Den digitala transformationen kan se ut på flera sätt. Vissa organisationer fokuserar på att utforska nya affärsmöjligheter, andra på att skapa helt nya marknader, á la Airbnb och Uber.

Att skapa en branschvision för digitala affärer är ett bra sätt att få fart på digitaliseringen. Det menar Gartner som bjuder på en guide i fyra steg:

1. Koncept. Anledningen till att man skapar en branschvision är att man vill åstadkomma en fundamental förändring i flera dimensioner.

Exempel: En tillverkare av reservdelar till bilar kan börja sälja ritningar till 3D-printade reservdelar. Då kan bilverkstäderna printa ut dem direkt istället för att vänta på leverans, samtidigt som tillverkaren slipper köpa in råmaterial, hantera flera olika leverantörer, samt tillverka och distribuera delarna.

Läs också: Så gick Pressbyrån och 7-Eleven från Lotus Notes till Google Apps

Den förändrade affärsmodellen reducerar kostnader och medger nya affärer, samtidigt som nya utmaningar uppstår, till exempel behöver man skapa en bra digital beskrivning av varje del och försäkra sig om att bilverkstäderna har rätt utrustning, processexpertis och material för att skriva ut delarna.

2. Kompetens. Organisationer behöver ny kompetens för att den digitala affären ska fungera. Förändringen av affären kräver expertis som många ännu saknar.

Exempel: Om leverantören av reservdelar ovan marknadsför 3D-printingstjänsten till en ny publik måste verkstadspersonalen utbildas för att kunna hantera 3D-skrivarna. Det kommer också krävas en helpdesk som kan hantera problem som dyker upp. Några av de här kompetenserna kan man utveckla in-house, men man måste också hitta partners, exempelvis ett 3D-printingföretag och en plast- och metalleverantör, och det kan i sin tur innebära att man behöver förvärva företag eller gå in i nya samarbeten.

3. Resurser. Organisationen behöver resurser för att sköta den digitala affären. Det handlar om människor, information och immateriella rättigheter.

Läs också: Kan man skilja på digital styrning och traditionell styrning? Vi frågar sex cio:er.

Exempel: Leverantörer av reservdelar måste skaffa sig bättre kunskap om 3D-printing och hur man bygger 3D-modeller. De måste sätta upp databaser och nätverk för att snabbt kunna skicka de rätta filerna och de måste starta ett digitalt marknadsföringsprogram för att fortsätta engagera sina verkstäder. De personer som arbetar med att bygga upp denna infrastruktur kommer dessutom att behöva information, analysverktyg och en möjlighet att skydda företagets immateriella rättigheter, en komplex utmaning eftersom man samtidigt måste samarbeta med partners som också sitter på en uppsättning immateriella rättigheter.

4. Omvärldsbevakning. Den digitala affären är inte statisk, den kommer att expandera och företag kommer att bege sig in på nya marknader. Företagen kommer att behöva jobba mycket med omvärldsbevakning och att studera sin bransch och sin omvärld för att se vilka nya digitala affärsmöjligheter som finns och experimentera med dessa. Detta innebär att de kommer behöva nya partners inom forskningsområdet, speciellt universiteten.