Är it-avdelningen en möjliggörare eller en bromskloss? Det beror på vem du frågar. I alla fall enligt en studie från EMC, där chefer från både it och övrig verksamhet (50/50) har tillfrågats.

Hälften av cheferna var it-chefer. Och bryter man ut dem, så tror 70 procent av dem att deras it-funktioner ses som starka möjliggörare av innovation. Men tittar man på totalen, med hälften it och hälften verksamhet, så anser hela 66 procent att it-avdelningen har en viss hämmande inverkan på innovationen i verksamheten.

Läs också: Digitaliseringen slår sönder företagens organisation – så får du med alla på tåget

Magnus Backman, teknikchef på EMC, menar att it-avdelningen inte jobbar tillräckligt nära verksamheten. Något som också skulle förklara varför it-cheferna har så dålig koll på vad resten av verksamheten faktiskt anser om it.

– Det är inte direkt någon nyhet att it ligger lite i bakvattnet, men det är intressant att det är så pass starka siffror som pekar på det, säger han.

Det är inte direkt någon nyhet att it ligger lite i bakvattnet

Även om de flesta it-avdelningar närmar sig affären går det lite för sakta, tycker han.

– I privat sektor, som är det som den här undersökningen berör, har man vunnit mycket om man får in CIO:n i affärsledningen så att CIO:n är direkt involverad i affärsstrategierna, och kan översätta och visa på hur vi kan förändra affären med hjälp av it.

Läs också: 16 appar som it-cheferna använder varje dag

Ett annat problem som EMC valt att lyfta i studien är så kallad skugg-it. 51 procent av de svenska svarande säger att it-avdelningen håller på att tappa greppet om den it som används i verksamheten. Magnus Backman beskriver en ond cirkel för it-funktionen:

– Det här leder dels till att andra avdelningar bygger eller köper in egna lösningar, dels till att it inte ses som en möjliggörare av nya tjänster. Då halkar it-funktionen ner ett steg i hierarkin, och en del av it-budgeten läggs på andra ställen i verksamheten.

Fakta

Undersökningen gjordes i februari 2016 av Arlington Research på uppdrag av EMC. Totalt 2 741 chefer från 13 länder deltog i studien, 50 procent it-chefer och 50 procent chefer från verksamhetssidan.

De svarande cheferna arbetar i bolag med 50 anställda och uppåt (upp till tusentals anställda) i olika branscher. 210 svenska chefer deltog i studien.

EMC har förpackat sina findings i en rapport med den dramatiska titeln ”Endangered IT: IT needs to reclaim technology or lose its voice forever”.