Den digitala transformationen rullar på, och tre fjärdedelar av CIO:erna (noga räknat 72 procent) tycker att man kan tala om en digital governance idag, som skiljer sig från tidigare styrning. Lika många anser att det behövs nya mätetal i digitaliseringstider. Det och mycket mer framgår av den läsarenkät vi genomförde inför vår årliga styrningskonferens i september. 200 personer med helt eller delvis it-ansvar deltog i studien under sommaren och hösten 2016.

Bland annat har två av tre it-avdelningar ökat sitt kundfokus för att stödja en allt mer digitaliserad verksamhet.

72% tycker man kan tala om en digital governance idag, som skiljer sig från tidigare governance. Lika många anser att det behövs nya mätetal för att stötta verksamheten i digitaliseringstider.

Läs också: Styrelser svaga på digital transformation – saknar engagemang

90% anser att det behövs nya kompetenser för att stötta verksamheten i digitaliseringstider.

45 har en digitalchef – cdo – som äger digitaliseringsfrågan. Hos 37 % är det cio som äger frågan, hos 34 % är det vd.

33% av den genomsnittliga it-avdelnigens arbete handlar om utveckling och innovation. Övriga 67% handlar om drift och förvaltning.

Bara hos 4 % är det en CDO som äger digitaliserings­frågan. Hos lika många, 4 %, är det CMO. Hos 6 procent är det ledningsgruppen gemensamt, och hos 12 procent andra konstellationer av samägande. För bara 3 procent är det oklart.

Röster ur studien: Digital transformation

”Hos oss är digitaliseringen redan genomförd.”

”Den här digitaliseringen är ju det vi alltid har hållit på med.”

”Med vår it-direktör vid rodret går det inte att undvika att påverkas av digitaliseringen.”

”Digitaliseringen påverkar alla mer eller mindre. Vi påverkas mindre – eller rättare sagt har just vi ännu inte sett alla möjligheter som digitali­seringen kan erbjuda. Digitaliseringen innebär smartare lösningar för slutkund – mer 
åtkomst till information och enklare inloggningar. Internt handlar det om effektiviseringar och molnlösningar.”

”Det blir allt viktigare att hålla ett och samma budskap genom alla kanaler. Därigenom blir korrekta masterdata ännu viktigare. Vi måste jobba aktivt med SEO och SEM genom alla kanaler.”

”Påverkas vi av digitaliseringen? Inte än ...”

”En ny sorts styrning har egentligen behövts länge. Det blir bara tydligare med den snabba teknikutvecklingen.”

”Bättre kontroll på processerna är ett måste nu – så ja, vi behöver en ny typ av styrning!”

”Det som behövs är bättre utbildning av ledarskapet.”

”It-styrning och digital styrning är samma sak.”

”Vi behöver kortare beslutsvägar och en ny sorts riskhantering!”

”It-påverkande beslut måste komma upp på cio:s bord för att inte resultera i suboptimering eller dåliga och dyra lösningar som inte har någon framtid.”

”Företagsledning och marknadsavdelning har svårt att förstå vad digitalisering verkligen innebär.”

”Här inom vården kan det vara svårt att få förståelse för att it och digitalisering är viktigt. De flesta i verksamheten är mer intresserade av vårdfrågor.”

”Vi måste förtydliga att ansvaret för den digitala utvecklingen inte enbart åvilar it-funktionen i de företag som inte redan har en förvaltningsmodell där verksamheten är med och tar fullt ansvar för it.”

Läs också: Experten varnar för fallgropar när svenska myndigheter digitaliseras

”Styrning och ledarskap behöver alltid vara i takt med utveckling och omvärld. Digitaliseringen är bara en av många förändringar.”

”Vi syns i allt fler kanaler, och där krävs en tydlighet för att vi ska nå ut med ett enhetligt budskap till våra kunder.”

”Nya buzzwords – samma problemområde. Det handlar fortfarnade om process- och teknikstöd; giltigt business case; att få och ha nöjda användare; och se till att lagar och förordningar följs.”

”Den digitala utvecklingen ökar trycket på ett bra samar­bete mellan verksamhet och it, vilket är positivt. Det betyder också att governancefrågan blir tydligare för styrelsen.”

”Den digitala utvecklingen gör att verksamheten måste bli mycket mer delaktig i it. Vi har redan verksamhetsägd it i stor utsträckning – halva it-budgeten ägs direkt av verksamheten. Därför tror vi att digitaliseringen ägs och drivs av alla -såväl it-avdelning som verksamhets­chefer.”

”Mycket varierande kunskapsnivå hos personalen och en för låg kunskapsnivå hos ledning och styrelse innebär stort behov av utbildning, insäljande och förändringsledning. Vi måste också öka medvetandet om att nya digitala lösningar uppfyller krav från tillsynsmyndigheter och egen policy.”

”Ja, vi behöver nya mätetal. Men vilka? Det är den stora frågan.”

”Egentligen behöver vi inte nya mätetal, men det är ännu en chans att få med verksamheten på banan.”

”Nya mätetal fungerar inte med traditionell ekonomistyrning.”

”Verksamhetsnyttan ska mätas hela tiden. Mäter du något annat idag så behöver du ändra på det.”

”Vi går från internt kundfokus till externt kundfokus.”

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning