Molnet är inte bara ”molnet”. Olika leverantörer arbetar med vitt skilda strategier, och här tar vi sju av dem på pulsen för att se vad de har att erbjuda i form av pub­lika, privata och hybrida moln.

I privata moln levereras tjänsterna på en infrastruktur dedikerad åt en enskild kund. Det molnet kan hanteras av kunden själv eller av tredje part, och det kan vara till för kundens anställda eller kundens kunder. Dell och HPE är två leverantörer som bygger privata moln.

Dell och HPE syr även ihop hybridmoln, där det blir möjligt att koppla ihop olika tjänster och molnleverantörer. Om även delar av kundens installerade it kombineras in, talas det om ”hybrid-it”. En annan strategi finns hos IBM och Oracle, som både erbjuder egna publika moln och bygger privata moln.

Föga förvånande är det gamla hårdvaruleverantörer som är mest entusiastiska kring privata och hyb­rida moln. Yngre leverantörer satsar mer på publika moln. En sådan är Amazon, som byggde så bra it-infrastruktur för sin egen e-handel att de beslöt sig för att sälja den som tjänst.

Nedan tar vi pulsen på sju leverantörer och ser på deras stratgei lite närmare!

Amazon / AWS: ”Full fart framåt”

1. Amazon är störst på publika moln, med god marginal. Enligt Gartner har Amazon Web Services (AWS) fem gånger mer datorkapacitet än de 14 närmaste konkurrenterna tillsammans. Och de växer – AWS omsatte nära 70 procent mer senaste kvartalet jämfört med 2015, och drar in ungefär en miljard dollar om året i vinst.

– Vi tog steget till molnet redan 2006. Sedan dess har vi haft en hög innovationstakt inom både SaaS, Iaas och Paas, säger Martin Elwin, chef över lösningsarkitekterna på AWS i Norden.

Idag finns det ett 60-tal huvudtjänster med en uppsjö underkategorier på AWS meny. Allt från Simple DB, som skalar och konfigurerar dator­kapacitet, till tjänster för ma­chine learning och IoT.

– 2006 började vi med IaaS i form av lagringstjänsten S3. Genom åren har lagringstjänsterna blivit många fler. Ett exempel är Block Storage som tillhandahåller lagringsvolymer, likt virtuella hårddiskar, för virtuella servrar upp till 16 terabyte, där data även kan krypteras. Därtill kan kunden långtidslagra under tuffa regulatoriska krav, säger Martin Elwin. 

Vad efterfrågas mest?

– Databastjänster. Att köra relationsdatabaser och Nosql-databaser som är skalbara och kan hantera olika typer av information. De tjänsterna växte med 113 procent mellan Q2 och Q3 och omsatte drygt en miljard dollar 2015, säger Martin Elwin.

Läs mer: Välj rätt i Amazons databasdjungel

AWS datahallar finns i tolv regioner i världen. Varje region har ett antal replikerade hallar. I Europa finns två regioner: Dublin och Frankfurt.

Kunderna är idag över en miljon, och finns i 190 länder. Typkunder är nyetablerade företag som inte har gamla system i ryggen, som Netflix och spelbolaget Supercell. Men i allt högre grad lyckas AWS locka etablerade företag som Ericsson, MTG och Postnord. I ryggen finns också ett partnernätverk av 200 leverantörer.

Martin Elwin
”I framtiden är det få företag som har egna datahallar. Vi är bara i början av utvecklingen”, säger AWS Martin Elwin. Foto: Per Häljestam

Hybrid-it är inget Amazon förespråkar. Tvärtom har de siktet inställt på att få storföretagen att ta sig ur sina legacysystem och flytta data och system till AWS.

– I framtiden är det få företag som har egna datahallar, de flesta applikationer hamnar i molnet. Vi är bara i början av den utvecklingen.

Vad gör AWS unikt? 

– Flera saker. Lång erfarenhet och högt utvecklingstempo – det saknar många molnleverantörer. Våra tjänster har både bredd och djup. Vi är lyhörda och utvecklar många nya tjänster baserat på kundernas idéer.

AWS ligger även i täten säkerhetsmässigt, anser han, med allt från certifieringar till partnerskap med säkerhetsleverantörer.

AWS har också en bred flora verktyg som ska låta kunderna få kontroll på sina molnmiljöer. Till exempel Cloudtrail, som loggar och analyserar api-anrop hos kunden, och Configmatic, som loggar alla förändringar i till exempel kundens brandvägg.

Hur ser prisbilden ut?

– Vi utgår från att varje molnkund betalar för det den använder. För lagring betalar man per gigabyte, för virtuella servar betalar man per timme, säger Martin Elwin.