Joakim Winter
Foto: Kristina SahlénJoakim Winter, cio på Stockholms universitet.

Joakim Winter, cio, Stockholms universitet

– Digitalt ledarskap handlar om styrning av en organisations ”digitala närvaro”, främst webben. Tradtionell governance handlar om styrning av it totalt sett i en organisation, digital governance rör en mindre delmängd av detta. I båda fallen är samverkan mellan it och verksamhet av stor betydelse för att säkerställa effektivitet och kundorientering.

Läs mer: Heldag om digital styrning och digitalt ledarskap den 15 september


Mona Ekesryd
Mona Ekesryd, cio, Stadsmissionen

Mona Ekesryd, cio, Stadsmissionen

– Ja, jag tycker att man kan tala om digital styrning. Valet gör du och din organisation – det handlar om hur du vill att just din organisation eller ditt varumärke ska uppfattas.

Läs mer: Stadsmissionen: ”Vi försöker få ett mobilt arbetssätt”

– Ledarskapet handlar i grunden om vårt förhållningssätt till människor och vår förmåga att skapa team, leda mot mål och använda så lite resurser som möjligt. En digital ledare har fokus på hur teknisk innovation kan stötta utvecklingen samtidigt som hon eller han har fokus på verksamheten med stöd av teknisk innovation.


Neslin Ayhan
Foto: Peter HolmgrenNeslin Ayhan, cio, Opus bilprovning.

Neslin Ayhan, cio, Opus bilprovning

– Jag tycker absolut att man kan tala om digital styrning. En stor skillnad från traditionell governance är vikten av omvärldsbevakning och slutkundens beteendemönster, samt förväntningar när det gäller den service via olika verktyg som digitaliseringen kan ge.

– Nu behöver cio och cmo etablera ett tätt samarbete och tillsammans blicka framåt på hur det digitala landskapet kan komma att utvecklas inom till exempel ett femårsspann. Förändringar sker snabbt, och därför är det viktigt att bevaka trender som också kan ge en fingervisning om vilken eventuell utveckling som kan komma att krävas från it-sidan. Med en förankrad strategi är det lättare att ta snabba beslut. Fokus ligger också mer på utveckling än på governance.


Alexandra Fürst
Alexandra Fürst, cio, Wasa kredit

Alexandra Fürst, cio, Wasa kredit

– Digitalt ledarskap och digital governance skiljer sig i några fall från hur man arbetat med styrning mer traditionellt. Digitaliseringen gör att kundens behov blir mer transparenta rakt in i varje organisation. Den ledare som omfamnar detta kan leda både affärsutvecklingen och sina medarbetare genom den förändringan utan större påverkan på ledarskapet och styrningen.

Läs mer: Säljaren blev köpare – Alexandra Fürst till Wasa kredit

– Digitaliseringen gör också att vi behöver hitta nya platser i våra ekosystem och söka samarbeten utanför de traditionella. Ett digitalt ledarkskap behöver skapa de förutsättningar som krävs, bland annat genom att bygga en kultur som är öppen för nya idéer. Vi måste komma ihåg att medarbetarna också är digitaliserade, i den bemärkelse att vi alla på olika sätt anammar den digitala världen och vi förflyttar våra privata digitala beteenden till arbetslivet. Det betyder att vi har höga förväntningar på ledarskapet och att styrningen i våra företag kan möta våra krav.

– Idag handlar ledarskap och styrning mycket om att våga skapa och behålla en öppen och transparent kultur och styrning. De som blir vinnare i den nya innovations- och startup-världen som digialiseringen har möjliggjort kommer att blicka tillbaka och tänka: ”Vi var modigast, vi höll våra företagsvärderingar högt, vi använde styrkan i kunskapen och nätverken hos våra anställda – och framför allt förstod vi kundernas behov”.

Ragnar Sethson
Ragnar Sethson, cio, Sofiahemmet

Ragnar Sethson, cio, Sofiahemmet 

– Min personliga åsikt är att det vore ett misstag att separera ”digital governance” från annan verksamhetsledarskap eller governance. Så mitt svar är ”nej”.

– Innovation eller ”digitalt” kan möjligen vara ett fokusområde på både strategisk och operativ nivå, där det digitala blir möjliggörare för förändringsarbetet.


Fredrik Strandlund
Fredrik Strandlund, cto på Cygate.

Fredrik Strandlund, cto, Cygate: 

– Jag tycker definitivt att man kan tala om digitalt ledarskap. På Cygate kan vi både möta medarbetarnas behov och vässa verksamhetens resultat genom digitala system – alltifrån ett flexibelt, aktivitetsbaserat arbetssätt med tillgängliga och säkra system till effektiv videokommunikation med stöd för interaktion och delaktighet oberoende av plats och rum.

– Det digitala ledarskapet möjliggörs av vår nya digitala struktur. Med tillgång till rätt information i rätt tid och i rätt sammanhang kan vi fatta bättre beslut i realtid. I det traditionella ledarskapet tar detta ofta mycket längre tid. Men med rätt digitalt beslutsstöd kan den moderna ledaren ägna mer tid åt att leda och utveckla verksamheten istället för att följa upp och förstå den.


Fullt fokus på digital styrning och digitalt ledarskap blir det på vår konferens CIO Governanance 2016 den 15 september. Läs mer här om hur du kan kicka igång hösten på Sveriges styrnings-summit.