Haemonetics: blodsband mellan it och affär

För Haemonetics, som levererar teknik och kringtjänster till blodbranschen, ser IoT och analys ut att bli precis rätt recept för framtida tillväxt.

Företaget levererar allt från maskiner för blodprovsanalys till mjukvara för blodgivar- och transfusionshantering. Efter att i årtionden ha lagt stora pengar på maskinunderhåll såg man chansen att koppla upp enheter för att få bättre integration mellan olika delar i blodförsörjningskedjan. Och i samma veva såg man till att utveckla nya produkter – och en affärsmodell som passar in i IoT-ekosystemet.

– Vi började koppla ihop enheter för att kunna erbjuda bättre service och bättre integration av affärsprocesserna till våra kunder, berättar Walt Hauck, som är produktutvecklingschef på Haemonetics.

– Vi har två sorters kunder: blodgivarföretagen, som samlar in blodet, och sjukvården, som använder blodet. Och fram tills nu har det inte funnits någon bra koppling dem emellan, fortsätter han.

Som ett första steg började man med att bestycka den befintliga utrustningen med sensorer och uppkopplingsmöjligheter – och med att se till att maskinerna byggdes på det sättet från grunden framöver. Men det var verkligen också bara början. Den verkliga utmaningen var att bestämma vad man skulle göra med alla insamlade data. Hur skulle man kunna förvandla dem till affärsmöjligheter och konkurrensfördelar?

Resultatet blev Haemocloud, en produktsvit framtagen för att låta Haemonetics maskiner kommunicera med vård-it och leverera driftdata i realtid för service och support. I sviten ingår Haemo Communicator, ett system som samlar in data från maskiner för tromboelastografi (koaguleringsmätning) och blodcirkulation vid kirurgiska ingrepp.

Haemo Communicator skickar data till Haemocloud, där de landar i ett Hadoop-system och kan övervakas och analyseras nästan i realtid.

IoT-analysen ger Haemonetics insyn i hur utrustningen arbetar och mår, så att man kan ta tag i underhållsfrågor innan något går sönder.

Läs också: Ericsson, Intel och IBM bakom ny satsning för säker uppkoppling av prylar

– Vi kan se att när en enhet står placerad mot en vägg tenderar filtret att sättas igen och enheten går varm, och då kan vi skicka ut en servicetekniker som rengör filtret istället för att senare behöva reparera den för tusentals dollar. Sådana små saker adderar mycket värde, säger Walt Hauck.

Även vården av patienterna kan förbättras med det nya verktyget.

Gynnar människor

Haemocloud, som är byggd med Bright Wolfs IoT-utvecklingsplattform, går igenom maskindata och anekdotisk information – och ut på andra sidan kommer insikter, exempelvis om varför en viss maskin fungerar sämre än andra eller ger ett speciellt testresultat. Förut kunde det ta månader för Haemonetics att få reda på sådant, kanske för att en läkare tog upp något med en säljare.

– Men som vi jobbar nu med data och analys kan vi hjälpa läkarna i deras arbete och bidra till bättre vård.

Som produktutvecklingschef är det Walt Hauck som drivit arbetet med Haemonetics IoT-plattform. Men han har tidigare varit cio på Pfizer och Dun & Bradstreet, och han säger att cio:n måste vara aktivt involverad i ett företags IoT-satsningar.

På Haemonetics jobbar CIO:n mest med interna it-projekt, men i arbetet med IoT-analys fick han en nyckelroll. Dels bidrog han med rådgivning och expertis, dels orkestrerade han viktiga teknikplattformar. Specifikt ledde han arbetet med nyckelkomponenter som säkerhets- och autentiserings-arkitekturerna, vilket är oerhört viktigt inom vård-it. Cio:n skötte också upphandlingen av molnpartners.

– Det har varit en intim balans mellan oss och den interna it-avdelnin­gen, säger Walt Hauck.