De senaste åren har internet of things varit ett av de mest hajpade it-fenomenen. Alla har vi tagit del av analytikernas siffror om de miljarder uppkopplade enheter som snart ska börja prata med varandra och skapa nya tjänster i datormolnen.

Utvecklin­gen är på gång, men än är det en bit kvar till visionen om det hyperuppkopplade samhället.

– I själva verket är det få företag som kan stoltsera med projekt där man utnyttjar tekniken fullt ut, säger IoT-experten Fredrik Östbye, som är chef för avdelningen för internet of things på Telenor Connexion. 

Maskin-till-maskin har varit med länge, men internet of things-trenden är inte gammal. ”Om man tittar på Google-sökningar är det först någonstans i slutet på 2013 som kurvan stiger dramatiskt”, säger Fredrik Östbye.

Maskiner som utbyter information med var­andra över internet har funnits länge, men för att göra skäl för namnet ”internet of things” tycker han det krävs mer än så.

♦ Den 11 maj talar Fredrik Östbye på vårt event Internt of Everything, om den ”magiska formeln” för hur du tjänar pengar på IoT. Anmäl dig här!

– Ett IoT-system är ett öppet system där data delas fritt mellan olika industrier och enheter som samverkar. Detta till skillnad från det man kallar maskin till maskin-system, m2m, där systemen är slutna.

För att påvisa skillnaden tar han exemplet ”uppkopplad bil”. Även om man kan använda en mobilapp för att låsa upp bilen, se var den står och hur långt den har kört, är det fortfarande ett slutet m2m-system i så måtto att kommunikationen sker mellan användare och bil.

Först när applikationen börjar dela information med andra system blir det ett IoT-system, enligt Fredrik Östbye.

– När kaffebryggaren slår på sig automatiskt när du vaknar, bilen slår på värmen så att du har en behaglig temperatur när du ska köra till jobbet, och huset sänker värmen när du har åkt, då har du en internet of things-lösning.

Och det är det som börjar hända nu, när din bil, ditt uppkopplade hem och du själv som individ kan känna av varandra, och företag börjar samverka i nätverk.

Läs också: Uppkopplade lastbilar är bara början – nu ska Scania helt byta affärsmodell

– På Mobile World Congress i februari kunde man för första gången se att företag bildat partnerskap för att faktiskt leverera saker. Det kan säkert dröja något år innan vi ser resultaten, men längre bort än så är det inte, säger han.

IoT kommer att på­verka alla branscher framöver, men nu är det några sektorer som utmärker sig som drivande, säger Fredrik.

– Det är bilindustrin och industriell tillverkning, men också marknadsföring och service till konsumentmarknaden, där man arbetar med öppna gränssnitt, api:er, så att tredjepartsutvecklare får tillgång till viss data för att skapa applikationer, säger han.

Något man brukar tala om i samband med IoT är framväxten av ”värdenätverk” och ”ekosystem” som ett nytt sätt att organisera sig.

Det traditionella sättet att göra affärer innebär att det finns relativt statiska värdekedjor och strukturer mellan företag och leverantörer. Det systemet håller på att bryta samman och ersättas av ett mer levande ekosystem.

– Den transforma­tionen är inte helt enkel för företagen, konsta­terar Fredrik Östbye.

Storföretag, småföretag, it-företag, startup-företag – alla behövs

För att ett Iot-baserat ekosystem ska växa fram och expandera behövs en motor som driver på, eller ett nav.

– Oftast är det de stora spelarna i en industri eller på ett marknadsområde som tar ledarrollen. Sedan lockar de till sig andra som vill bidra till ekosystemet, förklarar Fredrik Östbye.

För att leverera tjänster till sina kunder behöver de större spelarna den innovation som mindre aktörer kan bidra med. Stora och små är på så vis beroende av varandra.

Bilindustrin bjuder återigen på ett exempel.

– Det senaste året har fyra av de största biltillverkarna startat initiativ som visar att man påbörjat en förvandling som kommer att leda till att man säljer mobilitet istället för bilar.

Men det finns också en annan kraft som kan fungera som motor i ett IoT-ekosystem.

– Den andra typen av pådrivare är helt digitala spelare, säger Fredrik Östbye.

Han förklarar att dessa kan skapa ett digitalt lager, i form av en tjänst som lägger sig mellan fysiska leverantörer och deras kunder. En form av mäklartjänst.

Läs också: Hon ”digitaliserar betongen” på Consolis

– De skapar en digital marknadsplats där kunderna kan koppla ihop leverantörernas system och se allt i samma vy.

Digitala startup-företag är ännu en för­utsättning för att IoT-ekosystem ska växa fram, tror Fredrik.

– Oavsett om det är storföretag eller ett digitalt lager som driver på utvecklingen, så kommer det att vara attraktivt att ta in startups i ekosystemen. De kan bidra med ny teknik och lösningar för att fånga upp data och skapa de nya värden som ska ligga till grund för den här nya verkligheten. 

Kom igång med IoT – så ska du börja

I det här stadiet är det dags att företag skaffar sig kunskap om IoT, menar Fredrik Östbye.

– Det här kommer att bli större än internet, så det är ingenting som företagen kan ducka för. Istället måste man sätta sig in i vad det innebär, hur det kommer att påverka företaget och vilka risker som finns om vi inte tar till oss tekniken. Det är värre att inte göra någonting än att göra fel, eller välja fel teknik eller partner.

Det är värre att inte göra någonting än att göra fel

Ett handfast råd som Fredrik Östbye brukar ge företag är därför att börja med att skapa en liten hub. Hubben ska bestå av representanter från olika delar av företaget och arbeta helt fristående med IoT.

Det är också viktigt att rikta blicken utåt och ta in extern hjälp.

– Tänk partnerskap. Man ska inte tro att man kan gå in och göra det här själv, man måste ta hjälp av den digitala industrin. Den digitala industrin måste samtidigt möta den fysiska världen så att man kopplar upp sig mot varandra, säger han.

Fakta

Internet of Everything

På vårt event Internet of Everything den 11 maj talar Fredrik Östbye om ”den magiska formeln – konsten att tjäna pengar på IoT”. Anmäl dig här!