En mycket stor del av den data en kommun sitter på innehåller någon form av kartrelaterad information. Den kan används när man ska planera markanvändning och byggen av vägar och broar. Och i takt med att de så kallade GIS-lösningarna utvecklas kommer nya användningsområden.

– I dag ser vi stora nyttor på den sociala sidan där kartlösningar har blivit en viktig del av underlaget för beslut och utveckling av välfärdssystem, säger Catrin Ditz, cio på Uppsala kommun, som just nu håller just nu på att skapa en ny GIS-lösning.

– Det kan till exempel handla om vikten av att veta olika avstånd. Hur långt det är till ett grönområde kan vara viktigt att veta när man planerar för dagisverksamhet. Och biblioteken har ett kommunalt uppdrag i att öka läsandet, då kan man få helt nya insikter när man kartlägger vilka områden låntagarna kommer ifrån.

Läs också: Windows-uppdatering bakom jättehaveriet på Uppsalas sjukhus

Kommunen har länge suttit fast i ett lapptäcke av spretiga GIS-lösningar som varit svåra att överblicka.

– En del hade vi byggt själva, andra köpte vi på marknaden och försökte anpassa och nischa till våra behov.

Nu har arbetet med att ta fram en helt ny lösning påbörjats tillsammans med Esri Sverige som vann upphandlingen i våras. Redan nu är vissa delar i skarp drift och kom till konkret användning under kommunens trygghetsvandringar.

– Då går vi runt och tittar och pratar med människor, för att se vad man kan förbättra i olika stadsdelar. Här har det varit väldigt bra med ett kartverktyg där man kan lägga in den information man samlar in och skapa olika lager, säger Carin Ditz.

Under de närmsta åren tror hon att man kommer att kunna använda sig av den geodata som finns i kommunens system för att underlätta för brandförsvaret, skolan och vården. Att sprida geografisk information som öppna data så att andra aktörer kan utveckla smarta lösningar baserade på informationen är också något kommunen tänker jobba vidare med.

Läs också: It-chefen som skippar Scrum – kombinerar vattenfall och agilt

För att skapa den nya karttjänsten gjorde kommunen en innovationsdriven upphandling.

– Istället för att göra en superdetaljerad kravspec så tänkte vi att det viktigaste för oss var att ha en strategisk partner som begriper vad vi behöver för lösning, och som kan komma med egna förslag, säger Carin Ditz.

Innovationsdrivna upphandlingar är mer krävande, inte minst för att kriterierna är mer oklara, något som bidrar till att ökar risken för överklaganden.

– I det här fallet har det gått väldigt bra. Vi skrev avtal i våras och redan nu har vi börjat leverera, säger Catrin Ditz.

Fakta

Under hösten satsar Uppsala också på en utbildning för digitalt ledarskap bland kommunens verksamhetschefer.

– Digitaliseringen är så otroligt tätt sammanflätad med verksamhetsutvecklingen och ansvaret för den ligger hos verksamhetscheferna. Därför är det väldigt viktigt att vi på it har ett tätt samarbete med dem, säger Carin Ditz

Exakt hur utbildningen ska gå till är inte riktigt klart än, men det kommer bland annat att bli ett seminarium om digitalt ledarskap i allmänhet, och hur man som verksamhetschef kan vara med och driva utvecklingen av systemparken.