Trots att Ericsson har några tuffa år bakom sig ser Anders Thulin positivt på framtiden. Medan många av konkurrenterna slagits ihop eller försvunnit går 40 procent av all mobiltrafik i världen genom nät som levereras av Ericsson, och nu storsatsar man på att ligga i framkant när media och telekom smälter samman.

– Vi är ett av de få bolag i världen som funnits i snart 140 år och klarat sig igenom alla de här transformationerna. Vi har överlevt och förnyat oss så många gånger. Det säger en hel del om hur dynamiskt företaget är att vi lyckas ställa om till nya vilkor. Jag är övertygad om att Ericsson kommer att finnas i 140 år till, men vi kommer att se annorlunda ut. Vi kommer att drivas av samma värderingar, men vara ett annat bolag.

Vilken är den största utmanin­gen i transformationen?

– Det är att hitta balansen när man investerar och förbättrar, samtidigt som vi måste strama åt. Det gäller att tänka sig för och säkra stabiliteten, så att vi inte äventyrar affären. Kostnaden för att – exempelvis – vår supply chain går ned är ju extrem. Alla måste jobba för att få det att fungera.

Vad krävs för att bolaget ska överleva 140 år till?

– Att vi fortsätter jobba direkt med innovation i teknik och affärsmodeller, i små projekt som är självständiga. Det är en typisk del av kulturen som fört Ericsson framåt i alla år, så det måste vi fortsätta med.

– Typiskt är också vår professionalism – alla här är extremt dedikerade att göra rätt. Det är en stolt kultur! Det är det som gör att många faktiskt stannar. Vi ger inte upp. Allt går att lösa.

Läs också: Han försvann från rubrikerna och dök upp som IoT-utmanare

Var står då Ericsson om fem år, om vi frågar CIO Anders Thulin?

– Då kommer vi att ha tagit fram en världsledande plattform för tjänster inom internet of things som berör alla industrisektorer. När alla bolag har digitaliserats är det vi som tillhandahåller nätet, och så kommer vi att ha transformerat oss själva!

När alla bolag har digitaliserats är det vi som tillhandahåller nätet

Hur säkrar ni framtiden?

– Nu gäller det att säkra morgondagens kompetens, det sker en stor växling när vi ger oss in i nya områden. Och även om vi sagt upp folk i Sverige har vi vuxit globalt sett, exempelvis i Indien. Vi är fler anställda idag än för ett par år sedan.

Är det viktigt att sitta i ledningen som CIO?

– Ja, digitalisering och networked society där it ingår är ju en så stor och viktig del. En CIO eller någon som tar den rollen och företräder de frågorna måste sitta i ledningen i alla bolag. It ligger viserligen inte på en persons bord längre, alla måste vara med eftersom it ingår i allt. Men det måste finnas en person som driver frågorna – det är viktigt för alla idag.

”Vi måste alltid leva upp till affärskraven”

För att effektivisera, men också för att skapa nya affärsmöjligheter, blir det allt viktigare med samarbete. It-avdelningen måste jobba nära affärsverksamheten för att snabbt kunna möta krav och behov.

– Internt har vi globala it-center där det finns mycket kunskap och där man arbetar nära affärsenheterna och utgår ifrån deras behov, berättar Anders Thulin.

Inom affärsenheten Global Services finns en enhet för applikationsutveckling som sam­arbetar med it för att leverera lösningar som stöttar företaget.

På avdelningen Corporate IT, företags-it, sköter man it kopplat till de interna kunderna.

– Vi har ju stora leverantörssystem internt och vi måste hela tiden leva upp till affärskraven och säkra de framtida lösningar som kommer att krävas av oss.

Mycket kraft läggs på att ta in krav från olika delar i verksamheten.

– Vi sätter ihop synpunkterna vid kvartalsvisa möten med affärs­ägarna där vi föreslår olika initiativ. Sedan kommer vi överens med affärsenheterna med en handskakning eller ett business case.

Läs också: Ericsson har en fungerande 5g-telefon – och den väger 150 kilo

Ett annat område som sköts inom ramen för Företags-it är det som kallas Digital Enterprise, digitaliseringen av de interna arbetsflödena.

– De här frågorna är så viktiga att vi lyft dem till en del av ledningsgruppen som jobbar fokuserat på det här, berättar Anders Thulin.

Intern-it ansvarar också för testverksamheten, och här har man skapat en funktion som kallas ”Engineering IT and Test Environments”.

– Vi vill vi ta till vara skalfördelar och effek­tivisera testandet så mycket som möjligt, och möjligheten finns då alla går mot att använda virtuella testlösningar.

De interna it-grupperingarna hålls ihop av en styrgrupp där alla de tunga affärsenhets­cheferna representeras.

– Det är där vi fattar våra högsta strategiska beslut när det gäller all vår it.

Fakta

1. Var lyhörd. Ha stora öron, så att du förstår vad affären behöver,samtidigt som du har en tillräcklig förståelse för vad it kan bidra med.

2. Tänk kund. Det är enormt viktigt att vara kundtillvänd – det du gör ska alltid vara till nytta för kunden.

3. Älska problem! Du måste gilla att lösa saker som strular. Rätt använt är it hävstången för allt och alla! Slutligen ska du drivas av passion för innovation och it i bred bemärkelse.