Varje yrkeskår är nog mån om att framhäva hur mångfasetterat det egna yrket är, hur olika individer det rymmer. Men jag tror nog att 
utvecklarkollektivet är mer diversifierat än de flesta.

Så det är ett misstag att behandla ”utvecklarna” som en homogen grupp, vad gäller kompetens, intressen, erfarenheter och drivkrafter. Gör du det, så riskerar du att inte lyckas kommunicera med någon av dem. Det kommer att uppfattas som att du inte har koll. Och det är ju aldrig bra.

Läs också: It-chefen som skippar Scrum – kombinerar vattenfall och agilt

Varför är det så viktigt att appellera till enskilda utvecklares intressen?

Jo, det handlar om motivation, som så ofta annars. Vi motiverar folk genom att på ett genuint sätt intressera sig för samma saker som de är intresserade av. Om du tycker att det här låter självklart, så kan du fundera på om du verkligen anstränger dig för att se de olika utvecklarindividerna för sig i dina mellanhavanden med dem. För att lyckas med det kan en person i chefsroll – kanske till och med en cio – behöva titta på strategier som att:

Diskutera för- och nackdelar med att använda tuplar i stället för arrayer för att få ut flera värden från en metod i C#. Om du tror skillnaden är hårfin, och negligerbar, så är du inte ”nere med” de mest nyfikna C#-utvecklarna.

Snacka ux på ett filosofiskt plan med frontend-utvecklare. Det handlar inte bara om att sälja – det är frågan om att förbättra livet i stort.

Den stora frågan är ju, naturligtvis, hur hela organisationer, inte bara enskilda projekt, ska bli agila.

Agila? Herregud, det är ju ”no estimates” som gäller.

Det stora paradigmskiftet att hålla ögonen på just nu är övergången till Docker och hur vi ska avliva arkitekturer byggda på server­virtualisering.

Och så vidare. Ja, du förstår. Det handlar om väldigt olika, väldigt specifika intresseområden. När jag själv snackar med folk på utvecklar­golvet om deras intressen får jag ofta väldigt engagerade, olika och specifika svar. Många som berättar om sina intressen har också föga intresse för andra infallsvinklar.

Läs också: Vill du bygga ett bra utvecklarlag? Satsa på utvecklare med bredd.

Det här är egentligen inget konstigt – så här är det nog med de flesta yrkesgrupper. Det speciella med just utvecklare är att det är svårt för 
utomstående att förstå hur det ligger till. När det gäller många andra yrken är det lättare att bilda sig en uppfattning utan att själv utöva yrket. Men utvecklares intressen är nog bland de svårare att förstå sig på.

Men det är värt att lägga ner tid för att skaffa sig koll. För hur det än är, så är utvecklarna nyckelpersoner i den digitala transformationen, och den har du sannolikt på ditt bord i ditt företag eller i din organisation. Om du verkligen ska kunna förstå hur du kan bidra till digitaliseringen så måste du nog förstå hur de som bygger mjukvara fungerar.

Vare sig du vill eller inte.