– Alla i en ledningsgrupp behöver ha digitaliseringsglasögon på sig, säger Anna Felländer när vi lyckas få till ett möte i Swedbanks glashus i Sundbyberg efter flera veckor av pusslande.

Hon är en upptagen person. Efter två uppmärksammade år som Swedbanks chefekonom klev hon i höstas in i en skräddarsydd roll som digitaliserings- och framtidsekonom – ett uppdrag som förpliktigar.

– Min roll är att navigera banken, våra kunder och samhället i stort i en mer digital och föränderlig verklighet. Jag analyserar nya skeenden, agerar bollplank och rådgivare – och ifrågasätter traditionella tankesätt och modeller, förklarar hon.

Hon forskar och skriver, föreläser och twittrar. Hennes röst får genomslag långt utanför banken.

När vi möts verkar hon först disträ. Hon tycks befinna sig någon annanstans än i den rymliga och färgglatt inredda lobbyn. Vi går till fiket där hon beställer kaffe och en kaka att dela på. Den inledande konversationen vill inte riktigt landa.

Men så fort vi kommer in i konferensrummet och intervjun tar fart är det frånvarande uttrycket bortblåst. Med stark intensitet beskriver hon hur vår tids stora samhällstrender – globalisering, urbanisering, individualisering och utvecklingen mot ett kunskapsintensivt samhälle – drivs framåt i allt snabbare takt, med digitaliseringen som raketbränsle.

– Digitaliseringen påverkar företags prismodeller och värdekedjor, den förändrar arbetsmarknaden och ger Riksbanken huvudvärk genom att pressa priserna, konstaterar hon.

Och det är därför it-kunnandet måste flytta ut från it-avdelningen och integreras i verksamheten.

Läs också: Beslutsfattare tvivlar på sin it-kompetens – risk för digital beslutsångest

– Alla måste inse att it är ett sätt att möjliggöra ett ökat kundfokus, bättre kunderbjudande och att effektivisera interna processer, slår hon fast.

En digitaliseringseffekt som Anna Felländer, i egenskap av ekonom med samhällsfokus, intresserat sig extra mycket för är framväxten av det som kallas ”delningsekonomin”, med taxitjänsten Uber och hotellutmanaren Airbnb som mest kända exempel. I korthet handlar det om en utveckling där digitala plattformar ersätter traditionella mellanhänder i förmedlin­gen av varor och tjänster. Här har vi bara sett början.

Uber och Airbnb har på få år fått globalt genomslag och utmanat affärsmodellerna i taxi- och hotellnäringen. Fler sektorer kommer att påverkas framöver, även bank­sektorn och den finansiella världen, där Anna Felländer själv är verksam.

Företag med höga fasta kostnader i reglerade branscher är de som står först på tur att utmanas av disruptiva digitala aktörer, konstaterar hon. Dessutom måste verksamheten vara av sådan art att självregleringen på den digitala plattformen fungerar. Det vill säga att användarna kan verifiera, bedöma och säkra transaktionerna genom att lita på varandras omdömen. Här skiljer det sig starkt mellan olika tjänster och branscher.

– Om en privatperson ska anlita någon för gräsklippning vågar hon lita på rekommendationer. Men gäller det en ambulanstjänst – då är fallhöjden för stor om leverantören är opålitlig, förklarar hon.
CIO:N som missionär

För att företag ska klara sig i den nya konkurrensen måste alltså alla vara på tå när det gäller it, inte bara CIO:n. Men Anna Felländer anser ändå att CIO:er har en viktig roll.

– De har ett viktigt missionerande uppdrag i att frigöra kreativiteten i organisationen. Vi vet ju att det saknas kompetens i ledningar och styrelsen kring de här frågorna, säger hon.

En bra CIO behöver förstå affären och kundbeteendet, och våga släppa lite på kontrollen så att it tillåts bli en möjliggörare av affärer och innovativa samarbeten, poängterar hon.

Det sista kan inte betonas nog.

Anna Felländer

– Konkurrenskraft i den nya nätverksekonomin handlar ju om att skapa de mest innovativa samarbetena. Och då krävs det att organisationer öppnas upp och att it-strukturerna tillåter och underlättar samarbete.

Det gäller både stora och små företag – om än på helt olika sätt.

I stora, trögrörliga företag kan samarbeten vara ett sätt att öka innovationstakten. För små aktörer är de nödvändiga för att nå ut till kunder och skapa bra digitala tjänster.

Anna Felländer nämner appen GoEuro som visar resrutten för längre sträckor i Europa genom att samla information om alla tillgängliga färdmedel som ett bra exempel.

– That’s disruptive! Det är otroligt innovativt.
Samarbete är alltså ett nyckelord. Ett annat är transparens. 
– Både företagens normer och it-system behöver anpassas till en mer transparent och öppen organisationsstruktur som bygger på nätverk, konstaterar Anna Felländer.

Hon gör även gällande att toppstyrningens dagar är räknade. 
– Det gäller att flytta ner mandat och tillåta ”trial and error”.

Hon menar att vi står inför en ny, digital, kapitalism där värdet ligger i relationsbyggande, innovativa partnerskap och gemensamt skapande, eller ”kollaborativ produktion”. Där nätverken är en förutsättning och där vissa tjänster bara finns och fungerar om de delas, och delas gratis.

Ytterst ser vi en maktförskjutning där kunderna driver utvecklingen och transparens och förmågan att inge tillit är de största tillgångarna.
Många digitala tjänster, inte minst delningstjänster, bygger på att kunder delar med sig av sin egen information i utbyte mot tidsoptimering.

Men för att kunderna ska våga – och vilja – göra det måste företagen inge tillit och vara transparenta, samt förstå ”the tipping point”, hur myc­ket information kunden är villig att lämna ut i utbyte mot den tidsoptimering tjänsten erbjuder.

– Var gränsen går är helt avgörande. För om du ger för lite tidsoptimering och tar för mycket integritet – då tappar du kundens tillit.

Gränsen är flytande.

– Tänk första gången vi gav ut vårt kreditkortsnummer på nätet, oj vad läskigt. Nu finns appar där kvinnor lämnar ifrån sig sin menstruationscykel.

Läs också: Är Sverige på väg att halka efter i it-utvecklingen?

Det är jäkligt nära i termer av integritet. De vet så mycket om mig – men jag bedömer att jag får tillräckligt tillbaka. Varje företag måste veta var tipping pointen finns.

Att förstå sina kunder är a och o. För företagen, och de framsynta CIO:erna, gäller det att inse att kunddatabasen är det nya guldet.

– Använd den, knåda den, analysera den – för att kunna ge ett skräddarsytt erbjudande både i den digitala och den fysiska kanalen. Om jag vore CIO skulle jag anställa big data-analytiker, råder Anna Felländer.

Nästa steg är våra gener.

Digitaliseringen kan beskrivas som en resa där första steget var att vi började använda datorer och det andra att datorerna blev mobila. Anna Felländer bedömer att vi är i slutskedet av denna fas och på väg in i nästa. 
– Nästa våg kommer att ske när vi blir skärmoberoende. När internet of things och självlärande robotar tas till nästa nivå och vi får genredigering.
Då utmanas regelverk och samhällsstrukturer ännu mer.
– När vi har 600 sensorer i våra hus och våra kroppar, då kommer det att komma stora, svåra frågor. Detta måste politikerna göra sig redo för.

När händer det?
– Om fem år kanske. Det beror på hur snabbt infrastrukturen anpassas till internet of things. Du förstår vilken spännande tid vi lever i!

På gott och ont. Anna Felländer tror att vi kommer att se ökade klyftor i samhället. Att vi får en polariserad arbetsmarknad där utvecklingen gynnar kapitalägare och dem som är snabba in på en ny marknad.

– Men vi ser också att det blir en demokratisering av entreprenörskapet, att kunden får mer makt, att resurs­användandet blir mer effektivt och att varor och tjänster blir billigare på grund av den ökade transparensen.
Delningsekonomin sänker tröskeln för entreprenörskap och kan vara en brygga för integration.

– Och genom genredigering kommer vi att kunna leva längre!

Läs också: Två digitalchefer ska sätta fart på Nordea – och de vill jobba med startups

Är du optimist eller pessimist när du ser framåt?
– Som i varje teknologiskt paradigmskifte är politikens utformning avgörande för hur man landar. Det, och vilken typ av samhällskontrakt vi har. Vi behöver modernisera regelverken, till exempel sänka barriärerna på arbetsmarknaden – det behövs fler enkla jobb. Det är tuffa frågor att bita i, men vi har ingen väg tillbaka. Den här vågen är så stark och histo­rien har visat att vi inte ska sträva emot, utan se på möjligheterna.

En annan utmaning för politikerna är att delar av delningsekonomin agerar i en grå sektor, utan att betala skatt, arbetsgivaravgift eller moms.
– Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller, både för konsumenten och företagen, så att de kan agera inom den vita ekonomin. Så att delningsekonomin kan bli en katalysator för egenföretagande.

Någon massarbetslöshet är inte Anna Felländer orolig för.

– Enligt en analys ska hälften av jobben försvinna. Så kanske det blir, men de kommer att ersättas av nya. Främst av egenföretagare inom delningsekonomin. Vi kommer att ha ett mer komplext sortiment i affärerna, vilket skapar jobb. Både inom it-sektorn, och de områden som inte kan digitaliseras, kommer jobb att uppstå. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och sjunka i värde, men det som inte kan digitaliseras ökar i värde. Som empati, storytelling, och allt annat vi vill att människor ska göra för varandra. ]

Fakta

  • Digtialiserings- och framtids­ekonom på Swedbank.
  • Har skrivit rapporten ”The Sharing Economy” tillsammans med Robin Teigland och Claire Ingram.
  • Bakgrund: Finansdepartementet, Stadsrådsberedningen, chefsekonom på Swedbank
  • Bor: Enebyberg utanför Stockholm
  • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm