Röster ur studien: Styrningens utmaningar

”Det är en utmaning att få svar från verksamheten. Vilka är era mål och vilken hjälp vill ni ha från it för att nå dem?”

”Utmaningen är att byta ut drift mot utveckling, pengamässigt.”

”Utmaningen är att få alla affärsområdeschefer med på tåget, få dem att fatta digitalisering.”

”Alla oavsett nivå måste förstå paradigmskiftet och vad det kräver av oss att hänga med och skapa långsiktiga, lönsamma, hållbara affärer.”

’”När digitaliseringen går snabbare och snabbare är utmaningen att se till att det inte bildas stuprör.”

”Högsta ledningen måste fås att förstå att det här är en av de viktigaste frågorna de kommande åren.”

”Utmaningen är att få verksam­heterna att inse att vi är mitt uppe i ett paradigmskifte.”

”Utmaningen är att få ledningen att engagera sig.”

”Vi har nya ägare, som inte ser värdet.”

”Hos oss är önskelistan större än plånboken. Och vi måste få alla olika enheter att tänka helhet – hur de kan bidra bäst till att driva igenom beslutad strategi, och inte suboptimera vår egen verksamhet.”

”Med den höga förändringstakten är utmaningen att hålla ihop tillräckligt mycket gemensamma lösningar för koncernen.”

”Parallellt med stora, resurs­krävande projekt med lång ledtid måste vi ständigt ta små förbättringssteg på varje område. Utmaningen är att se till att 
investeringsbeslut grundas på tydliga roi-kalkyler och nyttohemtagning.”

”Just nu fattas det mycket beslut utan att it är delaktiga, trots att it är en viktig komponent. Det är ungefär som at planera för ny gatubelysning utan att kolla om det finns elektricitet ...”

”Utmaningen är innovation versus regelverk.”

”Leverantörernas förmåga att leverera korrekt, och i tid.”

”Min utmaning är både mandat och resurser.”

”Att få till styrningen av it på koncernnivå. Att sätta ett strategiskt it-råd som har makten att säga ja eller nej till initiativ från verksamheten. Att få bolagen i koncernen att förstå att detta är en framgångsfaktor.”

”Verksamheten är inte enig om hur it-investeringar ska prioriteras.”

”Utmaningen är att få till stånd en levande förvaltning. Att skifta it-avdelningens fokus från traditionell drifts-it till stöd för utveckling av verksamhetens processer.”

”Utmaningen är att hantera den teknikskuld som råder, på ett kostnadseffektivt sätt.”

”Vi förändrar mycket och vi vill ännu mer, så den stora utmaningen är att inte starta för många projekt – och fokusera starkt på avslut av projekt.”

”Ska vi ha ’vanlig’ governance eller digital governance? Utmaningen är alltid densamma: att leverera de tjänster kunderna behöver, när de behöver dem, 
och till rätt pris.”

”Vi saknar former och forum för samordning utanför befintliga ramar och strukturer.”

”Spridda kostnader för it gör det svårt att följa upp kostnadsbilden. Utmaningen är att ta fram en ny modell för detta.”

”Utmaningen är att identifiera projekt med kundnytta, och prioritera dem. Det gäller att vara uthållig, hålla sig kvar på ledningsagendan och kompetensutveckla cheferna.”

”Utmaningen är att satsa på rätt häst. Det är få som lyckas.”

”Utmaningen är infrastrukturen, eftersom den inte direkt ger någon synlig effekt för verksamheten.”

”Att få affärsområdena involverade i och intresserade av projekten. Att få dem att bli delägare i projekten och ta eget ansvar – allt ligger inte på it.”

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning