På institutionen för informatik på Umeå universitet driver universitetslektorn Ulrika Westergren och hennes kollegor just nu ett Vinnova-projekt med syfte att ta fram en guide för internet of things.

– Många företag förstår att IoT är något de borde vara med på, men de vet inte hur de ska gå tillväga. Då är det väldigt lätt att bara fokusera på tekniken. Det behöver inte vara fel, men vi som kommer från andra hållet tror att det är bättre att börja med affären och fundera på vad det är för värde som IoT kan skapa, säger hon.

Därför kommer IoT-guiden att innehålla såväl handfasta tips som goda exempel från företag som gjort IoT-satsningar som lett till ökat värde.

Läs också: Uppkopplade lastbilar är bara början – nu ska Scania helt byta affärsmodell

– Vi tyckte att det saknades business case som visar vad man faktiskt kan uppnå med IoT. Därför ville vi visa hur man kan använda tekniken i olika kontexter och situationer.

– Vi låter företagen berätta hur deras resa har sett ut, vilka strategiska val de gjort, vilka råd de vill ge andra och hur de tänker följa upp sin satsning.

Ulrika Westergren, Umeå universitet.
Ulrika Westergren, Umeå universitet. Den 11 maj talar hon på konferensen Internet of Everything i Stockholm. Anmäl dig här!

För tillfället håller Ulrika Westergren och hennes kollegor på att samla in data från flera olika branscher – gruvindustrin, fastighetsbranschen, transportbranschen och skogsindustrin.

– Vi har också tagit med en del lite udda men roliga exempel som ”intelligenta pistmaskiner” som hämtar hem data och kommunicerar snödjup. De kanske man inte tänker på annars, men de spelar stor roll för dem som sköter stora skidanläggningar, säger hon.

Läs också: Alla pratar om IoT, men hur kommer man igång? Här är expertens bästa råd.

Vilka slutsatser kan ni dra av informationen ni samlat in så här långt?

– En sak vi har sett är att det är väldigt viktigt att hitta rätt samarbetspartner. Det här är ingenting man gör själv, och det ligger ju egentligen i sakens natur, man vill ju koppla upp sig och kommunicera med någon.

– De företag som satsar på IoT bygger nätverk och ekosystem med olika partner. I de här nätverken kan det vara en som står för uppkoppling, en annan som står för produkten som ska kopplas upp, och en tredje som utvecklar gränssnittet, säger hon.

– En annan sak vi sett är att de flesta utgår ifrån en befintlig verksamhet. De kanske vill förbättra sitt kunderbjudande, eller så funderar de över vad de skulle kunna göra om de hade bättre information eller en annan typ av produkt. IoT fungerar ju till exempel väldigt bra för att förbättra tjänster till kund, eftersom informationen gör att man kan förebygga problem eller möta behov innan de uppstått.

När kommer guiden att finnas tillgänglig?

– Projektet avslutas i höst, och då kommer guiden att vara färdig och fri att ladda hem. Vi hoppas att den får stor spridning och kan komma många till gagn, säger Ulrika Westergren.


Spännande? På vårt event Internet of Everything den 11 maj tar Ulrika Westergren upp praktiska exempel från Electrolux, Telia, Fältcom och Umefast. Anmäl dig här!