Digitalstrategen Oscar Berg har arbetat i 15 år med digitalt samarbete och den digitala arbetsplatsen. Han hjälper företag att orientera sig bland de digitala möjligheterna – samtidigt som han informerar om de risker som finns med den digitala arbetsmiljön. Just nu håller han på och skriver en bok om digital arbetsmiljö.

– Generellt sett kan man säga att det är ett område som ofta glöms bort, säger Oscar Berg.

På företag finns det ofta en person som ansvarar för den fysiska arbetsplatsen. Men CIO:er och it-ansvariga, som tillhandahåller den digitala arbetsplatsen, saknar ofta arbetsmiljöperspektivet, säger Oscar Berg.

– De här personerna tar ansvar för att leverera it ungefär på samma sätt som om de ansvariga för den fysiska arbetsplatsen enbart skulle leverera mötesrum.

Läs också: Fyra saker du söker hos en dataanalytiker

– Det är nog inte många som tänker på att den digitala arbetsmiljön ska följa samma lagar och regler som fysisk arbetsmiljö. Rent juridiskt ingår den digitala arbetsmiljön i vår arbetsmiljö som helhet, och om en medarbetare har arbetsmiljöproblem kan han eller hon peka på den digitala arbetsmiljön, säger Oscar Berg.

Oscar Berg
Digitalstrategen Oscar Berg har tidigare varit konsult på bland annat Avega, Tieto, Acando och Sogeti.

För att skapa en bra digital arbetsmiljö behövs det att någon har ett helhetsansvar och tar sig an frågan ur användarnas perspektiv, menar han.

– Om man inte hanterar de här problemen kan de leda till stress, kognitiv belastning och ohälsa hos medarbetarna. Men framför allt minskar engagemanget om de känner sig hämmade av tekniken.

Det behöver inte gå så långt som till ohälsa för att organisationen ska bli lidande. Dålig digital arbetsmiljö hämmar effektivitet, produktivitet och innovation. Det första steget mot förändring, menar Oscar Berg, är en insikt om problemet.

Läs också: Digitaliseringen kräver rätt processer – nu vet forskarna hur du ska göra

– Problemet är ofta en brist på samordning och helhetssyn. Därför brukar jag ge rådet att samla intressenterna – inte bara hr och kommunikation och andra funktionsområden, utan även representanter för de anställda. Sedan måste man definiera vad den digitala arbetsmiljön är och vad uppdraget är. Man behöver helt enkelt en vision för den digitala arbetsmiljön. Först när man har det kan man börja styra utvecklingen åt rätt håll.

Finns det några verktyg att ta hjälp av i det arbetet?

– Det saknas helhetsverktyg på det här området, och det är en av anledningarna till att jag försöker skapa det. Jag och en kollega skriver en bok där vi försöker beskriva hur man skapar en bra digital arbetsmiljö. Det är många som uttalar sig om hur den digitala arbetsplatsen bör se ut – att den ska vara mobil och så vidare – men för att ta sig dit krävs det strategi och handling.

Oscar Berg har tidigare skrivit boken ”Collaborating in a Social Era”.

Fakta

1. Ge någon ansvaret för att samordna arbetet med den digitala arbetsplatsen.

2. Samla de viktigaste intressenterna, och definiera uppdrag och vision. Titta på hur ni arbetar med det digitala kundmötet och försök se till att jobba på det viset även internt. Samordna den digitala användarupplevelsen mellan olika kanaler, och ge någon mandat att styra upp det.

3. Rör er bort från stora it-projekt som leder till massiva förändringar. Rör er i riktning mot mer kontinuerlig tjänsteutveckling med tydlig nytta för användarna.

4. Låt multidisciplinära team ta tag i surdegar och förbättra tjänst för tjänst med metoder som verkligen säkerställer att de får med användarna och användarnas situation.

5. Dra lärdom av utvecklingen av externa, kommersiella tjänster. Jobba på samma sätt internt.