Enligt det sparpaket som lades fram i fjol ska hela Ericsson-koncernen spara hisnande nio miljarder kronor om året till 2017. Det påverkar alla affärsenheter, regioner och funktioner. (Uppsägningen av nära 2000 personer i Kista förra året är en del av den planen.) Anders Thulins CIO-bidrag blir att hitta synergier och effektvisera processer och flöden – dels ut mot kund, från det att en order kommer in till att företaget fått betalt vill man minska ledtiden – men också internt. Det senare ska inte underskattas. Flera gånger påpekar han hur viktigt det är att börja sin förändringsresa på hemmaplan.

– Digitaliseringen börjar med oss själva. Hur vi jobbar med exempelvis kommunikation eller supply chain. Går det att vässa? Det gäller att ständigt ifrågasätta och förbättra sig så att vi ligger på rätt nivå internt.

Som ett annat exempel nämner han personlig produktivitet.

– Vi använder samarbetsverktyg och prioriterar digitala, före fysiska, internmöten så att vi får mer tid med kunderna, säger han.

Ytterligare ett uttryck för ”börja hemma-strategin” är att så långt som möjligt använda egna lösningar i det dagliga arbetet. Anders Thulin kallar det för att ”äta sin egen hundmat” – eller ”dricka sin egen champagne”.

Äta sin egen hundmat – eller dricka sin egen champagne

– Det vi levererar från våra affärsenheter till kunderna ska vi också kunna använda själva. Så de senaste två åren har vi sett till använda vår egen hård- och mjukvara, vårt affärsstöd och våra molntjänster. Vi är våra egna kunder, vilket är mycket lärorikt. Så var det inte innan, säger han.

De senaste åren har Ericsson byggt upp ett nytt affärsområde som levererar affärsstöd i form av molntjänster till operatörskunderna. Ett annat nytt område är analys, både mot kunderna och internt. Genom att kombinera operativ information med exempelvis finansiell information eller information om leverantörskedjan erhålls viktiga strategiska insikter.

– Vi har skapat en enhet för analys globalt. Där arbetar ett hundratal personer, berättar Anders Thulin.

Mindre unika, men inte desto mindre viktiga är de besparingar och effektiviseringar som görs på systemsidan. Som så ofta i stora, globala bolag med några år på nacken finns det avsevärda summor att spara på modernisering.

– Inom de områden där vi fasat ut gamla system och investerat i nya har vi hittills sparat upp till 30 procent av totalkostnaderna, trots att vi gjort omfattande investeringar, säger Anders Thulin, och slår fast att it-visionen är att ersätta skräddarsydda applikationer med standardapplikationer och -processer i de fall som de inte ger direkta konkurrensfördelar.

Läs också: Utvecklingen av 5G hotas av dåligt underarbete

Ett annat sätt att arbeta med effektivisering är att konsolidera och slå ihop vissa globala funktioner.

– Vi har exempelvis ett antal globala servicecenter i Indien som be­tjänar hela Ericsson, och testverksamheten, som tidigare var utspridd, håller vi just nu på att konsolidera till tre globala ict-center, två i Sverige och ett i Nordamerika.

– På det sättet får vi ett bättre nyttjande av kapital och stora testmaskiner, samtidigt som vi får bättre drift. Så på sikt får vi ner kostnader för både personal, investeringar och drift, säger Anders Thulin.

Det övergripande målet är i slutänden att ställa om så att mer resurser kan läggas på värdeskapande, istället för att hålla hjulen snurrande.

Det gäller att få ner kostnaden för driften av it så att vi kan sikta framåt och satsa på innovation och utveckling

– Det gäller att få ner kostnaden för driften av it så att vi kan sikta framåt och satsa på innovation och utveckling. I princip har vi de senaste två åren gått från relationen 80/20 i förhållandet drift/uveckling till 70/30.

I sparivern gäller det att inte sluta investera. Kontinuerliga investeringar i it är nödvändigt som hävstång för affären och ett fundament om man vill förbättra sig genom att införa digitala flöden och smarta arbetssätt.

Säkerhet är ett annat ett område där investeringarna har ökat.

– Vi ser generellt att attackerna och hoten inom it ökar, och därför investerar vi för att mer proaktivt kunna avvärja och förebygga hot, säger han.

Något av det Anders Thulin uppskattar mest med CIO-jobbet på Ericsson är att han befinner sig på ett ledande företag i en utmanande, rolig och spännande bransch där det hela tiden händer nya saker. Och där han själv bidrar starkt till visionen.

– Snart kommer praktiskt taget hela jordens befolkning att ha mobilt bredband, och det kommer att ha en fundamental inverkan på hur vi lever, hur vi kommunicerar och vilken potential bolag har att globaliseras och skapa tillväxt i nya länder. Det är bara ett exempel på ett område där Ericsson har mycket att bidra med.

Vi har tidigare nämnt bilindustrin och media som tillväxtområden där Ericsson bidrar som en aktiv part.

– Men det finns många andra områden som är kopplade till våra kärnområden, exempelvis el, värme och vatten, transport och säkerhet. Där kan vi erbjuda lösningar som bygger på den världsledande kompetens vi har utvecklat för våra traditionella kunder, våra telekomoperatörer.

Fakta

1. Var lyhörd. Ha stora öron, så att du förstår vad affären behöver,samtidigt som du har en tillräcklig förståelse för vad it kan bidra med.

2. Tänk kund. Det är enormt viktigt att vara kundtillvänd – det du gör ska alltid vara till nytta för kunden.

3. Älska problem! Du måste gilla att lösa saker som strular. Rätt använt är it hävstången för allt och alla! Slutligen ska du drivas av passion för innovation och it i bred bemärkelse.