Den 1 oktober 2013 är något av en milstolpe i Ericssons CIO-historia. Då klev Anders Thulin in som telekomjättens första CIO med plats i högsta ledningen. Beslutet markerar ett strategiskt erkännande av it-ledarrollen. Men det är också ett uttryck för den dramatiska förvandling Ericsson genomgår, från telekombolag till it- eller ict-företag. Telefoner och mobiler är ett minne blott – nu är det lösningar för ”framtidens uppkopplade samhälle” som är i blickfånget. Och, för Anders Thulins del, den transformation med hjälp av it som krävs för att nå dit.

– Det var Hans Vestberg själv, vår vd, som beslöt att CIO-funktionen skulle lyftas, då it-frågorna är så viktiga, berättar han när vi möts på huvudkontoret i Kista.

– Telekom och ict är ju förutsättningen för all den utveckling som exploderar i alla branscher i ”the networked society”. Men det handlar också om att effektvisera oss internt, så att vi kan växa med lönsamhet.

Utmaningen som CIO är att hänga med i den snabba förändringstakten, utan att äventyra företagets kärna.

– Vi måste röra oss snabbt, men balanserat, säger Anders Thulin.

För en utomstående är det inte helt lätt att greppa vart Ericsson är på väg, men enligt Anders Thulin är strategin enkel – det handlar om att bli en nyckelaktör när all världens produkter kopplar upp och ihop sig.

Dels genom att tillhanda framtidens kommunikationsnät, 5G, där den ökande datatrafiken ska flöda.

– När vi utvecklar 5G tänker vi att vi oss att vi bygger en plattform för internet of things, förklarar han.

Vi bygger en plattform för internet of things

Dels genom att etablera sig och ta marknadsandelar i för Ericsson helt eller delvis nya områden, som media, molnet och den tillika transformerade, uppkopplade bilindustrin.

– Det sker en konvergens där branscher flyter ihop, vi blir allt mer ett mjukvaru- och tjänsteföretag. Vi jobbar tätt ihop med Volvo i flera projekt och när det gäller media hanterar vi flödet i merparten av alla broadcast-kanaler i England idag.

De senaste årens uppsägningar, nyrekrytering och uppköp av bolag i nya branscher pekar åt samma håll.

Liksom rekryteringen av Anders Thulin själv, en ekonom med tung konsultbakgrund från McKinsey, inriktad på telekom och digitalisering.

– När jag fick erbjudandet att arbetat hands-on med dessa frågor på ett världsledande företag och ta det genom transformationen var det ingen tvekan. Det var omöjligt att säga nej till ett sådant uppdrag! säger han.

Anders Thulin har ett uttalat mandat att driva igenom Ericssons framtidsstrategi. Som CIO har han en djup förståelse för it:s förändringskraft och ett helikopterperspektiv på verksamheten som gör honom väl lämpad för uppdraget.

Sedan han tillträdde för snart två och ett halvt år sedan har han jobbat hårt på flera fronter. Transformationen handlar ju dels om en förändring av hur man jobbar internt, dels om hur Ericsson ska förvandlas utåt, till ett mjukvarudrivet ict-företag.

Läs också: Ericsson fixar gigabit-hastighet i 4G-näten – men mobilerna hänger inte med

Anders Thulin är i högsta grad inblandad i båda frågorna.

Vid sidan av CIO-rollen har han ledningsansvar för ett område kallat Business Excellence, med tydlig koppling till den yttre transformationen. Här är uppdraget att dra upp riktlinjer för framtiden och identi­fiera nya tillväxtområden.

– Vi tittar på det som händer inom exempelvis media, molnet och internet of things. Men det kan också handla om att ändra affärsmodeller, paketering och prissättning för att förenkla för våra operatörskunder.

I CIO-rollen är fokuset mer klassiskt, internt: Att se till att it i varje läge stödjer affären och bidrar till såväl effektivisering som innovation – utan att tumma på leveransen. Men ytterst hänger förstås allt ihop. Målet är att stärka Ericssons konkurrenskraft.

– Om vi blir mer effektiva internt får vi mer pengar över till innovation, dämed kan vi kan växa på de områden vi ser framåt, konstaterar Anders.

Det finns en tuff ekonomisk realitet att förhålla sig till och leverera på.

Fakta

1. Var lyhörd. Ha stora öron, så att du förstår vad affären behöver,samtidigt som du har en tillräcklig förståelse för vad it kan bidra med.

2. Tänk kund. Det är enormt viktigt att vara kundtillvänd – det du gör ska alltid vara till nytta för kunden.

3. Älska problem! Du måste gilla att lösa saker som strular. Rätt använt är it hävstången för allt och alla! Slutligen ska du drivas av passion för innovation och it i bred bemärkelse.