunna interagera med verksamheten på rätt sätt och för att kunna skapa verkliga resultat!

Läs också: Hon hjälper företag in i framtiden: ”Vi är kundens nördiga kompis”

– När jag gick på Handels var det vissa företag som var superduktiga på att komma dit och visa att de ville att vi skulle jobba för dem. De var också väldigt duktiga på att visa varför just deras bransch och företag var attraktiva. Det skulle många kunna lära sig av.

Finns det något annat man kan göra för att råda bot på kompetensbristen?

– Grundproblemet tror jag är en kommunikationsfråga. Den allmänna bilden av vad det innebär att jobba med it speglar inte verkligheten, där it är verksamhetsnära och man rör sig tvärfunktionellt genom hela företaget. De flesta känner inte till alla de olika roller som behövs inom it idag.

– Jag tror också att utbildningssidan skulle kunna göra mer för att spegla verkligheten i näringslivet. Då skulle de tekniska utbildningarna få en bredare profil som kanske attraherar fler. Många lär sig den affärsmässiga delen snabbt när de kommer ut i företagen, men jag tror ändå att det skulle vara bra med en bas även i utbildningen. Min bror går en hybridutbildning, där man får examen i både företagsekonomi och it. Den typen av utbildningar tror jag verkligen på!

Fakta

IT Director på Nobia, som utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal varumärken i Europa, däribland Marbodal och Poggenpohl. Koncernen har cirka 6 500 anställda och omsatte 2015 cirka 13 miljarder kronor.

Ålder: 35 år

Utbildning: Civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm

Övrigt: Listad under ”karriärister” på Veckans Affärers lista över Svenska Supertalanger 2016