Att all världens produkter kopplas upp mot internet, till ett sakernas internet, IoT, är den stora trenden nu. Utmaningen framåt blir att analysera alla data sakerna spottar ur sig – och att omsätta analysen i insikter och affärsfördelar. Expertisen är enig: dataanalys och business intelligence är a och o för att realisera värdet av sakernas internet.

– När data strömmar in i överljudsfart är utmaningen att omvandla dem till värde, bekräftar Ken Piddington, cio på it-rådgivningsföretaget MRE Consulting.

Ryan Martin, analytiker på ABI Research, håller med. Han ser ett tilltagande intresse för verktyg som integ­rerar, lagrar, analyserar och rapporterar om IoT-data, och spår att marknaden för dessa kommer att vara värd 30 miljarder dollar år 2021.

– Analytics är kärnan i värdelöftet kring sakernas internet, säger han.

Framsynta företag laborerar redan nu med IoT-dataanalys, exempelvis för effektivisering av industriproduktion och förebyggande underhåll. Möjligheterna framåt tycks enorma.På cio vilar ansvaret för att bygga den infrastruktur – uppkoppling, analys och lagring – som krävs för att slå mynt av sakernas internet. Men kanske ännu viktigare är uppdraget att hitta möjligheterna och fånga upp affärsbehoven. Som alltid gäller det att hålla laserfokus på affären, och inte förföras av all häftig, ny teknik.

– Många cio:er tänker på IoT ur tekniskt perspektiv, men affärssidan bryr sig bara om affärsresultat, konstaterar Ken Piddington.

Läs också: Och vi tar det en gång till – snart slår sakernas internet igenom. Kanske nästa år.

Att ha ett bra businesscase för IoT-analys och välvalda pilotprojekt är tricket för cio:er som vill ta plats vid IoT-bordet, enligt Ken Piddington.

– Välj pilotprojekt som kan visa värde för affären genom små, billiga, stegvisa segrar, tipsar han.

Att gå i bräschen för partnerskap är en annan bra taktik. Klassiska cio-insatser som att bygga samförstånd med nyckelchefer från olika avdelningar, och gå igenom alla hundratals utvecklingsplattformar för att hitta den bästa teknikpartnern (det lär finnas nära 300 utvecklingsplattformar bara för sakernas internet) är enormt viktiga för att lyckas med IoT.

– Och sådant är andra chefer inte lika bra på, säger Tony Rizzo, som jobbar med mobilt, IoT och wearables på Blue Hill Research.

Han tycker att du som cio bör sätta ihop ett team av dataanalytiker och andra personer med relevant kompetens och få igång en dialog för att förstå hur användare på affärssidan kan få ut värde ur IoT-data.

Det största misstaget företag gör med IoT-satsningar är att de bygger upp ett invecklat sensornätverk för att samla in data utan att tänka igenom vad de vill uppnå, menar han.

– Så det slutar med att de övervakar en uppsättning saker, utan att de levererar bättre service till kunderna eller använder bättre komponenter eller får ut data till designers så att de kan ta produkten till nästa nivå.

– Många tänker inte igenom det här, och det är det som är problemet med IoT-projekt.

Det ligger på cio:n att hitta rätt i balansen mellan teknikens möjlig­heter och de faktiska affärsbehoven.

Här nedan ska vi träffa tre företag som arbetar proaktivt med IoT-analys – med hjälp av cio:er som strävar efter att hitta den balansen.

Inteva: Döda data blir levande insikter

Som många företag i tillverknings­industrin är bildelstillverkaren Inteva Products inte främmande för att koppla ihop ”saker”. Maskineriet ute på fabriksgolvet har varit hopkopplat och samlat in data i åratal. Men alla datapunkter – temperaturmätning, arbetsloggar – har varit inlåsta i systemsilor, för krångliga att komma åt och för svåranvändbara för affären.

Nu börjar det så sakterliga ändras, när Inteva bygger om sina produktionsmiljöer för det industriella sakernas internet (IIoT).

En konflux av mer sofistikerad utrustning, uppkopplingsmöjligheter över allt och nu senast också dataanalys hjälper Inteva att gräva igenom sina tidigare så döda data efter information som kan hjälpa beslutsfattandet. Ett molnbaserat verktyg för tillverkningsanalys, Sight Machine, samlar automatiskt in och analyserar data från uppkopplad utrustning, och ger koll på olika faktorer som hjälper företaget att effektivisera.

Bara sex månader in i analysprojektet märks konkreta resultat, enligt Intevas cio Dennis Hodges som står bakom satsningen.

– Produktionen har blivit effektivare, det blir mycket mindre skrot över, och kvaliteten har ökat. Och det är bara början, säger han.

Att samla in och spara data – och veta vad man ska göra med dem – är en stor förändring mot tidigare.

– Vi har ju samlat in data länge, men det är ingen som har tittat på det för att bena ut vad som faktiskt pågår, konstaterar Dennis Hodges.

Tidigare gick Intevas maskinoperatörer runt och tittade till utrustnin-gen manuellt. Produktionsproblem och miljöfaktorer noterades, men det fanns egentligen inget sätt att hitta samband mellan olika datapunkter – och se sådant som om en fabrik i de varma sydstaterna skulle tjäna på att byta till nattskift sommartid, eller om det gick att förlägga produktionen till timmar då elen var billigare.

Läs också: De gamla it-jättarna tokdominerar internet of things

– Det vanliga var att data visades på någon skärm i realtid. Men det fanns inte lagrat någonstans, så det var liksom eteriskt. Om du inte tittade på skärmen, så missade du det.

– Nu när vi kan se samband mellan processen och hur maskinerna mår börjar vi få insyn i saker som vi aldrig sett förut.

En av de mest löftesrika tillämpningarna som Dennis Hodges vill börja med är förebyggande underhåll, innan maskinerna hinner gå sönder, för att undvika dyr nedtid.

– I tillverkningsindustrin är det så mycket pengar som går åt till reparationer i nödlägen eller redundanta maskiner, säger han.

Analysverktygen kan ge en bild av när en maskin börjar bli sliten eller är på väg att gå sönder.

– Den digitala insikten gör oss verkligen effektivare.

Idag används Sight Machine i ett pilotprojekt i en enskild fabrik, men man tittar på möjligheten att rulla ut den över hela brädet. Att börja i mindre skala med ett begränsat och kostnadseffektivt ”proof of concept” har varit a och o för att få gehör från ledningen, säger Dennis Hodges.

En viktig nyckel till framgång var att verktyget var en SaaS-lösning.

– Tack vare prenumerationsmodellen kunde vi ha en pilot uppe och snurrande för en liten summa, så vi kunde visa värde, berättar han.

Att säkra samarbete med en nyckel­person från affärssidan, närmare bestämt med en vice president of operations, har också varit avgörande för att säkra engagemanget utanför it-avdelningen, menar han.

Sin egen cio-roll när det gäller IoT beskriver Dennis Hodges som ”översättande” och ”orkestrerande”. Han satsar på att visa värdet av sitt

pilotprojekt för fabrikscheferna, och hoppas på att de i sin tur ska lobba för det vidare uppåt i hierarkin.

– En coo lyssnar på fabrikscheferna mer än mig. Min roll som cio är att jobba med teamet, inte att berätta vad fabrikerna ska göra.

Det är också viktigt att gå mot ett mer framåtblickande beslutsfattande. Men det har egna utmaningar.

– En fabrik som är igång är som en storm, så det är svårt att titta framåt. Vi tänker inte på imorgon. Oftast tänker vi inte ens på ”idag” – vi tänker på den närmaste halvtimmen.