Som pappa till en femåring har jag återupptäckt Lego. Detsamma gäller många vänner och majoriteten av dem vittnar om hur de - precis som jag - ofta försvinner iväg i byggandet när de sitter på golvet med sina barn. Inte sällan blir det ett lika gemensamt som parallellt arbete där både barn och vuxen låter kreativiteten flöda. Man bygger, jämför, berömmer och skapar världar. Kort sagt: Lego är fantastiskt.

Men rent kommersiellt har det inte alltid varit så. Så sent som 2003 var företaget i Billund, Danmark på ruinens brant. Lego som ägts av samma familj sedan andra världskriget hade svårt att förnya sig samtidigt som de mötte mördande konkurrens från dataspel och internet. Men in kom vd:n Jörgen Vig Knudstorp och resten är historia. På drygt tio år har Lego blivit leksaksvärldens Apple där grunden är ett system av legobitar men där kundupplevelsen är filmer, dataspel och nöjesparker likaväl som den fria leken hemma på rummet. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Omsättningen har sedan 2003 ökat från 8,4 miljarder DKK till 35,8 miljarder DKK under 2015. Förändringen är total.

Läs också: Budskapen som får kunderna på din sida

Går det då att se några nycklar till framgång? Den frågan har många ställt sig, varför det finns en uppsjö böcker, artiklar, filmer och dokumentärer i ämnet. Där beskrivs alla lyckade satsningar som till exempel Lego Friends men även de fåtal mindre lyckade satsningarna som Lego Universe (ett World of Warcraft-liknande spel som lades ner 2012). För egen del har jag blivit allt mer fascinerad av detta danska mirakelföretag som verkar göra allt rätt. Och det finns faktorer som sannolikt alla kan inspireras av, vare sig man driver ett företag, en it-avdelning eller ett större projekt. 

1. Lär känna din användare

Efter att ha drivit igenom stora kostnadsbesparingar och effektiviseringar var det dags för Jörgen Vig Knudstorps att ta nästa steg. Det handlade om inget mindre än att definiera framtiden för Lego. Därför investerade Lego som aldrig förr i etnografiska studier av hur barn över hela världen leker. Den kunskapen ligger nu till grund för all utveckling. Tänk om alla företag investerade i att förstå sina användare på djupet? Där finns stora värden att hämta.

2. Definiera ditt löfte

Lego är väldigt tydliga med vad de ska leverera. Och då pratar vi inte om legobitarna i sig utan kanske mer om det känslomässiga och funktionella värdet. Först utgår de från att barn är deras primära fokus men belyser också värdet av de vuxnas plats i barnen liv. Leken blir ett sätt för barn och vuxna att komma närmare varandra och själva löftet är: "Joy of Building. Pride of Creation”. Även här finns mycket att inspireras av. Ett löfte kan formuleras på många sätt. För vissa kanske ”syfte" är ett bättre begrepp. Det viktiga är att kunna svara på vad värdet är av det man ska leverera, för vem och varför.

3. Hitta den kommersiella kärnan

I klassikern Good to Great av Jim Collins beskrivs ”igelkottskonceptet". Collins menar att organisationer lyckas bättre om de fokuserar på en enda sak och gör det riktigt bra. För att identifiera sitt fokus menar Collins att man måste kunna besvara tre frågor: Vad brinner våra medarbetare för? Vad kan vi göra bättre än någon annan? Hur tjänar vi bäst pengar? I skärningspunkten mellan dessa områden ligger det som bör vara i långsiktigt fokus.

Det här är en artikel från Expert Network
I min fria tolkning av Lego skulle jag säga att deras medarbetare brinner för att stimulera barns lekande, att kärnkompetensen ligger i att möjliggöra ett kreativt byggande samt att antalet sålda legobitar är den ekonomiska motorn i företaget. I mitten finns kärnan: ett ekosystem av kompatibla legobitar som kan växa i all oändlighet. Många skulle vinna på att ställa sig frågan: ”vad är vår kommersiella kärna?”. 

4. Säkerställ en struktur för kontinuerlig utveckling

En av Legos framgångsfaktorer är utvecklingsavdelningen, kallad Future Lab. Varje september träffas de i spanska Palamós för att forma Legos framtid. Vig Knudstorp har beskrivit deras uppgift som att ”upptäcka det som uppenbart är Lego, men som aldrig tidigare setts”. Vad är då nytt med en utvecklingsavdelning? Många företag ser sig själva som ett utvecklingsföretag i framkant men ofta finns inbyggda hinder som handlar om företagskultur, revirtänkande eller helt enkelt olika syn på vad som är företagets kärnuppgift. På Lego verkar utvecklingen flyta förvånansvärt friktionsfritt, kanske främst därför att de arbetar utifrån en gemensam idé om varför Lego finns. Då blir en ny Lego-film lika naturligt som satsningen på Lego Ideas, där fans föreslår och röstar på nya produkter.

Läs också: Fem steg mot smartare verksamhetsstyrning

Det finns sannolikt lika många lärdomar till att hämta från Legos framgångssaga. Men syftet här och nu är inte att ge en heltäckande analys utan snarare inspirera till vidare spaningar. För den sista uppmaningen är att söka inspiration på oväntade platser. Om Lego kan lära oss ett kreativt tänkande med femåringen likaväl som i affärsutvecklingen, vad borde vi då inte mer kunna hitta i vår vardag? Lyft blicken och reflektera över vilka företag som berikar ditt liv, vare sig det är privat eller i arbetslivet. De som lyckas har sannolikt ett och annat att lära ut.

Fakta

Befattning: Marknadschef
Företag: Hypergene
Linkedin: Robin Askelöf
Twitter: @askelof
E-post: robin.askelof@hypergene.se
Hemsida: www.hypergene.se
Expertområden: Marknadsföring, kommunikation, förändring, tillväxtbolag, varumärken.
Bakgrund: Har jobbat med kommunikation och varumärken i 16 år i flera branscher, mest inom it-branschen. Har lång erfarenhet av att driva förändringar – för egen kraft, genom coaching och träning av nyckelpersoner i förändringsarbetet.