Fler och nöjdare resenärer. Så enkelt kan man sammanfatta Göteborgs­baserade Västtrafiks målbild. Men det är en rejäl ökning man tänker sig.

– Att fördubbla resandet med kollektivtrafiken och se till att kundnöjdheten ligger kvar på minst 90 procent är målet, säger Kari Finnskog, som är Västtrafiks cio.

Öppna data och publika api:er är en del av strategin för att nå dit. Trafikdata och tidtabellsinformation är typiska data som ofta plockas upp i appar och tjänster. Kari Finnskog känner till ett drygt tjugotal aktiva, externa appar som är byggda med hjälp av Västtrafiks api.

– Tillsammans med våra egenutvecklade appar ”Smart pendelparkering” och ”Var är bussen” har vi 1½–2 miljoner förfrågnin­gar om dagen. Och till det kan vi lägga 1½–2 mil­joner förfrågningar om dagen till vår ”Reseplanerare”, säger hon.

Olika resenärer har olika behov av information, och det är bland annat därför Västtrafik satsar på att erbjuda publika api:er som gör det möjligt att dela informationen man har i sina system med tredjepartsutvecklare.

– Vi har självklart egna informationskanaler på webben och i mobilen, men de externa utvecklarna är ett bra komplement. De ser behoven ur ett annat perspektiv och kan därför använda våra data för att bygga mer specifika appar och lösningar, säger Kari Finnskog.

– För den som tänker i nya banor finns ju mängder av sätt att kombi­nera informationen, fortsätter hon.

Förhoppnin­gen är att de tjänster och appar som kommer fram ska förenkla resandet, attrahera nya målgrupper och stärka Västtrafik.

För att komma åt nya idéer och uppmuntra utvecklare att bygga appar kring trafikdata deltar Västtrafik ofta och gärna i hackaton, gärna sådana som är branschöverskridande.

Ett exempel är de som sker inom ramen för ElectriCity, ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar.

– Här har vi anordnat ett hackaton där vi uppmuntrar deltagarna att kombinera våra data med annan information för att hitta nya, smarta lösningar, berättar Kari Finnskog.

– Appen Nxplore, som tipsar resenärer om restauranger, butiker och andra erbjudanden vid nästa hållplats, blev det vinnande bidraget.

För att säkerställa att tjänsterna håller måttet vill man att utvecklarna följer de standarder och den praxis som finns kring öppna data-tjänster. Omvänt gäller det för Västtrafiks del att tillhandahålla rätt information, i rätt format för utvecklarna.

För att underlätta arbetet har man tagit fram en öppen data-strategi baserad på Open Government Working Groups åtta principer för att hantera öppna data.

Den stipulerar bland annat att Västtrafik ska tillhandahålla öppna data som möjliggör fri användning. Att informationen ska vara maskinläsbar och byggd på öppna standarder. Och att den information som görs tillgänglig för utvecklarna ska vara aktuell och publicerad i originalformat, så långt det är möjligt.

– Vi vill ju att det ska vara en positiv upplevelse att utveckla för oss, därför erbjuder vi riktlinjer för att skapa tjänster av hög kvalitet. Dess­utom ska utvecklarna kunna känna sig trygga med att vi informerar dem om vi gör förändrin­gar, säger Kari.

Efterfrågan på öppna data växer och utmaningen är att hitta ett smart sätt att arbeta mot utvecklarna. Västtrafik har lagt mycket kraft på att strukturera api-användningen. Bland annat har man skapat en utvecklarsajt på hemsidan.

– Där finns instruktioner för den som vill komma igång och börja utveckla. Det framgår vilka publika api:er vi har, och man kan prenumerera på nya löpande. I framtiden vill vi också ge utvecklare möjligheten att utbyta erfarenheter med varandra här, berättar Kari Finnskog.

Målet är att tillgängliggöra så mycket information som möjligt.

– Men samtidigt måste vi följa lagen. Vi kan inte lämna ut konfidentiell information, personuppgifter eller information som ska skyddas enligt avtal med våra partners.

api:er kan göra det lättare att han­tera och administrera information, samtidigt som man undviker att skapa öar av data. Därför har Västtrafik också flera interna api:er. Och när man bygger egna appar så används privata api:er, men med samma teknik och standarder som de publika.

–Tanken är att det ska vara så likt som möjligt, oavsett om det är intern utveckling eller om det är en tredjepartsutvecklare som tar fram en tjänst, säger Kari Finnskog.

Det senaste egna utvecklingsprojektet är en app som gör det möjligt att köpa periodkort i mobilen.

– Den lanserades 1 mars och finns att ladda ner på Appstore och Android Market under namnet ”Västtrafik ToGo”. I den utvecklingen har vi använt samma api, ramverk, arbetssätt och standardiseringar som vi gör externt mot tredjepartsutvecklarna.

Andra tjänster från Västtrafik är alltså ”Reseplaneraren”, appen ”Var är bussen” där man ser på en karta var bussen befinner sig och ”Smarta pendelparkeringar” för information om platser på pendelparkeringen.

I november ifjol lanserades en första version av Västtrafiks nya utvecklarportal, och funktioner läggs till löpande. It-avdelningens integrationscenter ansvarar för api-management, eller styrning, för att se till att tjänsten är stabil och har hög prestanda. Styrningen ger möjlighet att versionshantera, tilldela åtkomster, hantera säkerhet, övervaka för stabil drift och ta fram statistik. Den förenklar och effektiviserar också samarbetet med dem som använder api:erna.

– Vi har haft en utvecklarportal sedan 2007 så vi har varit öppna länge. Men det vi gör nu är att ta nästa steg för att skapa en bättre utvecklarupplevelse, säger Kari Finnskog.

De övergripande målen då?

Redan idag ligger kundnöjdheten på 94 procent, berättar hon. Men det är inget skäl att vila på lagrarna. Det gäller att arbeta med kontinuerliga förbättringar för alla resenärsgrupper – dem som reser varje dag, sällanresenärer och turister. Som chef för it är hon inblandad på flera nivåer – och det är också det roligaste i jobbet.

– Att göra skillnad, att delta i utvecklingen för att möta kundens behov med enkla och smarta lösningar, det gillar jag, säger Kari Finnskog.

Kari Finnskogs api-tips:

1. Designa alltid dina api:er innan du implementerar dem.
2. Använd ett ramverk med bra verktygsstöd, till exempel Swagger, för att do­kumentera din api-design. 
3. Lagra dina api-speci­fikationer i ett centralt repo­sitory. 
4. Utgå ifrån att ditt api kommer att få fler förfrågningar än du tror!